prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček

Přehled nasazení - březen 2018
 TS 111, 813, 814 (a ex TS 447): 163 + 961, 814 DKV Praha PJ P-Libeň, ex 451 PJ Praha jih

oběh pro
8. 12.:
TS 447 (451)TS 111 (163 + 961)mimořádný oběh 451 a 163 + 961datum
1. den2. den1. den2. den3. den-
-----1/2/3
čt 1. 3.451.002 + 451.056 451.025 + 451.026 163.088 + 961.302 163.068 + 961.303 471.017 !   čt 1. 3.
2. 3.451.002 + 451.056 451.025 + 451.026 163.088 + 961.302 163.068 + 961.303     2. 3.
so 3. 3.- - - - -   so 3. 3.
ne 4. 3.- - - - -   ne 4. 3.
po 5. 3.451.025 + 451.026
163.066 + 961.301
[1]
451.002 + 451.056 163.088 + 961.302 163.068 + 961.303 163.066 + 961.301 [2] 451.025 př + 754.044 + 451.026 [3] po 5. 3.
út 6. 3.163.066 + 961.301 451.002 + 451.056 163.088 + 961.302 163.068 + 961.303 [4]   út 6. 3.
st 7. 3.163.066 + 961.301 451.002 + 451.056 163.088 + 961.302 163.068 + 961.303 [4]   st 7. 3.
čt 8. 3.163.066 + 961.301 451.002 + 451.056 163.088 + 961.302 163.068 + 961.303 [4]   čt 8. 3.
9. 3.451.002 + 451.056 451.025 + 451.026 163.088 + 961.302 163.068 + 961.303 163.066 + 961.301   9. 3.
so 10. 3.- - - - -   so 10. 3.
ne 11. 3.- - - - -   ne 11. 3.
po 12. 3.451.025 + 451.026 451.002 + 451.056 163.066 + 961.301
163.088 + 961.302
[5]
163.068 + 961.303 163.088 + 961.302 [6]   po 12. 3.
út 13. 3.451.025 + 451.026 451.002 + 451.056 163.066 + 961.301 163.068 + 961.303 163.088 + 961.302 [7] 163.088 + 961.302 [8] út 13. 3.
st 14. 3.451.002 + 451.056 451.025 + 451.026 163.066 + 961.301 163.068 + 961.303 163.088 + 961.302   st 14. 3.
čt 15. 3.451.025 + 451.026 451.002 + 451.056 163.066 + 961.301 163.068 + 961.303 163.088 + 961.302   čt 15. 3.
16. 3.451.025 + 451.026 451.002 + 451.056 163.066 + 961.301 163.068 + 961.303 163.088 + 961.302 [9] 163.088 + 961.302 [10] 16. 3.
so 17. 3.- - - - -   so 17. 3.
ne 18. 3.- - - - -   ne 18. 3.
po 19. 3.451.002 + 451.056 451.025 + 451.026 163.068 + 961.303 163.066 + 961.301 163.088 + 961.302   po 19. 3.
út 20. 3.451.025 + 451.026 [11] 451.002 + 451.056 163.088 + 961.302 [12] 163.068 + 961.303 163.088 + 961.302 [13]   út 20. 3.
st 21. 3.451.002 + 451.056 451.025 + 451.026 163.068 + 961.303 163.066 + 961.301 163.088 + 961.302   st 21. 3.
čt 22. 3.451.025 + 451.026 451.002 + 451.056 163.068 + 961.303 163.066 + 961.301 163.088 + 961.302 [14]   čt 22. 3.
23. 3.451.002 + 451.056 451.025 + 451.026 163.068 + 961.303 163.066 + 961.301 163.088 + 961.302   23. 3.
so 24. 3.- - - - -   so 24. 3.
ne 25. 3.- - - - -   ne 25. 3.
po 26. 3.451.025 + 451.026 451.060 + 451.095 163.088 + 961.302 163.066 + 961.303 163.068 + 961.301   po 26. 3.
út 27. 3.451.060 + 451.095 451.025 + 451.026 163.088 + 961.302 163.066 + 961.303 163.068 + 961.301   út 27. 3.
st 28. 3.451.025 + 451.026 451.060 + 451.095 163.088 + 961.302 163.066 + 961.303 163.068 + 961.301   st 28. 3.
čt 29. 3.451.025 + 451.026 451.060 + 451.095 163.088 + 961.302 [15] 163.066 + 961.303 163.068 + 961.301 [16] 163.088 + 961.302
163.068 + 961.301
[17]
čt 29. 3.
pá 30. 3.- - - - -   pá 30. 3.
so 31. 3.- - - - -   so 31. 3.
oběh pro
8. 12.:
-----1/2/3datum
1. den2. den1. den2. den3. den-
TS 447TS 111mimořádný oběh 451 a 163 + 961

[1]vlak 12109: 451.025 + 451.026
vlak 12122: 163.066 + 961.301, pozn: Souprava 451 025/026 do Holešovic kde z důvodu poruchy ukončila jízdu. Dále pokračovala souprava 163.066+961.301.
[2]vlak 99999: 163.066 + 961.301
vlak 99999: 163.066 + 961.301
Záloha vypravena na linku S41 místo poškozené soupravy 451 025/026 (od Os 12122)
[3]vlak 1: 451.025 př + 754.044 + 451.026
vlak 1: 451.025 př + 754.044 + 451.026
Služ 54241 PHA-HOL - Praha-Libeň
[4]Záloha vypravena na linku S41 místo poškozené soupravy 451 025/026
[5]vlak 8809: 163.066 + 961.301
vlaky 8817, 8825: 163.088 + 961.302
[6]vlak 99999: 163.088 + 961.302
vlak 99999: 163.088 + 961.302
Os 8817
[7]vlak 99999: 163.088 + 961.302
vlak 99999: 163.088 + 961.302
[8]vlak 1: 163.088 + 961.302
vlak 1: 163.088 + 961.302
Os 8814/8819
[9]vlak 29099: 163.088 + 961.302
vlak 29099: 163.088 + 961.302
[10]vlak 1: 163.088 + 961.302
vlak 1: 163.088 + 961.302
Os 8842/8847
[11]Porucha na 12137
[12]vlak 8817: 163.088 + 961.302
vlak 8817: 163.088 + 961.302
[13]vlak 99999: 163.088 + 961.302
vlak 99999: 163.088 + 961.302
Os 8812/8817
[14]Os 9417, Os 25628, Os 25631, Os 9420
[15]vlak 8825: 163.088 + 961.302
vlak 8825: 163.088 + 961.302
[16]vlak 29099: 163.068 + 961.301
vlak 29099: 163.068 + 961.301
[17]vlak 1: 163.088 + 961.302, pozn: Sp Praha - Kolín
vlak 2: 163.068 + 961.301, pozn: 8866/8871 (Pha -> Beroun -> Pha)