prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - srpen 2020
 TS 131: 162 + 961 OCÚ střed SÚ Česká Třebová

oběh pro
12. 12.:
TS 131 (162 + 961)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
5002/5005pk/5010
/5040/5017pk/5058
5051pk/5070/5000
/5055pk/5075pk/5006
/5009pk/5018/5037pk
/5042
5004/5007pk/5014
/5021pk/5081pk/5060
/5061pk
-50505003pk/5008/5013pk
/5054/5059pk
so 1. 8.162.014 + 961.017 ! 162.093 + 961.014 ! 162.040 + 961.016 ! -   162.018 + 961.020 ! so 1. 8.
ne 2. 8.  162.093 + 961.020   - - 162.014 + 961.017 ne 2. 8.
po 3. 8.      162.093 + 961.020 ! 162.014 + 961.017 !   po 3. 8.
út 4. 8.162.014 + 961.017 162.018 + 961.019 162.086 + 961.015 162.040 + 961.016 162.093 + 961.020 162.092 + 961.018 út 4. 8.
st 5. 8.162.018 + 961.019 162.092 + 961.018 162.093 + 961.020 162.086 + 961.015 162.014 + 961.017 162.040 + 961.016 st 5. 8.
čt 6. 8.162.093 + 961.020 162.018 + 961.019 ! 162.014 + 961.017 163.074 + 961.018   162.086 + 961.015 čt 6. 8.
7. 8.162.014 + 961.017 162.086 + 961.015     163.074 + 961.018 ! 162.093 + 961.020 7. 8.
so 8. 8.162.093 + 961.020 ! 162.014 + 961.017 ! 162.086 + 961.015 ! -     so 8. 8.
ne 9. 8.      - -   ne 9. 8.
po 10. 8.            po 10. 8.
út 11. 8.            út 11. 8.
st 12. 8.            st 12. 8.
čt 13. 8.  162.086 + 961.015 162.096 + 961.018       čt 13. 8.
14. 8.    162.014 + 961.014 162.096 + 961.018 ! 162.018 + 961.016 + 754.048 pk [1]   14. 8.
so 15. 8.162.018 162.096   -     so 15. 8.
ne 16. 8.162.018 + 961.019 162.096 162.093 - -   ne 16. 8.
po 17. 8.    162.093 162.096 !     po 17. 8.
út 18. 8.      162.093 !     út 18. 8.
st 19. 8.            st 19. 8.
čt 20. 8.  162.093         čt 20. 8.
21. 8.      162.014 162.086   21. 8.
so 22. 8.      - 162.014 ! 162.086 ! so 22. 8.
ne 23. 8.  162.014 + 961.014 162.040 - -   ne 23. 8.
po 24. 8.162.040 !     162.014 + 961.014 !     po 24. 8.
út 25. 8.            út 25. 8.
st 26. 8.      162.092 + 961.016     st 26. 8.
čt 27. 8.      162.096 + 961.018 [2] 162.014 + 961.014 162.086 + 961.016 čt 27. 8.
28. 8.162.093 [3] 162.086 + 961.016 163.067 př + 961.015 162.093
162.040 + 961.017
[4]
162.096 + 961.018 162.018 + 961.019 28. 8.
so 29. 8.162.096 162.093 ! 162.086 + 961.016 ! - 162.040 + 961.017 !   so 29. 8.
ne 30. 8.  162.096 !   - -   ne 30. 8.
po 31. 8.      163.067 + 961.015 162.018 + 961.019 162.014 + 961.014 po 31. 8.
oběh pro
12. 12.:
5002/5005pk/5010
/5040/5017pk/5058
5051pk/5070/5000
/5055pk/5075pk/5006
/5009pk/5018/5037pk
/5042
5004/5007pk/5014
/5021pk/5081pk/5060
/5061pk
-50505003pk/5008/5013pk
/5054/5059pk
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
TS 131

[1]Z Pce do ČT
[2]Místo vozu 275 vůz 267 první n nasazení s cestujícími
[3]vlak 5014: 162.093 + 3*Bdmtee
3*Bdmtee
[4]vlak 5009: 162.093, pozn: 3*Bdmtee
vlak 5016: 162.040 + 961.017