prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2023
 AŽD, KŽC, RCAS, GWTR: Pravidelné vlaky v Ústeckém a Středočeském kraji

oběh pro
9. 12.:
S34 (813.2)S43 (810)S65 (831)RCAS (811)GWTR (628)AŽD (654D)datum
1. den2. den1. denPražský motoráčekMoldava1. den2. den1. den2. den3. den
------1225/1196/1197
/1198/1199
---
po 1. 5.- - - 831.183 811.020 -   654.004 654.005 654.008 po 1. 5.
út 2. 5.      - -     654.004 ! 654.005 ! 654.008 ! út 2. 5.
st 3. 5.      - -     654.005 654.004 810.141 [1] st 3. 5.
čt 4. 5.      - - 628.270 845.003 654.005 654.008 654.010 čt 4. 5.
5. 5.      - - 845.003 [2] 845.003 [3] 654.008 654.005 654.010 5. 5.
so 6. 5.- - - 831.168 811.020 + 811.013 pk - 845.003 ! 654.005 654.008 654.010 so 6. 5.
ne 7. 5.- - - 831.183 811.020 + 811.013 pk -   654.005 ! 654.008 ! 654.010 ! ne 7. 5.
po 8. 5.- - - 831.183 811.013 + 811.020 pk
811.020
[4]
-     654.008 654.010 po 8. 5.
út 9. 5.813.201 813.202 810.381 - - 845.003   654.005 654.008 654.010 ! út 9. 5.
st 10. 5.813.201 813.202 810.381 - - 845.003   654.005 ! 654.008 !   st 10. 5.
čt 11. 5.813.201 813.202 810.381 - -   845.003 654.008 654.004 654.010 čt 11. 5.
12. 5.813.201 813.202 810.381 - - 845.003 !   654.004   654.010 ! 12. 5.
so 13. 5.- - - 831.168 811.020 + 811.013 pk -   654.008   654.010 so 13. 5.
ne 14. 5.- - - 831.168 811.020 + 811.013 pk -   654.008 !   654.010 ! ne 14. 5.
po 15. 5.813.202 813.201 810.381 - -           po 15. 5.
út 16. 5.813.202 813.201 810.381 - -           út 16. 5.
st 17. 5.813.202 813.201 810.381 - -           st 17. 5.
čt 18. 5.813.202 813.201 810.517 - -           čt 18. 5.
19. 5.813.202 813.201 810.517 - -           19. 5.
so 20. 5.- - - 831.183 811.020 + 811.013 pk - 628.313
628.276
[5]
      so 20. 5.
ne 21. 5.- - - 831.183 811.013 - 628.313 [6] 654.008     ne 21. 5.
po 22. 5.813.202 813.201 810.517 - - 628.313
845.409
[7]
628.270 654.008 !     po 22. 5.
út 23. 5.813.202 813.201 810.517 - - 628.270 [8] 845.409 [9]       út 23. 5.
st 24. 5.- - 810.517 - - 845.409 ! 628.270 ! 654.004     st 24. 5.
čt 25. 5.- - 810.517 - -   845.409   654.004   čt 25. 5.
26. 5.- - 810.517 - - 845.409 !     654.004 !   26. 5.
so 27. 5.- - - 831.183 811.020 + 811.013 pk -   654.004     so 27. 5.
ne 28. 5.- - - 831.183 811.021
[10]
- 845.408 654.004 !   654.007 ne 28. 5.
po 29. 5.- - 810.381 - 810.391 845.409 845.410     654.007 ! po 29. 5.
út 30. 5.- - 810.381 - 810.391 845.410 ! 845.409 !       út 30. 5.
st 31. 5.- - 810.381 - 810.391
810.391 + 811.021 pk
810.391
[11]
      654.004   st 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
------1225/1196/1197
/1198/1199
---datum
1. den2. den1. denPražský motoráčekMoldava1. den2. den1. den2. den3. den
S34 (813.2)S43 (810)S65 (831)RCAS (811)GWTR (628)AŽD (654D)

[1]vlak 25512: Pouze do Lovo, z Lovo 654010
[2]vlak 1227: 845.003
[3]vlak 1224: 845.003
[4]vlak 26800: 811.013 + 811.020 pk
vlak 26802: 811.020
[5]vlak 1196: 628.313, pozn: (628 313+276) - značí se jako 313
vlak 1198: 628.276
[6]vlak 1196: (628 313+276)
[7]vlak 1223: 628.313
vlaky 1222, 1227, 1226: 845.409
[8]vlak 1223: Výluka (Postoloprty - Žatec)
[9]vlak 1225: Výluka (Postoloprty - Žatec)
[10]vlak 26800: 811.021
vlak 26806: -, pozn: NAD
[11]vlak 26800: 810.391
vlaky 26802, 26803: 810.391 + 811.021 pk
vlak 26805: 810.391