prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - srpen 2018
 TS 603 a 604: 660 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
8. 12.:
TS 603 (660.1)TS 604 (660.0)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den
872/867/862
876/863/866
/873
874/865/864
/875
870/869/860
861/868/871
--
st 1. 8.660.107 362.021 660.106 660.110 660.105 660.004 - st 1. 8.
čt 2. 8.362.021 660.107 660.105 660.106 660.110 660.004 - čt 2. 8.
3. 8.660.107 362.021
660.108 + 660.109
660.108
[1]
660.110 660.105 362.171 660.004 660.003 3. 8.
so 4. 8.660.108 660.107 660.110 [2] 362.171
362.158
[3]
660.105 - - so 4. 8.
ne 5. 8.660.108 660.107 660.106 660.105 660.110 660.004 660.003 ne 5. 8.
po 6. 8.660.110 660.108 660.107 660.106 660.105 660.004 - po 6. 8.
út 7. 8.362.173 660.110 660.108 660.107 660.106 660.004 - út 7. 8.
st 8. 8.362.033 362.173 660.110 660.108 ! 660.107 ! 660.004 - st 8. 8.
čt 9. 8.362.121
362.161
[4]
362.033 660.107 660.110 660.108 ! 660.004 - čt 9. 8.
10. 8.362.168 362.161 [5] 660.107 660.108 660.110 660.003 660.004 10. 8.
so 11. 8.660.109 660.110 660.107 362.161 660.108 - - so 11. 8.
ne 12. 8.362.124 př + 362.118
362.124
[6]
660.109 660.106 362.161 660.107 ! 660.003 660.004 ! ne 12. 8.
po 13. 8.362.052 362.124 660.107 660.106 362.161 660.003 - po 13. 8.
út 14. 8.362.124 362.052 660.108 660.107 660.106 ! 660.003 ! - út 14. 8.
st 15. 8.362.173
660.110
[7]
362.124 660.106 660.108 660.107 ! 660.003 - st 15. 8.
čt 16. 8.362.166 660.110 660.108 660.106 660.105 660.003 - čt 16. 8.
17. 8.660.105 362.166 660.110 660.108 660.106 660.003 660.004 17. 8.
so 18. 8.660.106 660.105 660.110 !   660.108 - - so 18. 8.
ne 19. 8.660.108 ! 660.106 ! 660.105   660.110 ! 660.003 660.004 ne 19. 8.
po 20. 8.660.106   660.108 660.105 660.107 660.003 - po 20. 8.
út 21. 8.362.024 660.106   660.108 ! 660.105 660.003 - út 21. 8.
st 22. 8.660.105 362.024 [8] 660.106 660.107 660.108 ! 660.003 - st 22. 8.
čt 23. 8.362.164 660.105   660.106
362.039
[9]
660.107 ! 660.003 - čt 23. 8.
24. 8.362.019 362.164
660.109
[10]
660.105 660.106 362.039 660.003 660.004 24. 8.
so 25. 8.660.108 660.105 660.107 362.112
660.106
[11]
660.110 - - so 25. 8.
ne 26. 8.660.110 660.108 660.106 660.105 660.107 660.003 660.004 ne 26. 8.
po 27. 8.660.107 660.110 660.108 660.106 660.105 660.003 ! - po 27. 8.
út 28. 8.660.105 ! 660.107 660.110 660.108 660.106 660.003 ! - út 28. 8.
st 29. 8.660.106 660.105 ! 660.107 660.110 660.108   - st 29. 8.
čt 30. 8.660.108 660.106 660.109 660.107 660.110 660.003 - čt 30. 8.
31. 8.362.001 660.108 660.106 ! 660.109 660.107 660.003 660.004 31. 8.
oběh pro
8. 12.:
872/867/862
876/863/866
/873
874/865/864
/875
870/869/860
861/868/871
--datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den
TS 603TS 604

[1]vlak 876: 362.021, pozn: porucha v Přelouči v úseku Přelouč-Praha odřeknut. Cestující přepraveni jiným vlakem.
vlak 863: 660.108 + 660.109, pozn: Praha-Přelouč náhradní souprava 362.081
vlaky 866, 873: 660.108
[2]vlak 865: porucha v Letovivích, cestující přepraveni jiným vlakem. Z letovic +60.
[3]vlak 870: 362.171, pozn: vlak 870: porucha ve Svitavech v úseku Svitavy-Praha odřeknut. Cestující přepraveni jiným vlakem.
vlak 869: 362.158
[4]vlak 869: 362.121
vlak 860: 362.161
[5]vlak 873: 362.161
[6]vlak 870: 362.124 př + 362.118, pozn: Netuším kam a proč 124 vezou
vlak 869: 362.124
[7]vlak 869: 362.173
vlak 860: 660.110
[8]Stahování neschopne 362.039 do Brna na Rx 873
[9]vlak 1971: 660.106
vlak 862: 362.039
[10]vlaky 876, 863: 362.164
vlak 866: 660.109
[11]vlak 869: 362.112
vlak 860: 660.106