prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2021
 TS 854: 810 OCÚ střed SÚ Hradec Králové

oběh pro
19. 9.:
TS 854 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
-----
čt 1. 7.810.298 810.343 810.059 810.296 810.458 čt 1. 7.
2. 7.810.458 810.298 810.343 810.059 810.296 ! 2. 7.
so 3. 7.  810.458 810.298 810.343 810.059 ! so 3. 7.
ne 4. 7.  810.296 810.458 810.298 ! 810.343 ! ne 4. 7.
po 5. 7.  810.059 810.296 810.458 !   po 5. 7.
út 6. 7.810.298   810.059 ! 810.296 !   út 6. 7.
st 7. 7.810.343 810.298 !       st 7. 7.
čt 8. 7.810.298
810.298 + 814.074 pk
[1]
810.059   810.296 [2] 810.343
810.298
[3]
čt 8. 7.
9. 7.810.343 [4] 810.458 810.059 !   810.296 9. 7.
so 10. 7.810.059 810.343 ! 810.458 !   810.572 so 10. 7.
ne 11. 7.810.572
810.417
[5]
810.298 810.343
810.059
[6]
810.458 810.343 [7] ne 11. 7.
po 12. 7.810.343 810.417 810.298 810.059 810.458 po 12. 7.
út 13. 7.810.458 [8] 810.343 810.417
810.458
[9]
810.298 810.059 út 13. 7.
st 14. 7.810.059 810.417 810.343 810.458 810.298 st 14. 7.
čt 15. 7.810.298 810.059 810.417 810.343
810.572
[10]
810.458 čt 15. 7.
16. 7.810.458 810.298 810.059 810.417 810.094
810.343
[11]
16. 7.
so 17. 7.810.343 810.458 810.298 810.059 810.417 so 17. 7.
ne 18. 7.810.417 810.343 810.458 810.298 810.059 ne 18. 7.
po 19. 7.810.059 810.417 810.343
810.572
[12]
810.458 810.298
810.343
[13]
po 19. 7.
út 20. 7.810.343 810.059 810.417 810.572 810.458
810.298
[14]
út 20. 7.
st 21. 7.810.298 810.343 810.059
810.094
[15]
810.417 810.059 [16] st 21. 7.
čt 22. 7.810.059 810.298 810.343
810.458
[17]
810.094 810.572 + 810.417 pk
810.417
[18]
čt 22. 7.
23. 7.810.417 810.059 810.298 810.458 810.343 23. 7.
so 24. 7.810.343 810.417 810.059 810.298 810.458 so 24. 7.
ne 25. 7.810.458 810.094 810.417
810.298
[19]
810.059 810.417 [20] ne 25. 7.
po 26. 7.810.417 810.458 810.094 810.298 810.059 po 26. 7.
út 27. 7.810.059 810.417 810.458 810.094 810.298 út 27. 7.
st 28. 7.810.298 810.059 810.417 810.458 810.094 st 28. 7.
čt 29. 7.810.094 810.298 810.059 810.417 810.458 čt 29. 7.
30. 7.810.458 810.094 810.298 810.059 810.417 30. 7.
so 31. 7.810.417 810.458 810.094 810.298 810.059 so 31. 7.
oběh pro
19. 9.:
-----datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 854

[1]vlak 25040: 810.298
vlak 25052: 810.298 + 814.074 pk
[2]MU na přejezdu v Platěnicích. Auto narazilo do boku Os 25354.
[3]vlak 25391: 810.343
vlak 25055: 810.298, pozn: Po vlaku 25055 jela 810.298 jako Sv 11796 do Pardubic. 810.343 jela z Holic do Chrudimi jako Sv 11803
[4]Vlak 25040 a 25041 nahrazen autobusem
[5]vlak 25047: 810.572
vlak 25053: 810.417
[6]vlak 25030: 810.343
vlak 5029: 810.059
[7]vlak 5091: 810.343
[8]vlak 25040: 810.458
[9]vlak 25000: 810.417
vlak 5029: 810.458
[10]vlak 25331: 810.343
vlaky 25343, 25348: 810.572
[11]vlak 5064: 810.094
vlak 25391: 810.343
[12]vlak 25000: 810.343
vlak 5029: 810.572
[13]vlak 5064: 810.298
vlak 25055: 810.343
[14]vlak 25390: 810.458
vlak 25391: 810.298
[15]vlak 25000: 810.059
vlak 5029: 810.094
[16]vlak 25391: 810.059
[17]vlak 25000: 810.343
vlak 5029: 810.458
[18]vlak 5064: 810.572 + 810.417 pk
vlak 25391: 810.417
[19]vlak 25030: 810.417
vlak 5029: 810.298
[20]vlak 5091: 810.417