prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček

Přehled nasazení - srpen 2019
 TS 701, 771 a 731: 754 OCÚ západ SÚ Plzeň, SÚ Klatovy, SÚ České Budějovice

datumTS 701 (754 SÚ Plzeň)TS 771 (754 SÚ Klatovy)TS 772 (754 SÚ Klatovy)TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice)datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
Os 7405Os 7416Os 7407Os 7418Sp 1960Os 7545R 770R 775R 776R 767R 764R 779Os 7500Os 7502Os 7503Os 2152Ex 531Ex 532Os 2153Os 8704Os 8705Os 8710Os 8709Os 8714Os 8713Os 8718Os 8717Os 8722Os 8701přOs 8706Os 8708Os 8707Os 8712Os 8711Os 8716Os 8715Os 8720Os 8719
čt 1. 8.754.066 754.066 754.063 754.063 754.078       754.029       754.058 -   754.064 754.064   754.027 - -               754.009   -               čt 1. 8.
2. 8.754.063 754.063 754.066 754.066 754.058       754.057       754.078 -   754.009 754.009   754.064 - -               754.027   -       842.020       2. 8.
so 3. 8.- - - - 754.078       754.029       - 754.057   -     -   842.020                 -                 so 3. 8.
ne 4. 8.- - - -                 -   754.057 - 754.009   -                     - 754.024               ne 4. 8.
po 5. 8.754.066   754.063     754.078     754.029       754.058 -       754.024 754.009 - -                   -     754.064 [1] [2] 814.160 814.160 814.175 po 5. 8.
út 6. 8.  754.063 754.066 754.066 754.029           754.078   754.058 -   814.175   754.024   - -         754.064     754.009   -               út 6. 8.
st 7. 8.                        754.058 -   754.009 842.007 [3] 842.007   - -     754.009             -   754.064           st 7. 8.
čt 8. 8.                754.078   754.057     - 754.058 754.064 754.024     - - 754.064               754.009 -               čt 8. 8.
9. 8.  754.063   754.058 754.058     754.074   754.057 754.078   754.029 -           - -           754.009       -         842.007     9. 8.
so 10. 8.- - - -   754.029     754.078       - 754.006   - 754.024   -       842.007             -     754.009           so 10. 8.
ne 11. 8.- - - -         754.074 754.074     - 754.006   -     -               754.009     -             754.064   ne 11. 8.
po 12. 8.754.058   754.063       754.006   754.078       754.074 -       754.024   - - 754.064 [4]                 -               po 12. 8.
út 13. 8.754.058   754.063   754.078       754.029       754.074 -     754.022     - -   754.009               -               út 13. 8.
st 14. 8.754.057   754.058 754.063   754.029     754.078         - 754.006     754.022   - -   754.064               -   754.009           st 14. 8.
čt 15. 8.754.063 754.063 754.057 754.057   754.078       754.029     754.006 -     [2] [2]   - -   754.009               -   754.064           čt 15. 8.
16. 8.  754.057   754.063   754.074       754.029     754.006 -     [2]     - - 754.064                 - 754.022             16. 8.
so 17. 8.- - - -   754.078     754.029       - 754.006   -   754.024 -     814.135
814.114 pk
        754.022     -       754.064         so 17. 8.
ne 18. 8.- - - -   754.029     754.006       - 754.074   - 754.024   -     754.064 754.009             -     754.022           ne 18. 8.
po 19. 8.    754.057 [5] 754.063 754.006       754.029       754.074 -       754.024   - - 754.022                 -     754.009         po 19. 8.
út 20. 8.754.063   754.057                     -           - -               754.022   -               út 20. 8.
st 21. 8.754.029 754.063 754.063 754.029 754.006         754.057       - 754.078     754.024   - -     754.022             -     754.009         st 21. 8.
čt 22. 8.754.078 754.029 754.029 754.078 754.006       754.074       754.057 -   754.009 754.009     - - 754.024             754.022   - 754.022             čt 22. 8.
23. 8.754.057 754.078 754.078 754.057 754.029     754.029 754.006     754.006 754.074 - 754.074 754.022 749.019   754.009 - -               754.024   -               23. 8.
so 24. 8.- - - -       754.029 754.006       - 754.074   - 749.019   -             754.024       -           754.009     so 24. 8.
ne 25. 8.- - - - 754.006         754.029     - 754.074   - 754.022   -         754.009           -       754.024         ne 25. 8.
po 26. 8.754.078 754.057 754.057 754.078 754.006       754.029       754.074 -   754.024 754.024   754.022 - -               754.009   -               po 26. 8.
út 27. 8.754.078 754.078 754.057 754.057 754.074       754.029       754.006 -   754.009     754.024 - -               754.022   -               út 27. 8.
st 28. 8.754.057   754.078   754.029       754.074       754.006 -   754.022     754.009 - -               754.024   -               st 28. 8.
čt 29. 8.754.078 754.078 754.057 754.058 754.006       754.029       754.074 -   754.024     754.022 - -               754.009   -               čt 29. 8.
30. 8.754.078 754.074 844.012
844.011 pk
[6] 754.029       754.006     754.006 754.066 - 754.066 754.009     754.024 - -               754.022   -               30. 8.
so 31. 8.- - - - 754.006 754.006 754.006 754.006 754.066 754.066 754.066 754.066 - 754.074 [7] 754.074 - 754.031 754.031 -           754.022         -         754.024       so 31. 8.
datumOs 7405Os 7416Os 7407Os 7418Sp 1960Os 7545R 770R 775R 776R 767R 764R 779Os 7500Os 7502Os 7503Os 2152Ex 531Ex 532Os 2153Os 8704Os 8705Os 8710Os 8709Os 8714Os 8713Os 8718Os 8717Os 8722Os 8701přOs 8706Os 8708Os 8707Os 8712Os 8711Os 8716Os 8715Os 8720Os 8719datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
TS 701TS 771TS 772TS 731

[1]porucha 754 ve stanici Veselí nad Lužnicí (vlak veden NAD v celé své trase ze zpožděním cca. 100 - 120 min.)
[2]NAD
[3]Kmenová souprava končila ve stanici České Budějovice. Dále pokračovala 842.007 a Bdtn
[4]vlak 2153: 842.020
[5]Výluka Plzeň-Vejprnice. 754.057 jede 7407/362/7417/7418
[6]vlak odřeknut v celé trase z důvodu poruchy lokomotivy
[7]jen 3 vozy