prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2021
 TS 854: 810 OCÚ střed SÚ Hradec Králové

oběh pro
20. 9.:
TS 854 (810)TS 855 (810)datum
1. den2. den3. den1. den2. den
-----
so 1. 5.810.417 810.059 ! 810.298     so 1. 5.
ne 2. 5.810.296 810.417 !   810.298   ne 2. 5.
po 3. 5.810.296   810.417   810.298 ! po 3. 5.
út 4. 5.810.059 810.296 !   810.417   út 4. 5.
st 5. 5.  810.059     810.417 ! st 5. 5.
čt 6. 5.  810.094 810.059 810.417   čt 6. 5.
7. 5.810.417 810.296 810.094 ! 810.298 810.458 7. 5.
so 8. 5.810.417 810.298 810.296 810.458   so 8. 5.
ne 9. 5.810.296 810.417 810.298 !   810.458 ! ne 9. 5.
po 10. 5.  810.296 810.417 !     po 10. 5.
út 11. 5.  810.298 810.296 !     út 11. 5.
st 12. 5.    810.298 ! 810.296 810.059 st 12. 5.
čt 13. 5.      810.059 ! 810.296 ! čt 13. 5.
14. 5.810.298 810.296 810.417 810.458 810.059 14. 5.
so 15. 5.810.417 810.298
810.343
[1]
810.296 810.059 810.458 so 15. 5.
ne 16. 5.810.296 ! 810.417 ! 810.343 ! 810.458 ! 810.059 ! ne 16. 5.
po 17. 5.810.296   810.417
810.417 + 810.343 pk
[2]
810.059   po 17. 5.
út 18. 5.

[3]
810.059 810.458 810.296 [4] 810.343 810.296 [5] út 18. 5.

[3]
st 19. 5.810.417 [3] 810.059 810.458
810.343
810.094
[6]
810.296 810.094 [7] st 19. 5.
čt 20. 5.810.417 [3] 810.296 810.059
810.343
[8]
810.094 810.343 [9] čt 20. 5.
21. 5.810.094 [10] 810.417 810.296 810.343 810.298 21. 5.
so 22. 5.810.296 810.094 810.417 810.298 810.343 ! so 22. 5.
ne 23. 5.810.296 810.343 810.094 810.417 810.298 ! ne 23. 5.
po 24. 5.810.094 ! 810.296 ! 810.343 !   810.417 ! po 24. 5.
út 25. 5.810.343 810.094     810.296 út 25. 5.
st 26. 5.810.343 810.298 810.094 810.296 810.417 st 26. 5.
čt 27. 5.810.094 810.343 810.298
810.572 + 810.298 pk
[11]
810.417 810.296 čt 27. 5.
28. 5.810.094 810.298 810.343 810.296 810.417 28. 5.
so 29. 5.810.343 810.094 810.298 810.417 810.296 ! so 29. 5.
ne 30. 5.810.298 ! 810.343 810.094 !   810.417 ne 30. 5.
po 31. 5.810.094
814.143
810.094
810.343
[12]
810.296 810.343 [13] 810.417
810.343 + 810.417 pk
810.417
[14]
810.458 po 31. 5.
oběh pro
20. 9.:
-----datum
1. den2. den3. den1. den2. den
TS 854TS 855

[1]vlak 25033: 810.298
vlak 25026: 810.343
[2]vlak 5064: 810.417
vlak 21893: 810.417 + 810.343 pk
[3]Výluka Chrudim-Moravany. Všechny vlaky v tomto úseku NAD
[4]vlak 21893: 810.296
[5]vlak 25358: 810.296
[6]vlak 25000: 810.458
vlak 5064: 810.343
vlak 21893: 810.094
[7]vlak 5029: 810.094
[8]vlak 25390: 810.059
vlak 21893: 810.343
[9]vlak 5029: 810.343
[10]vlak 5351: Výluka Chrudim-Moravany. Všechny vlaky v tomto úseku NAD
[11]vlak 25390: 810.298
vlak 21893: 810.572 + 810.298 pk
[12]vlak 25049: 810.094
vlak 25048: 814.143, pozn: 810.094 jela obrat Sp 1462/1455 z Chrudimě do Hlinska a zpět
vlak 25051: 814.143
vlak 25050: 810.094
vlak 25055: 810.343
[13]vlak 5064: 810.343
[14]vlak 25347: 810.417
vlak 25355: 810.343 + 810.417 pk
vlak 25356: 810.417