prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček

Přehled nasazení - červenec 2019
 TS 311 a 312: 193 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
14. 12.:
TS 311 (193)TS 311a (193)TS 312 (193)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den
178/175/258
259/174173/172179176177171/378379/170614/605/610
/609/606/613
/602/617
po 1. 7.193.298 193.291
193.296
[1]
193.292 193.290 193.297 193.294 193.295 193.289 193.293 po 1. 7.
út 2. 7.193.294 193.298 193.296 193.292 193.293 193.297 193.289 193.295 371.015 út 2. 7.
st 3. 7.193.297 193.294 193.298 193.296 193.290 193.293 193.295 193.289 193.291 st 3. 7.
čt 4. 7.193.293 193.297 193.292 193.298 193.296 193.290 193.289 193.295 193.291 čt 4. 7.
5. 7.193.298 193.293 193.297 193.294 193.290 193.296 193.295 193.289 193.291 5. 7.
so 6. 7.193.296 193.298 193.297
193.293
[2]
193.297 [3] 193.294 193.290 193.289 193.295 193.291 so 6. 7.
ne 7. 7.193.297 193.296 193.298 193.293 193.290 193.294 193.295 193.289 193.291 ne 7. 7.
po 8. 7.193.294 193.297 193.296 ! 193.298 ! 193.293 193.290 ! 193.289 193.295 ! 150.221 po 8. 7.
út 9. 7.193.292 193.294 193.297 193.296 193.298 193.293 193.295
193.291
[4]
193.289 150.221 út 9. 7.
st 10. 7.193.293 193.292 193.297   193.296 193.298 193.289 193.291 193.290 st 10. 7.
čt 11. 7.193.295 193.293
193.290
[5]
193.292 193.297 193.294 193.296 193.291 193.289 193.290 [6] čt 11. 7.
12. 7.193.296 193.295 193.290
193.292
[7]
  193.297 193.294 ! 193.289 193.291 193.298 12. 7.
so 13. 7.193.294 193.296 ! 193.295 193.292 !   193.297 ! 193.291 ! 193.289 ! 193.298 ! so 13. 7.
ne 14. 7.193.293 193.294 193.296 193.295 ! 193.290 193.292 193.298 193.291 150.202 ne 14. 7.
po 15. 7.193.295 193.293 193.294 193.296 ! 193.289 193.290 ! 193.291 193.298 150.202
193.292
[8]
po 15. 7.
út 16. 7.193.297 193.295 193.293 193.294 193.296 193.289 193.298 193.291 193.292 út 16. 7.
st 17. 7.193.290 193.297 193.295 193.289 193.294 193.296 193.291 193.298 193.292 st 17. 7.
čt 18. 7.193.296 193.292 193.297 193.295 ! 193.293 193.294 193.298 193.289 193.290 čt 18. 7.
19. 7.193.294 ! 193.296 ! 193.292 ! 193.297 ! 193.295 ! 193.293 ! 193.289 ! 193.298 193.290 19. 7.
so 20. 7.193.293 193.294 193.296 193.292 ! 193.297   193.298 193.289 ! 193.290 so 20. 7.
ne 21. 7.193.295 193.293 193.294 193.296 193.292 193.297 193.289 193.298 193.290 ne 21. 7.
po 22. 7.193.297 193.295 193.293 193.294 193.296 193.292 193.298 193.289 193.290 po 22. 7.
út 23. 7.193.291 193.297 193.295 193.293 ! 193.294 193.296 193.289 193.298 193.290 út 23. 7.
st 24. 7.193.296 193.291 193.297 193.295 193.293 193.294 193.298 193.289 193.290 st 24. 7.
čt 25. 7.193.294 193.296 193.291 193.297 ! 193.295 193.293 193.289 193.298 193.290 čt 25. 7.
26. 7.193.293 ! 193.294 ! 193.296 ! 193.291 ! 193.297 ! 193.295 ! 193.298 ! 193.289 ! 150.210 26. 7.
so 27. 7.

[9]
193.295 + 371.002 pk [10] 371.002 [11]     193.291     371.002 [12] 193.294 so 27. 7.

[9]
ne 28. 7.

[9]
371.002 [13] 193.295 [14] 193.291 [15] 193.295 [16] 193.291 [17] 193.291 [18] 371.002 [19] 193.295 [20] 193.292 ne 28. 7.

[9]
po 29. 7.                  po 29. 7.
út 30. 7.  371.002 [21] 371.002 [22]             út 30. 7.
st 31. 7.193.295           193.289   193.294 st 31. 7.
oběh pro
14. 12.:
178/175/258
259/174173/172179176177171/378379/170614/605/610
/609/606/613
/602/617
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den
TS 311TS 311aTS 312

[1]vlak 259: 193.291
vlak 174: 193.296
[2]vlak 173: 193.297
vlak 172: 193.293
[3]vlak 179: 193.297
[4]vlak 171: 193.295
vlak 378: 193.291
[5]vlak 259: 193.293
vlak 174: 193.290
[6]vlak 605: 193.290
[7]vlak 173: 193.290
vlak 172: 193.292
[8]vlak 609: 150.202
vlak 606: 193.292
[9]výluka mezi Děčínem a Drážďany - zastavený provoz
[10]vlak 178: 193.295 + 371.002 pk + 371 002 jako postrkové Hv do Ústí nad Labem a zpět jako EC 259 z důvodu poruchy 193 293.
371 002 jako postrkové Hv do Ústí nad Labem a zpět jako EC 259 z důvodu poruchy 193 293.
[11]vlak 259: 371.002
[12]vlak 170: 371.002
[13]vlak 178: 371.002
[14]vlak 174: 193.295
V úseku Praha - Děčín (výluka Děčín - Drážďany)
[15]vlak 100172: 193.291
V úseku Praha - Děčín (výluka Děčín - Drážďany)
[16]vlak 179: 193.295
V úseku Děčín - Praha (výluka Děčín - Drážďany)
[17]vlak 176: 193.291
V úseku Praha - Děčín (výluka Děčín - Drážďany)
[18]vlak 177: 193.291
V úseku Děčín - Praha (výluka Děčín - Drážďany)
[19]vlak 378: 371.002
V úseku Praha - Děčín (výluka Děčín - Drážďany)
[20]vlak 379: 193.295
V úseku Děčín - Praha (výluka Děčín - Drážďany)
[21]vlak 174: 371.002
[22]vlak 100173: 371.002