prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - srpen 2021
 TS 854: 810 OCÚ střed SÚ Hradec Králové

oběh pro
19. 9.:
TS 854 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
-----
ne 1. 8.810.059 810.417 810.458 810.094 810.298 ne 1. 8.
po 2. 8.810.298 810.059 810.417 810.458 810.094 po 2. 8.
út 3. 8.810.094 810.298 810.059 810.417 810.458 út 3. 8.
st 4. 8.810.458 810.094 810.298
810.417
[1]
810.059 810.298 [2] st 4. 8.
čt 5. 8.810.298 810.458 810.094 810.417 810.059
810.572
[3]
čt 5. 8.
6. 8.810.572 810.298 810.458 810.094 810.417 6. 8.
so 7. 8.810.417 810.572 810.298
810.094
[4]
810.458 810.298 [5] so 7. 8.
ne 8. 8.810.298 810.458 810.572 810.094 810.417 ne 8. 8.
po 9. 8.810.417 810.298 810.458 810.572 810.094 po 9. 8.
út 10. 8.810.094 810.417 810.298 810.458 810.572 út 10. 8.
st 11. 8.810.572 810.094 810.417 810.298 810.458
810.059
[6]
st 11. 8.
čt 12. 8.810.059 810.572 810.094 810.417 810.343 + 810.298 pk
810.298
[7]
čt 12. 8.
13. 8.810.298 810.059 810.572 810.094 810.417 ! 13. 8.
so 14. 8.  810.298 810.059 810.572 810.094 ! so 14. 8.
ne 15. 8.  810.417 810.298 ! 810.059 ! 810.572 ! ne 15. 8.
po 16. 8.    810.417 !     po 16. 8.
út 17. 8.810.094       810.298 út 17. 8.
st 18. 8.810.298 810.094 !       st 18. 8.
čt 19. 8.810.417 810.298   810.343 810.059 čt 19. 8.
20. 8.810.059 810.417 810.298 810.094 810.343 ! 20. 8.
so 21. 8.  810.059 810.417 810.298 810.094 ! so 21. 8.
ne 22. 8.810.417 810.343
810.059
[8]
810.059
810.630
[9]
  810.298 ! ne 22. 8.
po 23. 8.810.572 810.417 810.059 ! 810.630 810.094 po 23. 8.
út 24. 8.810.094 810.298 810.417 ! 810.059 810.630 út 24. 8.
st 25. 8.810.630 810.094 ! 810.572 810.417 810.059 ! st 25. 8.
čt 26. 8.810.059 810.298 810.094 810.572 810.417 čt 26. 8.
27. 8.810.417 810.059 810.298 810.094 810.572
810.296
[10]
27. 8.
so 28. 8.810.296 ! 810.417 810.059 810.298 ! 810.094 ! so 28. 8.
ne 29. 8.810.094 810.296 810.417 ! 810.059 !   ne 29. 8.
po 30. 8.    810.296 !   810.094 po 30. 8.
út 31. 8.810.094 810.417   810.296   út 31. 8.
oběh pro
19. 9.:
-----datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 854

[1]vlak 25000: 810.298
vlak 5029: 810.417
[2]vlak 5064: 810.298
[3]vlak 25390: 810.059
vlaky 25391, 25055: 810.572
[4]vlak 25000: 810.298
vlak 5029: 810.094
[5]vlak 5091: 810.298
[6]vlak 25390: 810.458
vlak 25391: 810.059
[7]vlak 5064: 810.343 + 810.298 pk, pozn: přetah neschopné 810.298 na vlaku 5064/25390/5618
vlak 25391: 810.298
[8]vlak 25005: 810.343
vlak 25061: 810.059
[9]vlak 25030: 810.059, pozn: Pouze vlak 25030
vlak 5029: -, pozn: Porucha motorového vozu, NAD.
vlak 15016: 810.630
[10]vlak 5064: 810.572
vlak 25391: 810.296