prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2021
 RegioJet: 162, 193D Praha - Ostrava - Košice

oběh pro
19. 9.:
TS 1 (162)TS 2 (162)TS 3 (162)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
1005/1014/1019
1012/10171024/1004/1013
1002/1007
/1016/1021
1006/1009/1018
1010/10151008/10111025/1020
čt 1. 7.162.117 162.113 162.115 162.119 162.118 162.120 162.116 162.112 [1] čt 1. 7.
2. 7.162.117 162.119 162.113 162.115
162.114
[2]
162.120 162.118 162.116 162.112 [3] 2. 7.
so 3. 7.162.117 162.114 162.119 162.113
162.115
[4]
162.118 162.120 162.116 162.112 so 3. 7.
ne 4. 7.162.112 162.115 162.117 162.119 162.120 162.114 162.116 162.118 ne 4. 7.
po 5. 7.162.120 162.113 162.112 162.117 162.115 162.114 162.116 162.118 po 5. 7.
út 6. 7.162.119 162.117 162.120 162.112 162.114 162.113 162.116 162.118 út 6. 7.
st 7. 7.162.119 162.112 162.117 162.120 162.113 162.114 162.116 162.118 st 7. 7.
čt 8. 7.388.208
162.119
[5]
162.120 162.112 162.117 162.114 162.113 162.116 162.118 čt 8. 7.
9. 7.162.119
388.208
[6]
162.117 162.120 162.112 162.113 162.114 162.116 162.118 9. 7.
so 10. 7.388.208 162.112 162.117 162.120 162.114 162.113 162.116 162.118
162.118 př + 749.250 + 742.280 pk
[7]
so 10. 7.
ne 11. 7.162.119 162.118 388.206
162.120
[8]
162.117 162.113 162.112 162.116 162.114 ne 11. 7.
po 12. 7.162.119 162.117 162.118 162.120 162.116 162.113 162.112 162.114 po 12. 7.
út 13. 7.162.119
162.120
[9]
162.117 162.118 [10] 162.118
162.120
162.116
[11]
162.113
162.112
[12]
162.115 162.112
162.113
[13]
162.114 út 13. 7.
st 14. 7.162.120 162.116 162.119 162.117
162.112
[14]
162.115 162.118 162.113 162.114 st 14. 7.
čt 15. 7.162.112 162.120
388.206
[15]
162.116 162.119
162.120
[16]
162.118 162.117 162.113 162.115 čt 15. 7.
16. 7.162.115 162.120 162.112
162.116
[17]
162.117
162.114
[18]
162.113
162.112
[19]
162.119
388.208
[20]
162.116
162.113
[21]
162.118 16. 7.
so 17. 7.162.115 162.114 162.119 162.116
388.208
186.357
[22]
388.208
162.116
388.208
[23]
162.112 162.113 162.118 so 17. 7.
ne 18. 7.162.113
388.208
[24]
186.357 162.118
162.116
[25]
162.119 162.120
162.112
[26]
162.116
162.118
[27]
162.112
162.120
[28]
162.115 ne 18. 7.
po 19. 7.388.203
162.113
[29]
162.114 186.357 162.119
162.117
[30]
162.118 162.112 162.120 162.115 po 19. 7.
út 20. 7.162.113
388.203
[31]
162.117 162.114 162.119
162.113
[32]
162.112 162.118 162.120 162.115 út 20. 7.
st 21. 7.388.205
162.115
[33]
162.113 162.116 162.114 162.118 162.112 162.120 162.119 st 21. 7.
čt 22. 7.162.115 162.117 162.113 162.116
386.204
[34]
162.112 162.114 162.120 162.119 čt 22. 7.
23. 7.162.115
388.205
[35]
386.204
162.119
[36]
162.117 162.113
162.118
[37]
162.114 162.112 162.120 162.116 23. 7.
so 24. 7.186.373
162.116
[38]
162.118 162.119 162.117
162.115
[39]
162.112 162.114 162.120 162.113 so 24. 7.
ne 25. 7.162.112 162.115 162.116
162.118
[40]
162.119 162.118
162.116
[41]
162.114 162.120 162.117 ne 25. 7.
po 26. 7.162.112 162.119 162.115 162.118 162.114 162.116 162.120
162.117
[42]
162.113
193.205 př + 162.113
[43]
po 26. 7.
út 27. 7.162.112
162.115
[44]
162.118 162.119 162.115
386.203
162.120
[45]
162.116 162.114 162.117 162.112 [46] út 27. 7.
st 28. 7.162.115 162.120 162.118 162.119
386.204
[47]
162.114 162.116 162.117 162.112 st 28. 7.
čt 29. 7.162.115
386.204
[48]
386.204
162.113
[49]
162.120 162.118
162.119
[50]
162.116 162.114 162.117 162.112 čt 29. 7.
30. 7.386.204 162.119 162.113 162.120 162.114 162.118 162.117 162.112 30. 7.
so 31. 7.386.204
162.115
[51]
162.117 162.119 162.113 162.118 162.114 162.116 162.120 so 31. 7.
oběh pro
19. 9.:
1005/1014/1019
1012/10171024/1004/1013
1002/1007
/1016/1021
1006/1009/1018
1010/10151008/10111025/1020datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 1TS 2TS 3

[1]vlak 1025: Při výjezdu z Prahy opožděn o 87 minut. Při výjezdu z Českého Těšína opožděn o 115 minut. Při výjezdu z Žiliny opožděn o 120 minut.
vlak 1020: Odklon přes žst. Přerov. Zpoždění 75 minut
[2]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.115
vlak 1021: 162.114
[3]vlak 1025: Při výjezdu z Prahy opožděn o 60 minut. Při výjezdu z Žiliny opožděn o 145 minut. Odklon přes Nymburk zpoždění 107 minut.
[4]vlak 1002: 162.113
vlak 1021: 162.115
[5]vlaky 1000, 1005, 1014: 388.208
vlak 1019: 162.119
[6]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.119
vlak 1019: 388.208
[7]vlak 1025: 162.118
vlak 1020: 162.118 př + 749.250 + 742.280 pk, pozn: Ze stanice Hranice na Moravě jel odklonem přes Valašské Meziříčí -> Bystřici pod Hostýnem -> Hulín -> Přerov -> Dluhonice-Výhybna a dále po své trase
[8]vlaky 1024, 1004: 388.206
vlak 1013: 162.120
[9]vlak 1000: 162.119
vlak 1005: 162.120, pozn: Zpoždění 95 minut. Z důvodu vysokého zpoždění končí ve stanici Ostrava-Svinov.
vlak 1014: 162.120, pozn: Zpoždění 15 minut z důvodu obratu soupravy od zpožděného vlaku. Výchozí ze stanici Ostrava-Svinov.
[10]vlak 1004: 162.118
[11]vlak 1002: 162.118
vlak 1007: 162.120
vlak 1021: 162.116
[12]vlak 1006: 162.113
vlak 1009: 162.112, pozn: Opožděn o 40 minut.
[13]vlak 1008: 162.112
vlak 1011: 162.113
[14]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.117
vlak 1021: 162.112
[15]vlak 1012: 162.120, pozn: meškanie 280+ minút z dôvodu zmeškanej obratovej súpravy
vlak 1017: 388.206
[16]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.119
vlak 1021: 162.120
[17]vlak 1004: 162.112
vlak 1013: 162.116
[18]vlak 1007: 162.117
vlak 1021: 162.114
[19]vlak 1006: 162.113
vlak 1018: 162.112
[20]vlak 1010: 162.119
vlak 1015: 388.208
[21]vlak 1008: 162.116
vlak 1011: 162.113
[22]vlak 1002: 162.116
vlaky 1007, 1016: 388.208, pozn: Mimořádně změněn obrat
vlak 1021: 186.357
[23]vlak 1006: 388.208
vlak 1009: 162.116, pozn: Mimořádně změněn obrat
vlak 1018: 388.208
[24]vlaky 1005, 1014: 162.113
vlak 1019: 388.208
[25]vlaky 1024, 1004: 162.118
vlak 1013: 162.116
[26]vlak 1006: 162.120
vlaky 1009, 1018: 162.112
[27]vlak 1010: 162.116
vlak 1015: 162.118
[28]vlak 1008: 162.112
vlak 1011: 162.120
[29]vlak 1000: 388.203
vlaky 1005, 1014, 1019: 162.113
[30]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.119
vlak 1021: 162.117
[31]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.113
vlak 1019: 388.203
[32]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.119
vlak 1021: 162.113
[33]vlak 1000: 388.205
vlaky 1005, 1014, 1019: 162.115
[34]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.116
vlak 1021: 386.204
[35]vlak 1000: 162.115
vlaky 1005, 1014, 1019: 388.205
[36]vlak 1012: 386.204
vlak 1017: 162.119
[37]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.113
vlak 1021: 162.118
[38]vlak 1000: 186.373
vlaky 1005, 1014, 1019: 162.116
[39]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.117
vlak 1021: 162.115
[40]vlaky 1024, 1004: 162.116
vlak 1013: 162.118
[41]vlak 1006: 162.118
vlak 1009: 162.116
[42]vlak 1008: 162.120
vlak 1011: 162.117
[43]vlak 1025: 162.113
vlak 1020: 193.205 př + 162.113, pozn: Porucha 162.113 v Suchdole n. O., +280 min
[44]vlak 1000: 162.112
vlaky 1005, 1014, 1019: 162.115
[45]vlak 1002: 162.115
vlaky 1007, 1016: 386.203
vlak 1021: 162.120
[46]vlak 1020: 162.112
[47]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.119
vlak 1021: 386.204
[48]vlaky 1000, 1005, 1014: 162.115
vlak 1019: 386.204
[49]vlak 1012: 386.204
vlak 1017: 162.113
[50]vlaky 1002, 1007, 1016: 162.118
vlak 1021: 162.119
[51]vlak 1000: 386.204
vlak 1019: 162.115