prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2021
 TS 603 a 604: 660 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
11. 12.:
TS 603 (660.1)TS 604 (660)TS 604a (660)datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
------
po 1. 2.660.110 660.108 660.105 660.106 660.003 - po 1. 2.
út 2. 2.362.042
362.087
[1]
660.106 660.108 660.105 660.003 - út 2. 2.
st 3. 2.362.168 660.105 660.106 660.108 660.003 - st 3. 2.
čt 4. 2.362.168 660.108 660.105 660.106 660.003 - čt 4. 2.
5. 2.  660.106 660.108 660.105 660.003 - 5. 2.
so 6. 2.660.106 660.105 660.110 660.108 - - so 6. 2.
ne 7. 2.660.109 660.105 660.106 660.110 660.004 - ne 7. 2.
po 8. 2.

[2]
660.110 660.108
660.004
[3]
660.105 660.106 - - po 8. 2.

[2]
út 9. 2.660.106 362.024
660.003
[4]
362.080
660.110
[5]
660.105 - - út 9. 2.
st 10. 2.660.106 660.004 660.003 660.110 - - st 10. 2.
čt 11. 2.362.023 660.110 660.004
660.109
[6]
660.003 - - čt 11. 2.
12. 2.660.004 362.023 660.110
362.161
[7]
660.109 - - 12. 2.
so 13. 2.660.109
362.170 př + 362.161
362.170
[8]
362.023
660.106
[9]
660.003 660.109 [10] - - so 13. 2.
ne 14. 2.362.170 660.106 660.110 660.003 - - ne 14. 2.
po 15. 2.660.109 362.118 660.106 660.110 - - po 15. 2.
út 16. 2.660.110 660.109 362.118 660.106 - - út 16. 2.
st 17. 2.362.173 660.110 660.109   - - st 17. 2.
čt 18. 2.362.123 [11] 660.106 660.110 660.109 - - čt 18. 2.
19. 2.362.123 362.171 660.106
660.004
[12]
660.110 - - 19. 2.
so 20. 2.660.106 362.171 660.110 660.004 - - so 20. 2.
ne 21. 2.660.105 362.171 660.106 660.110 [13] - - ne 21. 2.
po 22. 2.660.105 660.108 362.171
362.172
362.030
660.109
[14]
660.106 - - po 22. 2.
út 23. 2.660.106 660.105 660.108 660.109 - - út 23. 2.
st 24. 2.660.106 660.109 660.105 660.108 - - st 24. 2.
čt 25. 2.660.106 660.108 660.109
[15]
660.105 - - čt 25. 2.
26. 2.660.110
362.030
[16]
660.106 660.108 660.109 - - 26. 2.
so 27. 2.660.105 660.106 362.030
660.108
[17]
660.108 [18] - - so 27. 2.
ne 28. 2.660.109 660.106 660.110 660.108 660.003 - ne 28. 2.
oběh pro
11. 12.:
------datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
TS 603TS 604TS 604a

[1]vlak 876: 362.042
vlak 875: 362.087
[2]sněhová kalamita, oběhy nemusí platit
[3]vlak 874: 660.108, pozn: 874 - Porucha ve stanici Svitavy.
vlak 867: 660.004
vlak 864: -, pozn: Porucha na R 864, 864 a 877 odřeknuty
[4]vlak 867: 362.024
vlak 864: 660.003
[5]vlaky 870, 871: 362.080
vlak 860: 660.110
[6]vlak 861: 660.004
vlak 860: 660.109
[7]vlak 861: 660.110
vlaky 870, 871: 362.161
[8]vlak 876: 660.109
vlak 865: 362.170 př + 362.161
vlak 875: 362.170
[9]vlak 874: 362.023
vlak 864: 660.106
[10]vlak 863: 660.109
[11]vlak 875: 362.123
[12]vlak 861: 660.106
vlak 860: 660.004
[13]vlak 863: 660.110
[14]vlak 861: 362.171
vlak 870: 362.172
vlak 871: 362.030
vlak 860: 660.109
[15]vlak 861: -
vlak 870: 660.109
[16]vlak 865: 660.110
vlak 866: 362.030
[17]vlak 870: 362.030
vlak 860: 660.108
[18]vlak 863: 660.108