březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2021
 742, 731 a 744 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
29. 7.:
Náměšť (2x 742)Rousínov, Tišnov (742)Kyjov (742)Prostějov, Skalice (744)Modřice, Střelice (731)datum
1. den1. den1. den1. den1. den
-82221/82222/82223
/82120/82121
62160/6216182231/82232
/82320/82325
82823/82822/82726
/82825/82824/82726
/82727/82525/82524
st 10. 3.- [1] 750.277
750.079
[2]
750.163
750.277
[3]
st 10. 3.
čt 11. 3.- 750.079 [4] 750.079
750.277
[5]
750.277
742.079 př + 742.428
[6]
čt 11. 3.
12. 3.750.079 [7] 750.079 [8] 750.277
742.079
[9]
731.062
750.277
[10]
12. 3.
so 13. 3.- - 742.079 + 742.134 pk [11] - - so 13. 3.
ne 14. 3.- - 750.277 - - ne 14. 3.
po 15. 3.- 750.277
750.103
[12]
750.277 [13] 750.103
744.113
[14]
731.039
[15]
po 15. 3.
út 16. 3.742.428 př + 742.079 750.103 [16] 750.277
750.103
[17]
744.113 731.039 út 16. 3.
st 17. 3.- 750.103 [18] 750.103
750.277
[19]
744.113
742.428 př + 742.079
[20]
731.039
[15]
st 17. 3.
čt 18. 3.- 750.103 750.277 744.113
240.106 př + 744.113
[21]
742.428 čt 18. 3.
19. 3. [1] 750.103 750.277

[22]
744.112
750.277
[23]
[24] 19. 3.
so 20. 3.- - - - so 20. 3.
ne 21. 3.- - 750.013 - - ne 21. 3.
po 22. 3.- 750.013
750.103
[25]
750.163
383.009 př + 750.163
750.163
[26]
731.062 po 22. 3.
út 23. 3.750.013 př + 750.275 + 750.163 pk
750.275 př + 750.013 + 750.163 pk
[27]
[28] 750.103 + 742.134 pk

[29]
750.013
230.001 př + 750.013
750.103
[30]
731.062 út 23. 3.
st 24. 3.- 750.163 [31]
750.163
[32]
731.062
750.013
[33]
742.428 př + 742.079 [34] st 24. 3.
čt 25. 3.- 750.163 [31] 750.163

[35]
750.013
[36]
731.062 čt 25. 3.
26. 3.731.062 [37] 750.163 [38]
750.163
[32]
750.013

[39]
731.062 [40] 26. 3.
so 27. 3.- - 750.163 + 742.134 pk [11] - - so 27. 3.
ne 28. 3.- - 750.163 - - ne 28. 3.
po 29. 3.- 750.163

[41]
750.163 [42] 742.436 př + 742.428
731.062 př + 750.103
[43]
731.062 [40] po 29. 3.
út 30. 3.750.163 [44]
750.163
[45]
750.163 + 742.107 pk
742.436 př + 742.428
[46]
742.436 př + 742.428

[47]
731.062 út 30. 3.
st 31. 3.- 750.163 [31] 742.436 př + 742.428
750.163 př +
[48]
731.062 st 31. 3.
oběh pro
29. 7.:
-82221/82222/82223
/82120/82121
62160/6216182231/82232
/82320/82325
82823/82822/82726
/82825/82824/82726
/82727/82525/82524
datum
1. den1. den1. den1. den1. den
NáměšťRousínov, TišnovKyjovProstějov, SkaliceModřice, Střelice

[1]Nejede
[2]vlak 62160: 750.277
vlak 62161: 750.079
[3]vlaky 82231, 82232: 750.163
vlaky 82320, 82325: 750.277
[4]vlak 82221: 750.079
[5]vlak 62160: 750.079
vlak 62161: 750.277
[6]vlaky 82231, 82232: 750.277
vlaky 82320, 82325: 742.079 př + 742.428
[7]vlak 82721: 750.079
[8]vlak 82223: 750.079
[9]vlak 62160: 750.277
vlak 62161: 742.079
[10]vlaky 82231, 82232: 731.062
vlaky 82320, 82325: 750.277
[11]742 134 v Brně Slatině odstupuje
[12]vlaky 82221, 82222, 82223: 750.277
vlaky 82120, 82121: 750.103
[13]vlak 62161: 750.277
[14]vlaky 82231, 82232: 750.103
vlaky 82320, 82325: 744.113
[15]vlak 82823: 731.039
vlak 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.039, pozn: Výchozí z dolního nádraží
[16]vlak 82223: 750.103
[17]vlak 62160: 750.277
vlak 62161: 750.103
[18]vlak 82221: 750.103
[19]vlak 62160: 750.103
vlak 62161: 750.277
[20]vlaky 82231, 82232: 744.113
vlaky 82320, 82325: 742.428 př + 742.079
[21]vlaky 82231, 82232, 82320: 744.113
vlak 82325: 240.106 př + 744.113, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[22]vlak 62160: 750.277
vlak 62161: 742.440
[23]vlaky 82231, 82232: 744.112
vlaky 82320, 82325: 750.277
[24]vlak 82823: 742.440
[25]vlak 62160: 750.013
vlak 62161: 750.103
[26]vlak 82231: 750.163
vlak 82232: 383.009 př + 750.163, pozn: Přípřež v úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice
vlak 82320: 750.163
[27]vlak 82720: 750.013 př + 750.275 + 750.163 pk
vlak 82721: 750.275 př + 750.013 + 750.163 pk
[28]vlak 82131: 742.440
[29]vlak 62160: 750.103 + 742.134 pk, pozn: 742 134 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.440
[30]vlak 82231: 750.013
vlak 82232: 230.001 př + 750.013, pozn: Přípřež v úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 750.103
[31]vlak 82221: 750.163
[32]vlak 62160: 742.440
vlak 62161: 750.163
[33]vlaky 82231, 82232: 731.062
vlak 82320: 750.013
[34]Mn 82524 - na přípřeži ještě 731 062
[35]vlak 62160: 750.163
vlak 62161: 742.440
[36]vlaky 82231, 82232: -, pozn: Nejede
vlaky 82320, 82325: 750.013
[37]vlak 82720: 731.062
[38]vlak 82131: 750.163
[39]vlaky 82231, 82232: 750.013
vlak 82320: 742.440
[40]vlak 82823: 731.062
[41]vlaky 82221, 82222, 82223: 750.163
vlak 82120: 742.440
[42]vlak 62161: 750.163
[43]vlaky 82231, 82232: 742.436 př + 742.428
vlak 82320: 731.062 př + 750.103, pozn: Porucha 750.103 v Šebetově, dále přípřež 731.062
vlak 82325: 731.062 př + 750.103
[44]vlak 82720: 750.163
[45]vlak 82131: 742.440
vlak 82221: 750.163
[46]vlak 62160: 750.163 + 742.107 pk, pozn: 742 107 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.436 př + 742.428
[47]vlak 82231: 742.436 př + 742.428
vlak 82232: 742.436 př + 742.428, pozn: V úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice přípřež 230.073
vlak 82320: 742.427
[48]vlak 62160: 742.436 př + 742.428
vlak 62161: 750.163 př + 742.440