prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2021
 TS 603 a 604: 660 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

datumTS 603 (660.1)TS 604 (660)TS 604a (660)datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
R 876R 865R 866R 875R 874Os 5036R 874R 874R 867R 864R 864pkR 877R 861R 870R 871R 860R 863R 868R 873Os 5050Os 5055R 874pkR 873pkR 873pkR 873pkSv 29973Os 5059R 864R 877pkR 864přR 873pk
út 1. 6.660.106 [1] 660.106     660.107     -     -   660.105       660.110     660.003     -   -     - - - - út 1. 6.
st 2. 6.  660.110         660.108 -     -     660.107     660.105     660.003       - - -   - - - - st 2. 6.
čt 3. 6.    660.109   660.106     -     -     660.108   660.108   660.107   660.003       - - -   - - - - čt 3. 6.
4. 6.660.107             -   660.105 -       660.106       660.108       - - 660.003 - - - - 660.004 - 4. 6.
so 5. 6.660.108       - - -     660.105 -   -   660.107   660.106     - - - - - - - - - - - - so 5. 6.
ne 6. 6.660.109 660.109 362.123 362.123 - - - 660.105   -     - 660.106 660.106 660.110 660.107     - - - - - - - - 660.003   - 660.004 ne 6. 6.
po 7. 6.660.109 660.109 362.001 362.001 660.107     -     -     660.105     660.110     660.003       - - -   - - - - po 7. 6.
út 8. 6.660.110       660.109     -     -   660.107       660.105     660.003     -   -     - - - - út 8. 6.
st 9. 6.660.108       660.110     -     -   660.109       660.107     660.003       - - -   - - - - st 9. 6.
čt 10. 6.660.105       660.108 660.108 660.108 - 660.108
471.031 [2]
660.108 - 660.108 660.110           660.109 660.003       - - -   - - - - čt 10. 6.
11. 6.    660.107   660.105     -     -   660.108       660.110     660.003     - - 660.003 - - - - 660.004 - 11. 6.
so 12. 6.    660.110   - - - 660.105     -   - 660.107     660.108   660.108 - - - - - - - - - - - - so 12. 6.
ne 13. 6.660.110       - - - 660.105   -     - 660.108       660.107   - - - - - - - - 660.003   - 660.004 ne 13. 6.
po 14. 6.660.106       660.110     -     -   660.105       660.108     660.003       - - -   - - - - po 14. 6.
út 15. 6.660.107       660.109     -     -   660.110       660.105   660.105 660.003     -   -     - - - - út 15. 6.
st 16. 6.660.108 660.108 660.107 660.107 660.105     -     -   660.109       660.110     660.003       - - -   - - - - st 16. 6.
čt 17. 6.362.082 362.082 362.175 362.175 660.110 660.110   - 660.110 362.082 - 362.082 660.105       660.109     660.003       - - -   - - - - čt 17. 6.
18. 6.660.109       660.106     -     -   362.082 660.107 660.107 660.107 660.105   660.105 660.003     - - 660.003 - - - - 660.004 - 18. 6.
so 19. 6.  660.108     - - - 660.106     -   - 660.109 660.109   660.107     - - - - - - - - - - - - so 19. 6.
ne 20. 6.660.107       - - - 660.106   -     -     660.108 660.109     - - - - - - - - 660.003   - 660.004 ne 20. 6.
po 21. 6.    660.105         -   660.107 -   660.106   660.106   660.108     660.003       - - -   - - - - po 21. 6.
út 22. 6.660.107 [3]   660.107   660.105     -     -   660.108   660.108 660.106     660.003     -   -     - - - - út 22. 6.
st 23. 6.660.105 [4]   660.105         - 660.110   -     660.107     660.108     660.003       - - -   - - - - st 23. 6.
čt 24. 6.660.110 [5] 660.110         660.108 -   660.108 -   660.109 660.109 660.109 660.107 660.107 660.107 660.107 660.003       - - -   - - - - čt 24. 6.
25. 6.660.108 [6] 660.108           - 660.110   -   660.106 660.106         660.107 660.003     - -   - - - - 660.004 - 25. 6.
so 26. 6.660.107       - - - 660.110     -   - 660.108     660.106     - - - - - - - - - - - - so 26. 6.
ne 27. 6.660.110 [7] 660.110     - - - 660.106   -     - 660.107   660.107   660.108   - - - - - - - - 660.003   - 660.004 ne 27. 6.
po 28. 6.660.106 [8] 660.106           - 660.110   -   660.108       660.107     660.003       - - -   - - - - po 28. 6.
út 29. 6.660.110 [9] 660.110 660.110 660.110 660.107     -     -   660.105   660.105   660.108 660.108   660.003     -   -     - - - - út 29. 6.
st 30. 6.362.002 [10] 660.105 660.105 660.105 660.108   660.108 - 660.108 660.108 -   660.110       660.107     660.003       - - -   - - - - st 30. 6.
datumR 876R 865R 866R 875R 874Os 5036R 874R 874R 867R 864R 864pkR 877R 861R 870R 871R 860R 863R 868R 873Os 5050Os 5055R 874pkR 873pkR 873pkR 873pkSv 29973Os 5059R 864R 877pkR 864přR 873pkdatum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
TS 603TS 604TS 604a

[1]R 876 Brno - Česká Třebová 660.105, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.106
[2]přeprava 471.031 do DPOV Přerov
[3]R 876 Brno - Česká Třebová 660.108, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.107
[4]R 876 Brno - Česká Třebová 660.107, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.105
[5]R 876 Brno - Česká Třebová 660.109, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.110
[6]R 876 Brno - Česká Třebová 660.106, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.108
[7]R 876 Brno - Česká Třebová 660.106, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.110
[8]R 876 Brno - Česká Třebová 660.108, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.106
[9]R 876 Brno - Česká Třebová 660.105, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 660.110
[10]R 876 Brno - Česká Třebová 660.110, Česká Třebová - Choceň NAD, Choceň - Praha 362.002 (+ EC souprava)