březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2021
 742, 731 a 744 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
19. 9.:
Náměšť (2x 742)Rousínov, Tišnov (742)Kyjov (742)Prostějov, Skalice (744)Modřice, Střelice (731)Brno jih, Modřice (750)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den
--62161---
so 1. 5.- - 750.163 + 742.134 pk [1] - - - so 1. 5.
ne 2. 5.- - 750.163 - - - ne 2. 5.
po 3. 5.- 742.438 př + 742.151
750.163
[2]
750.163
742.158
[3]
750.163
744.113
230.101 př + 744.113
[4]
731.062 - po 3. 5.
út 4. 5.742.438 př + 742.151 750.163 [5] 742.158 + 742.134 pk
750.163
[6]
744.113 731.062
[7]
- út 4. 5.
st 5. 5.- 742.151 [8] 750.163
742.151
[9]
744.113
230.003 př + 744.113
[10]
731.062
[11]
- st 5. 5.
čt 6. 5.- 750.163
742.107 př + 750.163
750.163
[12]
742.151 + 742.134 pk
742.438 př + 742.151
[13]
744.113
230.088 př + 744.113
744.113
[14]
731.062
[15]
- čt 6. 5.
7. 5.731.062 [16] 750.163 742.151 př + 742.438
742.436 př + 742.208 + 742.107 pk
[17]
731.039 731.062
[11]
- 7. 5.
so 8. 5.- - 742.208 př + 742.436 + 742.107 pk [18] - - - so 8. 5.
ne 9. 5.- - 742.447 př + - - - ne 9. 5.
po 10. 5.-
230.045 př +

[19]
př + 742.447
742.447
[20]
750.163
363.045 př + 750.163
[21]
731.062 731.040
383.003
[22]
po 10. 5.
út 11. 5. [23] [24] 742.447 + 742.295 pk
742.447
[25]
750.163
240.035 př + 750.163
750.163
[26]
742.447
731.062
[27]
750.103 út 11. 5.
st 12. 5.- [24] 742.447
742.447 př +
[28]
750.163 731.062 750.103 st 12. 5.
čt 13. 5.-
750.103
[29]
př + 742.447 + 742.295 pk

[30]
750.163 731.062 742.428 př +
[31]
čt 13. 5.
14. 5.742.447 [32] 750.103

[33]

př + 742.428
[34]
750.163
750.277
230.029 př + 750.277
[35]
731.062
742.447
[36]
750.103 [37] 14. 5.
so 15. 5.- - 742.428 př + + 742.295 pk [38] - - 750.103 so 15. 5.
ne 16. 5.- - 750.103 - - - ne 16. 5.
po 17. 5.- 750.103 [39] 750.103
731.023
[40]
750.277
742.141 př + 750.277
742.141
[41]
731.039
742.436 př + 742.447
731.039
[42]
731.023 [43] po 17. 5.
út 18. 5.750.103 [44] 230.088 př + 750.103
750.103
[45]
731.023 + 742.295 pk
731.039
[46]
731.062
742.436 př + 742.447
[47]
731.039 [48] [49] út 18. 5.
st 19. 5.- 750.103 [50] 731.039 + 742.270 pk
750.103
[51]
731.062 731.039 [48] 742.436
[52]
st 19. 5.
čt 20. 5.- 750.103
731.039
[53]
750.103 + 742.295 pk
731.062
[54]
731.062
742.436 př + 742.447
[55]
731.039 [48] 363.022
[56]
čt 20. 5.
21. 5.731.062 [16] 731.039
731.062
[57]
731.062
742.447 př + 742.436
[58]
750.103 731.039
[59]
731.002 21. 5.
so 22. 5.- - 742.436 př + 742.447 + 742.295 pk [38] - - 731.002 so 22. 5.
ne 23. 5.- - př + 742.436 - - - ne 23. 5.
po 24. 5.- 742.436 př +
př + 742.436
[60]
742.447
230.045 př + 742.447
742.447
[61]
731.023 731.002 po 24. 5.
út 25. 5. př + 742.436
742.436 př +
[62]
[63] 742.436 př + + 742.295 pk

[64]
742.447
363.035 př + 742.447
742.447
[65]
731.023
731.039
[66]
731.039
742.436 př +
[67]
út 25. 5.
st 26. 5.- [63] + 742.295 pk

[68]
742.447
př + 742.158
[69]
731.023 742.447
731.039 + 742.447 pk
731.062
[70]
st 26. 5.
čt 27. 5.-
731.039
[71]
+ 742.317 pk

[72]
742.447
744.113
[73]
731.023
př + 742.158
[74]
čt 27. 5.
28. 5.731.062 [16] 731.039
731.062
[57]
+ 742.295 pk
742.436 př + 742.158
[75]
744.113 731.023 [76] 731.004
731.023
[77]
28. 5.
so 29. 5.- - 742.158 př + 742.436 - - 731.023 so 29. 5.
ne 30. 5.- - 731.062 - - - ne 30. 5.
po 31. 5.- 742.370 př + 731.062
731.062
388.007 př + 731.062
731.039
731.062
[78]
731.062
742.370
[79]

230.087 př +
[80]
731.023
[81]
731.039
731.062
[82]
po 31. 5.
oběh pro
19. 9.:
--62161---datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den
NáměšťRousínov, TišnovKyjovProstějov, SkaliceModřice, StřeliceBrno jih, Modřice

[1]742 134 v Brně Slatině odstupuje
[2]vlaky 82221, 82222, 82223: 742.438 př + 742.151
vlaky 82120, 82121: 750.163
[3]vlak 62160: 750.163
vlak 62161: 742.158
[4]vlaky 82231, 82232: 750.163
vlak 82320: 744.113
vlak 82325: 230.101 př + 744.113, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[5]vlak 82223: 750.163
[6]vlak 62160: 742.158 + 742.134 pk, pozn: 742 134 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.163
[7]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825, 82824: 731.062
vlaky 82726, 82727: -, pozn: Nejede
vlaky 82525, 82524: 731.062
[8]vlak 82223: 742.151
[9]vlak 62160: 750.163
vlak 62161: 742.151
[10]vlaky 82231, 82232, 82320: 744.113
vlak 82325: 230.003 př + 744.113, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[11]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825, 82824, 82726, 82727: 731.062
vlak 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.062
[12]vlaky 82221, 82222, 82223: 750.163
vlak 82120: 742.107 př + 750.163, pozn: Přípřež v úseku Brno Maloměřice - Kuřim
vlak 82121: 750.163
[13]vlak 62160: 742.151 + 742.134 pk, pozn: 742 134 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.438 př + 742.151
[14]vlak 82231: 744.113
vlak 82232: 230.088 př + 744.113, pozn: Přípřež v úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 744.113
[15]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825: 731.062
vlaky 82824, 82726, 82727, 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.062
[16]vlak 82721: 731.062
[17]vlak 62160: 742.151 př + 742.438
vlak 62161: 742.436 př + 742.208 + 742.107 pk
[18]V čele vlaku všechny tři 742 (742 107 + 208 + 436 + vozy)
[19]vlaky 82221, 82222: 742.273
vlak 82223: 230.045 př + 742.273, pozn: Přípřež v úseku Blažovice - Brno Maloměřice
vlaky 82120, 82121: 742.273
[20]vlak 62160: 742.273 př + 742.447
vlak 62161: 742.447
[21]vlaky 82231, 82232, 82320: 750.163
vlak 82325: 363.045 př + 750.163, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[22]vlak 82811: -, pozn: Nejede
vlak 82812: 731.040
vlak 82813: -, pozn: Nejede
vlak 82818: 383.003
[23]vlak 82721: 742.273
[24]vlak 82223: 742.273
[25]vlak 62160: 742.447 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.447
[26]vlak 82231: 750.163
vlak 82232: 240.035 př + 750.163, pozn: Přípřež v úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 750.163
[27]vlaky 82823, 82822: 742.447
vlaky 82726, 82825, 82824, 82726, 82727, 82525, 82524: 731.062
[28]vlak 62160: 742.447
vlak 62161: 742.447 př + 742.273
[29]vlaky 82221, 82222, 82223: 742.273
vlaky 82120, 82121: 750.103
[30]vlak 62160: 742.273 př + 742.447 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.273
[31]vlak 82813: -, pozn: Nejede
vlak 82814: 742.428 př + 742.440
[32]vlak 82721: 742.447
[33]vlak 82131: 750.103
vlaky 82221, 82222, 82223: 742.273
[34]vlak 62160: 742.273
vlak 62161: 742.440 př + 742.428
[35]vlaky 82231, 82232: 750.163
vlak 82320: 750.277
vlak 82325: 230.029 př + 750.277, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[36]vlaky 82823, 82822: 731.062
vlaky 82726, 82825, 82824, 82726, 82727: 742.447
vlak 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 742.447
[37]vlak 82816: 750.103
[38]742 295 v Brně Slatině odstupuje
[39]vlak 82121: 750.103
[40]vlak 62160: 750.103
vlak 62161: 731.023
[41]vlak 82231: 750.277
vlak 82232: 742.141 př + 750.277, pozn: Porucha 750 277 ve Vyškově n M., odtud přípřež 742 141
vlaky 82320, 82325: 742.141
[42]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825: 731.039
vlak 82824: 742.436 př + 742.447
vlaky 82726, 82727: 731.039
vlak 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.039
[43]vlak 82818: 731.023
[44]vlak 82721: 750.103
[45]vlak 82131: 230.088 př + 750.103, pozn: Výchozí z Tišnova
vlaky 82221, 82222, 82223: 750.103
[46]vlak 62160: 731.023 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 731.039
[47]vlaky 82231, 82232: 731.062
vlaky 82320, 82325: 742.436 př + 742.447
[48]vlak 82524: 731.039
[49]Nejede
[50]vlak 82223: 750.103
[51]vlak 62160: 731.039 + 742.270 pk, pozn: 742 270 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.103
[52]vlaky 82811, 82812: 742.436
vlaky 82813, 82814: -, pozn: Nejede
[53]vlaky 82221, 82222, 82223: 750.103
vlak 82120: 731.039
vlak 82121: -, pozn: Nejede
[54]vlak 62160: 750.103 + 742.295 pk, pozn: 742 259 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 731.062
[55]vlaky 82231, 82232: 731.062
vlak 82320: 742.436 př + 742.447, pozn: V úseku Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice postrk 750 103, návoz na přetěž
vlak 82325: 742.436 př + 742.447
[56]vlak 82813: 363.022
vlak 82814: -, pozn: Nejede
[57]vlak 82131: 731.039
vlaky 82221, 82222, 82223: 731.062
[58]vlak 62160: 731.062
vlak 62161: 742.447 př + 742.436
[59]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825, 82824, 82726, 82727: 731.039
vlak 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.039
[60]vlak 62160: 742.436 př + 742.440
vlak 62161: 742.440 př + 742.436
[61]vlak 82231: 742.447
vlak 82232: 230.045 př + 742.447, pozn: Přípřež v úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 742.447
[62]vlak 82720: 742.440 př + 742.436
vlak 82721: 742.436 př + 742.440
[63]vlak 82223: 742.174
[64]vlak 62160: 742.436 př + 742.440 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.174
[65]vlak 82231: 742.447
vlak 82232: 363.035 př + 742.447, pozn: Přípřež v úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 742.447
[66]vlaky 82823, 82822: 731.023
vlaky 82726, 82825, 82824, 82726, 82727, 82525, 82524: 731.039
[67]vlak 82813: 731.039
vlak 82814: 742.436 př + 742.440
[68]vlak 62160: 742.174 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.174
[69]vlaky 82231, 82232: 742.447
vlaky 82320, 82325: 742.440 př + 742.158
[70]vlak 82811: 742.447
vlak 82812: 731.039 + 742.447 pk
vlaky 82813, 82814: 731.062
[71]vlaky 82221, 82222, 82223: 742.174
vlaky 82120, 82121: 731.039
[72]vlak 62160: 742.174 + 742.317 pk, pozn: 742 317 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.440
[73]vlaky 82231, 82232: 742.447
vlaky 82320, 82325: 744.113
[74]vlak 82813: 742.440
vlak 82814: 742.440 př + 742.158
[75]vlak 62160: 742.440 + 742.295 pk, pozn: 742 295 odstupuje v Brně Slatině
vlak 62161: 742.436 př + 742.158
[76]vlak 82524: 731.023
[77]vlak 82811: 731.004
vlak 82812: -, pozn: Nejede
vlaky 82815, 82816: 731.023
[78]vlak 82221: 742.370 př + 731.062, pozn: Přípřež v úseku Brno Maloměřice - Brno Slatina
vlak 82222: 731.062
vlak 82223: 388.007 př + 731.062, pozn: Přípřež v úseku Blažovice - Brno Maloměřice
vlak 82120: 731.039, pozn: 731 039 Brno Maloměřice - Kuřim, dále pro poruchu nahrazena 731 062
vlak 82121: 731.062
[79]vlak 62160: 731.062
vlak 62161: 742.370
[80]vlaky 82231, 82232, 82320: 742.440
vlak 82325: 230.087 př + 742.440, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[81]vlaky 82823, 82822, 82726: 731.023
vlaky 82825, 82824: -, pozn: Nejede
vlaky 82726, 82727: 731.023
vlak 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.023
[82]vlaky 82811, 82812: 731.039
vlaky 82813, 82818: 731.062