prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2021
 TS 854: 810 OCÚ střed SÚ Hradec Králové

datumTS 854 (810)TS 855 (810)datum
1. den2. den3. den1. den2. den
Os 6220pkOs 5351Os 5351Sv 5394Os 25040Os 25041Os 25042Os 25043Os 25054Os 25045Os 25044Os 25047Os 25046Os 25049Os 25048Os 25051Os 25050Os 25053Os 25052Os 25055Os 5366Os 25033Os 25031Os 25002Os 25001Os 25004Os 25003Os 25008Os 25007Os 25010Os 25005Os 25005Os 25034Os 25011Os 25012Os 25013Os 25061Os 25014Os 25063Os 25015Os 25036Os 25018Os 25017Os 25022Os 25019Os 25067Os 25024Os 25069Os 25021Os 25026Os 25023Os 25038Os 25028Os 25027Os 25029Os 25000Os 25030Os 5064Sv 25390Sv 21893Os 25331Os 25330Os 25333Os 25332Os 25335Os 25334Os 25337Os 5064Os 25336Os 25339Os 25340Os 25341Os 25342Os 25343Os 25344Os 25345Os 25346Os 25347Os 25348Os 25349Os 25350Os 25351Os 25352Os 25353Os 25354Os 25355Os 25356Os 25361Os 25360Os 25359Os 5069Os 25362Os 5069Os 5064Sv 25390Sv 21893Os 5029Os 15016Os 15059Os 15064Os 15061Os 15061Os 25358
so 1. 5.  -     - -     - -   810.417 - -                 - - -   - - - -   -       -       - -   - - -       -     -   -   810.298 - - - - - -   - -       -             - -     - -     - -         - -     - - -           -   so 1. 5.
ne 2. 5.  -     - -     - -   810.296 - -               - - - - - - - - - -         -       - -   - - -       -     -     - -   - - - - -   - -       -             - -     - -   810.298 - -         - -     - - -       - -     ne 2. 5.
po 3. 5.    - -       810.296                           -                 - - -       -   -     -       -   -         -   - 810.417 -                     -                                               - - - - -           -   po 3. 5.
út 4. 5.    - -                   810.059               -                 - - -       -   -     -       -   -         -   -   -                     -                   810.417                           - - - - -           -   út 4. 5.
st 5. 5.    - -                                   -             810.059   - - -       -   -     -       -   -         -   -   -                     -                                               - - - - -           -   st 5. 5.
čt 6. 5.    - -                                   -             810.094   - - -       -   -     -       -   -         -   - 810.059 -                     -       810.417                                       - - - - -           -   čt 6. 5.
7. 5.    - -                       810.417           -                 - - -       -   -     -       -   -   810.296     -   -   - - - -               -                                           810.298   - - 810.458               -   7. 5.
so 8. 5.810.417 -     - -     - -     - -               810.298 - - -   - - - -   -       -       - -   - - -       -     -   -   810.296 - - - - - - 810.458 - -       -             - -     - -     - -         - -     - - -           -   so 8. 5.
ne 9. 5.  -     - -     - -     - -   810.296           - - - - - - - - - -         -     810.417 - -   - - -       -     -     - -   - - - - -   - -       -             - -     - -     - -         - -     - - -       - -     ne 9. 5.
po 10. 5.    - -                                   -                 - - -       -   -     -       -   -         - 810.296 -   -                     -                                               - - - - -           -   po 10. 5.
út 11. 5.    - -                                   -                 - - -     810.298 -   -     -       -   -         -   -   -                     -                                               - - - - -           -   út 11. 5.
st 12. 5.    - -                                   -                 - - -       -   -     -       -   -         -   -   -                     -                             810.296                 - - - - - 810.059         -   st 12. 5.
čt 13. 5.    - -                                   -                 - - -       -   -     -       -   -         -   -   -                     -                                               - - - - -           -   čt 13. 5.
14. 5.    - -                                 810.298 -                 - - -       -   -     -       -   -         - 810.296 - 810.417 - - - -               -                                             810.458 - -                 - 810.059 14. 5.
so 15. 5.810.417 -     - -     - -     - -               810.298 - - -   - - - -   -       -       - -   - - -       - 810.343   -   -   810.296 - - - - - - 810.059 - -       -             - -     - -     - -         - -     - - -   810.458       -   so 15. 5.
ne 16. 5.  -     - -     - -     - -               - - - - - - - - - -         -       - -   - - -       -     -     - -   - - - - -   - -       -             - -     - -     - -         - -     - - -       - -     ne 16. 5.
po 17. 5.    - -       810.296                           -                 - - -       -   -     -       -   -         -   -   - 810.417   810.417
810.343 pk
        810.059     -                                               - - - - -           -   po 17. 5.
út 18. 5.

[1]
  810.059 - -                                   -                 - - -       -   -     -       -   -         - 810.458 -   -     810.296               - 810.343                                             - - - - -           - 810.296 út 18. 5.

[1]
st 19. 5.  810.417 [1] - -                                   - 810.059               - - -       -   -     -       -   -         -   - 810.458 - 810.343   810.094 810.296             -                                               - - - - - 810.094         -   st 19. 5.
čt 20. 5.  810.417 [1] - -                                   -                 - - -       -   -     -       -   -     810.296   -   -   -   810.059 810.343               -                   810.094                           - - - - - 810.343         -   čt 20. 5.
21. 5.  810.094 [1] - -               810.094                   -       810.417         - - -       -   -     -       -   -   810.417     -   - 810.296 - - - - 810.343             -                                               - -     810.298   810.298       -   21. 5.
so 22. 5.  - 810.296   - -     - -     - -               810.094 - - -   - - - -   -       -       - -   - - -       -     -   -   810.417 - - - - - - 810.298 - -       -             - -     - -     - -         - -     - - -           -   so 22. 5.
ne 23. 5.  - 810.296   - -     - -     - -               - - - - - - - - - - 810.343       -       - -   - - -       -     -     - - 810.094 - - - - -   - -       -           810.417 - -     - -     - -         - -     - - -       - -     ne 23. 5.
po 24. 5.    - -                                   -                 - - -       -   -     -       -   -         -   -   -                     -                                               - - - - -           -   po 24. 5.
út 25. 5.    - -                   810.343               -                 - - -       -   -     -     810.094 -   -         -   -   -                     -                                               - - - - -     810.296     -   út 25. 5.
st 26. 5.    - -                       810.343           -                 - - -       -   - 810.298   -       -   -         -   -   -     810.094               -                                             810.296 - - - - -           - 810.417 st 26. 5.
čt 27. 5.    - -                 810.094                 -                 - - -       -   -     - 810.343     -   -         -   -   -   810.298 810.572
810.298 pk
              -                       810.417                       - - - - - 810.296         -   čt 27. 5.
28. 5.  810.094 - -                                   - 810.298               - - -       -   -     -       -   -         -   - 810.343 - - - -               - 810.296                                             - - 810.417               -   28. 5.
so 29. 5.810.343 -     - -     - -     - -               810.094 - - -   - - - -   -       -       - -   - - -       -     -   -   810.298 - - - - - - 810.417 - -       -             - -     - -     - -         - -     - - -           -   so 29. 5.
ne 30. 5.  -     - -     - -     - -               - - - - - - - - - -         -     810.343 - -   - - -       -     -     - -   - - - - -   - -       -             - -     - -     - -         - -     - - - 810.417     - -     ne 30. 5.
po 31. 5.    - -                   810.094 814.143 [2] 814.143 810.094     810.343   -                 - - -       -   -     -   810.296   -   -         -   -   - 810.343                   -                   810.417               810.343
810.417 pk
810.417         - - - - - 810.458         -   po 31. 5.
datumOs 6220pkOs 5351Os 5351Sv 5394Os 25040Os 25041Os 25042Os 25043Os 25054Os 25045Os 25044Os 25047Os 25046Os 25049Os 25048Os 25051Os 25050Os 25053Os 25052Os 25055Os 5366Os 25033Os 25031Os 25002Os 25001Os 25004Os 25003Os 25008Os 25007Os 25010Os 25005Os 25005Os 25034Os 25011Os 25012Os 25013Os 25061Os 25014Os 25063Os 25015Os 25036Os 25018Os 25017Os 25022Os 25019Os 25067Os 25024Os 25069Os 25021Os 25026Os 25023Os 25038Os 25028Os 25027Os 25029Os 25000Os 25030Os 5064Sv 25390Sv 21893Os 25331Os 25330Os 25333Os 25332Os 25335Os 25334Os 25337Os 5064Os 25336Os 25339Os 25340Os 25341Os 25342Os 25343Os 25344Os 25345Os 25346Os 25347Os 25348Os 25349Os 25350Os 25351Os 25352Os 25353Os 25354Os 25355Os 25356Os 25361Os 25360Os 25359Os 5069Os 25362Os 5069Os 5064Sv 25390Sv 21893Os 5029Os 15016Os 15059Os 15064Os 15061Os 15061Os 25358datum
1. den2. den3. den1. den2. den
TS 854TS 855

[1]Výluka Chrudim-Moravany. Všechny vlaky v tomto úseku NAD
[2]810.094 jela obrat Sp 1462/1455 z Chrudimě do Hlinska a zpět