prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček

Přehled nasazení - prosinec 2019
 TS 861 - 864: 810 a 814 OCÚ východ SÚ Šumperk

datumTS 861 (810)TS 862 (810)TS 863 (810)TS 864 (814)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den1. den
Os 13031Os 13030Os 3601Os 13003Os 13002Os 13050Os 3602Os 13051Os 3604Os 13011Os 13012Os 13013Os 13014Os 13041Os 3613Os 3616Sp 1434Os 3619Os 3600Os 13001Os 3603Os 3602Os 3604Os 13015Os 3661Os 13016Os 3662Os 3615Sp 1429pkOs 13634Os 3616Os 3619Os 13601Os 13600Os 13604Os 13605Os 13608Os 13607Os 13609Os 13610Os 13613Os 13614Os 13615Os 13616Os 13617Os 3620Os 3612Os 13621Os 13623Os 13023Os 13626Os 13022Os 13627Os 13634Os 13042Sp 1661pkOs 3602Os 3605Os 3692Os 13614Os 13615Os 3609Os 13618Os 13619Os 13624Os 13625Os 13628Os 13629Os 13629Os 13042Os 13031Os 3601Os 13001Os 3603Os 23651Os 13606Os 13609Os 23652Os 13610Os 23653Os 13613Os 23654Os 13616Os 23657Os 13617Os 23658Os 13620Os 13621Os 13626Os 23659Os 13627Os 23660Sp 1634pkOs 13630Os 13633Os 3600Os 13001Os 3650Os 13000Os 3653Os 3654Os 3657Os 3658Os 3611Os 13021Os 13020Os 13023Os 3614Os 13022Sv 21953Os 3665Os 13650Os 13651Os 13652Os 13653Os 13654Os 13655Os 13656Os 13657Os 13658Os 13659Os 13660Os 13661Os 13662Os 13663Os 13664Os 13667Os 13666Os 13669Os 13668Os 13671Os 13670Os 13673Os 13672Os 13675Os 13674Os 13677Os 13676Os 13679Os 13681Os 13678Os 13683Os 13001Os 13000Os 13037Os 13005pkOs 13006Os 13036Os 13015Os 13016Os 13055
ne 1. 12.- - - - - -   - - - - - - -   - 810.597 - - - - -     -   - 810.645 - -         -     -             810.675   - -   -   -     - - - - - - - - - - - - - - 810.508     -       - -   -   -   -   - 810.194 - - -   -             -     810.599     -       -       - -     - -     810.431 - -             - -     - -     - -   -     - - - - - - - - - ne 1. 12.
po 2. 12.-   -       -   -               -         -   -   -         - -   -   - -   - - - - - - - -   - -   -   - -                             - -     - - -     -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - -       - - -   -                                                           -                         po 2. 12.
út 3. 12.    -       -   -               -         -   -   -         - -   -   - -   - - - - - - - -   - -   -   - -                             - - -   - - -     -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - -       - - -   -                                                           -                         út 3. 12.
st 4. 12.    -       -   -               -         -   -   -         - -   -   - -   - - - - - - - -   - -   -   - -                             - - -   - - -     -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - -       - - -   -                                                           -                         st 4. 12.
čt 5. 12.    -       -   -               -         -   -   -         - -   -   - -   - - - - - - - - 810.675 - -   -   - -                             - - -   - - -     -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - -       - - -   -                                                           -                         čt 5. 12.
6. 12.    -       -   -               -         -   -   -         - -   -   - -   - - - - - - - -   - -   -   - -                             - - -   - - -     -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - -       - - -   -                                                           -                         6. 12.
so 7. 12.  -   - - - - -   - - - - -   -     - - -   -   -   -   - - - -     -     -                 -   - -   -     - - - - - - - - - - - - - -     - -       - -   -   -   -   -   - - -   -             -           - - - - -       - -     - -       - -             - -     - -     - -   -     - - - - - - - - - so 7. 12.
ne 8. 12.- - - - - -   - - - - - - -   -   - - - - -     -   -   - -         -     -                 - -   -   -     - - - - - - - - - - - - - -       -       - -   -   -   -   -   - - -   -             -           -       -       - -     - -       - -             - -     - -     - -   -     - - - - - - - - - ne 8. 12.
po 9. 12.-   -       -   -               -         -   -   -         - -   -   - -   - - - - - - - -   - -   -   - -                             - -     - - -     -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - -       - - -   -                                                           -                         po 9. 12.
út 10. 12.    -       -   - 810.176             -         - 810.508 -   -         - -   - 810.597 - -   - - - - - - - -   - -   -   - -           810.645                 - - -   - - -     -   - 810.194 -   -   -       -   - -     - -   - - - 810.599     - - -   -                           810.292                               -               814.010         út 10. 12.
st 11. 12.    -       -   -     810.194         -       810.176 -   -   -         - - 810.508 -   - -   - - - - - - - - 810.508 - -   -   - -   810.597     810.597                   - - -   - - -     - 810.292 -   -   -   -       -   - -     - -   - - - 810.431     - - -   -         810.645                                                 -           810.645             st 11. 12.
čt 12. 12.810.508 810.508 - 810.508 810.508 810.508 - 810.508 - 810.508 810.508 810.508 810.508 810.508 810.508 810.508 - 810.508 810.194     -   -   -         - -   - 810.176 - -   - - - - - - - -   - -   -   - -       810.292                     - - - 810.597 - - -   810.597 -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - - 810.645     - - -   -       810.431       810.431                                           -             810.597           čt 12. 12.
13. 12.810.176   -       -   -               -         -   -   -         - -   -   - -   - - - - - - - -   - -   -   - -                             - - -   - - -     -   -   -   -   -       -   - -     - -   - - -       - - -   -                                                           -                         13. 12.
so 14. 12.  -   - - - - -   - - - - -   -     - - -   -   -   -   - - - -     -     -                 -   - -   -     - - - - - - - - - - - - - -     - -       - -   -   -   -   -   - - -   -             -           - - - - -       - -     - -       - -             - -     - -     - -   -     - - - - - - - - - so 14. 12.
datumOs 13031Os 13030Os 3601Os 13003Os 13002Os 13050Os 3602Os 13051Os 3604Os 13011Os 13012Os 13013Os 13014Os 13041Os 3613Os 3616Sp 1434Os 3619Os 3600Os 13001Os 3603Os 3602Os 3604Os 13015Os 3661Os 13016Os 3662Os 3615Sp 1429pkOs 13634Os 3616Os 3619Os 13601Os 13600Os 13604Os 13605Os 13608Os 13607Os 13609Os 13610Os 13613Os 13614Os 13615Os 13616Os 13617Os 3620Os 3612Os 13621Os 13623Os 13023Os 13626Os 13022Os 13627Os 13634Os 13042Sp 1661pkOs 3602Os 3605Os 3692Os 13614Os 13615Os 3609Os 13618Os 13619Os 13624Os 13625Os 13628Os 13629Os 13629Os 13042Os 13031Os 3601Os 13001Os 3603Os 23651Os 13606Os 13609Os 23652Os 13610Os 23653Os 13613Os 23654Os 13616Os 23657Os 13617Os 23658Os 13620Os 13621Os 13626Os 23659Os 13627Os 23660Sp 1634pkOs 13630Os 13633Os 3600Os 13001Os 3650Os 13000Os 3653Os 3654Os 3657Os 3658Os 3611Os 13021Os 13020Os 13023Os 3614Os 13022Sv 21953Os 3665Os 13650Os 13651Os 13652Os 13653Os 13654Os 13655Os 13656Os 13657Os 13658Os 13659Os 13660Os 13661Os 13662Os 13663Os 13664Os 13667Os 13666Os 13669Os 13668Os 13671Os 13670Os 13673Os 13672Os 13675Os 13674Os 13677Os 13676Os 13679Os 13681Os 13678Os 13683Os 13001Os 13000Os 13037Os 13005pkOs 13006Os 13036Os 13015Os 13016Os 13055datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den1. den
TS 861TS 862TS 863TS 864