prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček

Přehled nasazení - září 2019
 TS 701, 771 a 731: 754 OCÚ západ SÚ Plzeň, SÚ Klatovy, SÚ České Budějovice

datumTS 701 (754 SÚ Plzeň)TS 771 (754 SÚ Klatovy)TS 772 (754 SÚ Klatovy)TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice)datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
Os 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1960/Os 7545/R 770
/R 775
R 776/R 767/R 764
/R 779
Os 7500/Os 7502/Os 7503
Os 2152/Ex 531/Ex 532
Os 2153/Os 8704/Os 8705
/Os 8710/Os 8709/Os 8714
/Os 8713/Os 8718/Os 8717
/Os 8722
Os 8701př/Os 8706/Os 8708
/Os 8707/Os 8712/Os 8711
/Os 8716/Os 8715/Os 8720
/Os 8719
ne 1. 9.- - 754.006 754.066 754.074 754.031 754.024 754.022 ne 1. 9.
po 2. 9.754.078 754.058 754.006 754.029 754.074 754.022
754.031
[1]
754.009 842.024 po 2. 9.
út 3. 9.754.058 754.078 754.029
754.006
[2]
754.006
754.066
[3]
754.074 842.024
754.022
[4]
842.024 [5] 754.009 út 3. 9.
st 4. 9.754.078 754.058 754.006 754.066 754.074 754.009
754.022
[6]
754.009 [7] 754.024 st 4. 9.
čt 5. 9.754.058 754.078 754.029 754.006 754.066 754.024 754.022 754.009 čt 5. 9.
6. 9.754.078 754.058 754.006 754.029 754.074 754.009 754.024 754.022 6. 9.
so 7. 9.- - 754.029 754.066 754.074 749.121 [8] 754.022 754.024 [9] so 7. 9.
ne 8. 9.- - 754.066 754.029 754.074 749.121 814.179
754.064 + 814.179 pk
754.064
[10]
754.022 ne 8. 9.
po 9. 9.754.058 754.078
754.057
[11]
754.029 754.006 754.074 754.022 754.009 754.064 po 9. 9.
út 10. 9.754.057 754.058 754.006 754.066 754.074 754.064 754.022 754.009 út 10. 9.
st 11. 9.754.058 754.057 754.066
754.074
[12]
754.006 ! 754.074 [13] 754.009 754.064 754.022 st 11. 9.
čt 12. 9.754.057
754.078
[14]
754.058 754.006 754.074 754.029 754.022 754.009 754.064 čt 12. 9.
13. 9.754.058 754.078
754.057
[11]
754.029 754.006 754.074 754.064 754.022 754.009
842.006
[15]
13. 9.
so 14. 9.- - 754.006 754.029 754.074 754.064 842.006
814.173
814.114 + 814.173 pk
[16]
754.022 so 14. 9.
ne 15. 9.- - 754.029 754.006 [17] 754.074 754.064 814.173
814.173 př + 814.160
[18]
754.024
754.022
[19]
ne 15. 9.
po 16. 9.754.057 754.058 754.006 754.074 - 754.022
-
[20]
754.064 814.160 po 16. 9.
út 17. 9.754.058
754.063
[21]
754.057 754.029 754.006 - 814.160
754.045
[22]
814.160 [23] 754.064 út 17. 9.
st 18. 9.754.057 754.063 754.074 [24] 754.029
754.074
[25]
- 754.064
842.020
[26]
754.064 [27] 814.160 st 18. 9.
čt 19. 9.754.063 754.057 754.006 754.074 - 814.160
754.022
[28]
814.160 [29] 754.064 čt 19. 9.
20. 9.754.057 754.063 754.006 754.029 - 754.064 754.022 814.173 20. 9.
so 21. 9.- - 754.029 754.006 - 754.064 814.173 754.022 so 21. 9.
ne 22. 9.- - 754.006 754.029 - 754.064 754.022 814.173 ne 22. 9.
po 23. 9.754.063 754.057 754.029 754.074 - 842.006
842.012
[30]
842.006 [31] 754.022 po 23. 9.
út 24. 9.754.057 754.063 754.006 754.074 - 754.022 754.064 754.024
810.572
814.114 + 810.572 pk
814.114
754.009
[32]
út 24. 9.
st 25. 9.754.063 754.057
754.066
[33]
754.029 754.074 - 754.009 754.022 754.064
810.572
814.173 + 810.572 pk
[34]
st 25. 9.
čt 26. 9.754.066 754.063 754.006 754.029 - 814.173
754.051
[35]
754.009 754.022 čt 26. 9.
27. 9.

[36]
754.063 [37] 754.066 [38] 754.029 754.006 - 754.022
754.024
[39]
754.022 [40] 754.009 27. 9.

[36]
so 28. 9.

[36]
- - 754.006 754.029 - 754.024 754.009 754.022 so 28. 9.

[36]
ne 29. 9.

[36]
- - 754.029 754.006 - 754.024 754.022 754.009 ne 29. 9.

[36]
po 30. 9.

[36]
754.066 [41] 754.063 [42] 754.006 754.029 - 754.009 842.036 754.022 po 30. 9.

[36]
datumOs 7405/Os 7416Os 7407/Os 7418Sp 1960/Os 7545/R 770
/R 775
R 776/R 767/R 764
/R 779
Os 7500/Os 7502/Os 7503
Os 2152/Ex 531/Ex 532
Os 2153/Os 8704/Os 8705
/Os 8710/Os 8709/Os 8714
/Os 8713/Os 8718/Os 8717
/Os 8722
Os 8701př/Os 8706/Os 8708
/Os 8707/Os 8712/Os 8711
/Os 8716/Os 8715/Os 8720
/Os 8719
datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
TS 701TS 771TS 772TS 731

[1]vlak 2152: 754.022
vlaky 531, 532: 754.031
[2]vlak 1960: 754.029
vlak 770: 754.006
[3]vlak 776: 754.006
vlak 764: 754.066
[4]vlak 2152: 842.024
vlaky 531, 532: 754.022
[5]vlak 8714: 842.024
[6]vlak 2152: 754.009
vlaky 531, 532: 754.022
[7]vlak 8714: 754.009
[8]Vlak prodloužen do stanice Nové Údolí
[9]Os 8719 mezi stanicemi Veselí nad Lužnicí a Lomnice nad Lužnicí porucha lokomotivy 754.024, na pomoc přijela 754.022; Lomnice nad Lužnicí příjezd se zpožděním 127 minut; z Lomnice nad Lužnicí do Českých Velenic náhradní autobusová doprava
[10]vlaky 8704, 8710: 814.179
vlak 8713: 754.064 + 814.179 pk
vlak 8718: 754.064
[11]vlak 7407: 754.078
vlak 7418: 754.057
[12]vlak 1960: 754.066
vlak 775: 754.074
[13]vlak 7500: 754.074
[14]vlak 7405: 754.057
vlak 7416: 754.078
[15]vlaky 8701, 8706, 8707, 8712: 754.009
vlak 8711: 754.009, pozn: z důvodu poruchy lokomotivy vlak odřeknut v úseku Třeboň - České Velenice
vlaky 8716, 8715: -, pozn: NAD
vlaky 8720, 8719: 842.006
[16]vlaky 8704, 8705: 842.006
vlak 8710: 814.173
vlaky 8709, 8714, 8713, 8718, 8717: 814.114 + 814.173 pk
[17]Regína jela z Klatov solo v čase R jako 10776, protože kmenový vlak měl přes 30 minut zpoždění.
[18]vlaky 8704, 8705, 8710: 814.173
vlak 8718: 814.173 př + 814.160
[19]vlak 8701: 754.024, pozn: na vlaku Os 8701 ve stanici Majdalena porucha lokomotivy, z Majdaleny do Českých Velenic náhradní autobusová doprava
vlaky 8708, 8707: 754.022
[20]vlak 2152: 754.022
vlaky 531, 532: -, pozn: náhradní autobusová doprava
[21]vlak 7405: 754.058
vlak 7416: 754.063
[22]vlak 2152: 814.160
vlak 531: 754.045, pozn: lokomotiva 754.045 vezla Ex 531 už z Prahy
vlak 532: 754.045, pozn: lokomotiva 754.045 vezla Ex 532 až do Prahy
[23]vlak 8713: 814.160
[24]vlak 7545: 754.074
[25]vlak 776: 754.029
vlak 767: 754.074
[26]vlak 2152: 754.064
vlaky 531, 532: 842.020
[27]vlak 8710: 754.064
[28]vlak 2152: 814.160
vlaky 531, 532: 754.022
[29]vlak 8714: 814.160
[30]vlak 2152: 842.006
vlaky 531, 532: 842.012
[31]vlak 8710: 842.006
[32]vlak 8706: 754.024, pozn: z Českých Velenic do Třeboně náhradní autobusová doprava
vlak 8707: 754.024, pozn: z důvodu poruchy lokomotivy vlak odřeknut v úseku Lomnice nad Lužnicí - České Velenice
vlak 8712: 810.572
vlak 8711: 814.114 + 810.572 pk
vlaky 8716, 8715, 8720: 814.114
vlak 8719: 754.009
[33]vlak 7407: 754.057
vlak 7418: 754.066
[34]vlaky 8701, 8706, 8707, 8712, 8711, 8716: 754.064
vlak 8715: 754.064, pozn: ve stanici Majdalena porucha lokomotivy, z Majdaleny do Českých Velenic náhradní autobusová doprava
vlak 8720: 810.572
vlak 8719: 814.173 + 810.572 pk
[35]vlak 2152: 814.173
vlak 531: 754.051, pozn: 754.051 jela na Ex 531 již z Prahy
vlak 532: 754.051, pozn: 754.051 jela na Ex 532 až do Prahy
[36]výluka Stod - Staňkov
[37]Os 7416 z Plzně do Stodu 754.063, ze Stodu do Staňkova náhradní autobusová doprava, ze Staňkova do Domažlic 844.002
[38]Os 7418 z Plzně do Stodu 754.066, ze Stodu do Staňkova náhradní autobusová doprava, ze Staňkova do Domažlic města 844.002
[39]vlak 2152: 754.022
vlak 531: 754.024
[40]vlak 8710: 754.022
[41]vlak 7405: Domažlice - Staňkov 844.010, Staňkov - Stod náhradní autobusová doprava, Stod - Plzeň 754.066
vlak 7416: z Plzně do Stodu 754.066, ze Stodu do Staňkova náhradní autobusová doprava, ze Staňkova do Domažlic 844.010
[42]Domažlice - Staňkov 844.010, Staňkov - Stod náhradní autobusová doprava, Stod - Plzeň 754.063