prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček

Přehled nasazení - červenec 2019
 TS 701, 771 a 731: 754 OCÚ západ SÚ Plzeň, SÚ Klatovy, SÚ České Budějovice

datumTS 701 (754 SÚ Plzeň)TS 771 (754 SÚ Klatovy)TS 772 (754 SÚ Klatovy)TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice)datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
Os 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1960/Os 7545/R 770
/R 775
R 776/R 767/R 764
/R 779
Os 7500/Os 7502/Os 7503
Os 2152/Ex 531/Ex 532
Os 2153/Os 8704/Os 8705
/Os 8710/Os 8709/Os 8714
/Os 8713/Os 8718/Os 8717
/Os 8722
Os 8701př/Os 8706/Os 8708
/Os 8707/Os 8712/Os 8711
/Os 8716/Os 8715/Os 8720
/Os 8719
po 1. 7.754.066 754.063 754.074 ! 754.078 ! 754.029 754.024 754.009 814.147 + 814.148 pk ! po 1. 7.
út 2. 7.754.063 754.066 754.078 754.029 754.074 754.024 814.147 754.009 út 2. 7.
st 3. 7.754.066 754.063 754.029 754.078 754.074 754.009 754.024 814.147
814.147 + 814.174 pk
[1]
st 3. 7.
čt 4. 7.754.063 754.066 754.078 754.058 754.029 814.174 + 814.147 pk
-
[2]
814.147 [3] 754.024 čt 4. 7.
5. 7.- - 754.074 754.078 ! 754.029 754.009 842.020 754.024
754.064
[4]
5. 7.
so 6. 7.- - 754.078 754.074 754.058 754.009 754.064 754.027
814.174
[5]
so 6. 7.
ne 7. 7.- - 754.074
-
754.058
[6]
754.078 př + 754.074
754.078 + 754.074 pk
754.029
[7]
754.058
754.078
[8]
754.009 814.175 + 814.114 pk 754.064
842.020
[9]
ne 7. 7.
po 8. 7.754.066 754.063 754.029 754.078 754.058 842.020
754.009
[10]
842.020 [11] 814.147
814.157 + 814.147 pk
[12]
po 8. 7.
út 9. 7.754.063
754.006
[13]
754.066 754.078 754.074 754.058 814.147
754.009
[14]
814.147
814.147 + 814.157 pk
[15]
842.020 út 9. 7.
st 10. 7.754.066 754.006 754.078 754.074 754.029 754.024 754.009 754.027 st 10. 7.
čt 11. 7.754.006 754.066 754.058 754.078 754.029 754.027 754.024 754.009 čt 11. 7.
12. 7.754.066 754.006 754.078 754.074 754.058 754.009 754.027 754.024 12. 7.
so 13. 7.- - 754.029 754.078 754.058 754.009 754.024 754.027
754.064
[16]
so 13. 7.
ne 14. 7.- - 754.078 754.058 754.029 754.009 754.064 754.024 ne 14. 7.
po 15. 7.754.006 754.066 754.058 754.078 754.029 754.024 754.009 754.064 po 15. 7.
út 16. 7.754.066 754.006 754.078 754.058 754.029 754.064 754.024 754.027 út 16. 7.
st 17. 7.754.006 754.066
754.022
[17]
754.074 754.078 754.029 754.027 754.064 814.175 + 814.147 pk st 17. 7.
čt 18. 7.754.022 754.006 754.078 754.074 754.029 814.147 + 814.175 pk
754.027
[18]
814.175 + 814.147 pk
754.024
[19]
754.064 čt 18. 7.
19. 7.754.006 754.022 754.074 754.029 754.058 754.064 754.027 754.024 19. 7.
so 20. 7.- - 754.029 ! 754.074 ! 754.058 ! 754.064 754.024 754.027 so 20. 7.
ne 21. 7.- - 754.074 754.078 754.029 754.064 ! 754.027 754.024 ne 21. 7.
po 22. 7.754.066 754.006
754.063
[20]
754.078 754.058 754.029 754.009 754.064 754.027 po 22. 7.
út 23. 7.754.063 754.066 754.029 754.078 754.058 754.024 754.009 754.064 út 23. 7.
st 24. 7.754.066
754.022
[21]
754.063 754.074 [22] 754.078 754.029
754.074
[23]
754.064 754.024 754.009 st 24. 7.
čt 25. 7.754.063 754.022 754.029 754.074
754.058
754.078
[24]
754.058
754.074
[25]
754.009 754.064 754.024 čt 25. 7.
26. 7.754.022
754.057
[26]
754.063 754.029 754.078 754.058
754.074 + 754.058 pk
[27]
754.009 754.024
754.027
[28]
754.064 26. 7.
so 27. 7.- - 754.029 754.078 754.074 754.009 754.064 754.024 so 27. 7.
ne 28. 7.- - 754.078 754.029 754.074 754.009 754.027
754.024
[29]
754.064 ne 28. 7.
po 29. 7.754.063 754.057 754.078 754.029 754.058 754.064
-
[30]
754.009 754.027 po 29. 7.
út 30. 7.754.057
754.066
[31]
754.063 754.058 754.057
754.029
[32]
754.078 754.027 754.064 754.009 út 30. 7.
st 31. 7.754.063 754.066 754.029 754.078 754.057 754.009
754.027
[33]
754.009 [34] 754.064 st 31. 7.
datumOs 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1960/Os 7545/R 770
/R 775
R 776/R 767/R 764
/R 779
Os 7500/Os 7502/Os 7503
Os 2152/Ex 531/Ex 532
Os 2153/Os 8704/Os 8705
/Os 8710/Os 8709/Os 8714
/Os 8713/Os 8718/Os 8717
/Os 8722
Os 8701př/Os 8706/Os 8708
/Os 8707/Os 8712/Os 8711
/Os 8716/Os 8715/Os 8720
/Os 8719
datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
TS 701TS 771TS 772TS 731

[1]vlak 8701: 814.147
vlak 8719: 814.147 + 814.174 pk
[2]vlak 2152: 814.174 + 814.147 pk
vlaky 531, 532: -, pozn: NAD
[3]vlak 2153: 814.147
[4]vlak 8708: 754.024
vlak 8707: 754.064
[5]vlak 8707: 754.027
vlak 8716: 814.174
[6]vlak 1960: 754.074, pozn: na vlaku Sp 1960 mezi stanicemi Nýrsko a Zelená Lhota porucha lokomotivy, vlak dále do Železné Rudy Alžbětína odřeknut
vlak 7545: -, pozn: vlak v úseku Železná Ruda Alžbětín - Nýrsko odřeknut, z Nýrska do Klatov 754.074 (zpoždění 35 minut)
vlaky 770, 775: 754.058
[7]vlak 776: 754.078 př + 754.074, pozn: 754074 nefunkční
vlak 767: 754.078 + 754.074 pk, pozn: 754074 nefunkční
vlaky 764, 779: 754.029
[8]vlak 7502: 754.058, pozn: zpět do Klatov na vlaku Os 7547
vlak 7503: 754.078, pozn: Z Klatov jako Os 7544
[9]vlak 8708: 754.064
vlak 8715: 842.020
[10]vlak 2152: 842.020
vlaky 531, 532: 754.009
[11]vlak 8714: 842.020
[12]vlak 8707: 814.147
vlak 8711: 814.157 + 814.147 pk
[13]vlak 7405: 754.063
vlak 7416: 754.006
[14]vlak 2152: 814.147
vlak 531: 754.009
[15]vlak 2153: 814.147
vlak 8710: 814.147 + 814.157 pk
[16]vlak 8707: 754.027
vlak 8711: 754.064
[17]vlak 7407: 754.066
vlak 7418: 754.022
[18]vlak 2152: 814.147 + 814.175 pk
vlaky 531, 532: 754.027
[19]vlaky 2153, 8710: 814.175 + 814.147 pk
vlaky 8709, 8714: 754.024
[20]vlak 7407: 754.006
vlak 7418: 754.063
[21]vlak 7405: 754.066
vlak 7416: 754.022
[22]vlak 775: 754.074
[23]vlak 7500: 754.029
vlak 7503: 754.074
[24]vlak 776: 754.074
vlak 767: 754.058
vlaky 764, 779: 754.078
[25]vlak 7500: 754.058
vlak 7503: 754.074
[26]vlak 7405: 754.022
vlak 7416: 754.057
[27]vlak 7500: 754.058
vlak 7503: 754.074 + 754.058 pk
[28]vlak 8714: 754.024
vlak 8713: 754.027
[29]vlaky 8704, 8705, 8710: 754.027
vlak 8709: 754.024, pozn: 754.027 viděna následně cca ve 13h v Táboře.
[30]vlak 2152: 754.064
vlaky 531, 532: -, pozn: náhradní autobusová doprava
[31]vlak 7405: 754.057
vlak 7416: 754.066
[32]vlak 776: 754.057, pozn: 754.057 jela na R 776 již z Plzně
vlak 767: 754.057
vlak 764: 754.029
[33]vlak 2152: 754.009
vlaky 531, 532: 754.027
[34]vlak 8714: 754.009