červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červen 2015
TS 441 - 444: 471 a 460 PJ Bohumín

oběh pro
12.12.:
TS 443TS 444TS 441TS 441aTS 442datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den3. den4. den
----28908/3403/2837/3410
/3411/3418/3419/3426
/3427/2840/28913
28902/3401/3408/3409
/3416/3417/3424/3425
/3432/3433/2846/2869
2852/2831/3406/3407
/3415/3422/3423/3430
/3431/2844/28919
3402/3444/3405/3412
/3413/3420/3421/3428
/3429/2842/2845
--2927/2930/2937/2940
/2949/2950/3375/2957
2971/2920/3342/2929
/2932/2935/2938/2943
/2944/2953/2954/3377
3344/2925/2928/2931/2934
/2945/2946/2951/2952/3343
3340/2923/2926/2933/2936
/2939/2942/2947/2948/3341
st 10.6.                            st 10.6.
čt 11.6.                            čt 11.6.
12.6.                            12.6.
so 13.6.    - -         -           so 13.6.
ne 14.6.    - -         -           ne 14.6.
po 15.6.460.063 + 460.064 460.023 + 460.024 460.013 + 460.014 460.061 + 460.062 471.058 471.057 471.054 471.025 471.024 471.035 471.080 471.083 471.081 471.082 po 15.6.
út 16.6.460.023 + 460.024 460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 460.013 + 460.014 471.024 471.058 471.057 471.054 471.025 471.035 471.082 471.080 471.083 471.081 út 16.6.
st 17.6.

[1]
460.063 + 460.064
814.190
460.063 + 460.064
[2]
460.023 + 460.024 460.013 + 460.014 460.061 + 460.062 [3] 471.025
814.190
471.025
[4]
471.024
814.190
471.024
[5]
471.058
814.190
471.058
[6]
471.057
814.190
471.057
[7]
471.054
814.190
471.054
[8]
471.035
814.190
471.055
[9]
460.027 + 460.028
471.081
[10]
471.082
742.045 př + 460.015 + 460.016
460.015 + 460.016
742.045 př + 460.015 + 460.016
460.015 + 460.016
471.083
[11]
471.080
471.080 + 742.045 pk
471.080
[12]
471.083
460.061 + 460.062
471.082
[13]
st 17.6.

[1]
čt 18.6.

[1]
460.023 + 460.024
814.190
460.023 + 460.024
[14]
460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 460.013 + 460.014 [15] 471.057
814.190
471.057
[16]
471.025
814.190
471.025
[17]
471.024
814.190
471.024
[18]
471.058
814.190
471.058
[19]
471.055
814.190
471.055
[20]
471.035
814.190
471.035
[21]
460.027 + 460.028
742.366 př + 460.027 + 460.028
460.027 + 460.028
471.082
[22]
471.081
460.015 + 460.016
471.081
[23]
471.083
471.083 + 742.045 pk
742.045 př + 471.083
471.083
[24]
471.080
460.013 + 460.014
471.080
[25]
čt 18.6.

[1]
19.6.460.063 + 460.064 460.023 + 460.024 460.013 + 460.014 460.061 + 460.062 471.058 471.057 471.025 471.024 471.055 471.035 471.080 471.082
460.027 + 460.028
471.082
[26]
471.081 471.083 19.6.
so 20.6.460.023 + 460.024 460.063 + 460.064 - - 471.035 471.024 471.057 471.025 - 471.055 471.083 471.080 471.082 471.081 so 20.6.
ne 21.6.460.063 + 460.064 460.023 + 460.024 - - 471.057 471.055 471.024 471.025 - 471.035 471.081 471.083 471.080 471.082 ne 21.6.
po 22.6.460.023 + 460.024 460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 460.013 + 460.014 471.057 471.058 471.055 471.025 [27] 471.024 471.035 471.082
471.025
[28]
471.081 471.054 471.080 po 22.6.
út 23.6.460.023 + 460.024 460.063 + 460.064 460.013 + 460.014 460.061 + 460.062 471.054 471.057 471.058 471.055 471.024 460.015 + 460.016 471.080 471.025 471.081 471.083 út 23.6.
st 24.6.460.063 + 460.064 ! 460.023 + 460.024 ! 460.061 + 460.062 ! 460.013 + 460.014 ! 471.024 ! 471.054 ! 471.057 ! 471.058 ! 471.055 ! 460.015 + 460.016 ! 471.083 ! 471.080 ! 471.025 ! 471.081 ! st 24.6.
čt 25.6.460.023 + 460.024
460.025 + 460.026
[29]
460.063 + 460.064 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 471.024 471.055 471.054 471.057 471.058 471.035 471.081 471.083 471.080 471.025 čt 25.6.
26.6.460.027 + 460.028 460.025 + 460.026 460.061 + 460.062 460.015 + 460.016 471.035 471.024 471.055 471.054 471.057 471.025 471.083 471.081 471.058 471.080 26.6.
so 27.6.460.025 + 460.026 ! 460.027 + 460.028 ! - - 471.057 ! 471.054 ! 471.024 ! 471.055 ! - 471.025 ! 471.080 ! 471.083 ! 471.081 ! 471.058 ! so 27.6.
ne 28.6.460.027 + 460.028 ! 460.025 + 460.026 ! - - 471.024 ! 471.057 ! 471.054 ! 471.055 ! - 471.025 ! 471.058 ! 471.080 ! 471.083 ! 471.081 ! ne 28.6.
po 29.6.460.015 + 460.016 460.027 + 460.028 460.064 + 460.063 460.062 + 460.061 471.057 471.035 471.054 471.055 471.025 471.058 471.081 471.083 471.080 471.082 po 29.6.
út 30.6.460.027 + 460.028 ! 460.015 + 460.016 ! 460.062 + 460.061 ! 460.064 + 460.063 ! 471.025 ! 471.057 ! 471.035 ! 471.054 ! 471.055 ! 471.058 ! 471.082 ! 471.081 ! 471.083 ! 471.080 ! út 30.6.
oběh pro
12.12.:
----28908/3403/2837/3410
/3411/3418/3419/3426
/3427/2840/28913
28902/3401/3408/3409
/3416/3417/3424/3425
/3432/3433/2846/2869
2852/2831/3406/3407
/3415/3422/3423/3430
/3431/2844/28919
3402/3444/3405/3412
/3413/3420/3421/3428
/3429/2842/2845
--2927/2930/2937/2940
/2949/2950/3375/2957
2971/2920/3342/2929
/2932/2935/2938/2943
/2944/2953/2954/3377
3344/2925/2928/2931/2934
/2945/2946/2951/2952/3343
3340/2923/2926/2933/2936
/2939/2942/2947/2948/3341
datum
1. den2. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den3. den4. den
TS 443TS 444TS 441TS 441aTS 442

[1]napěťová výluka žst. Český Těšín (7:50 - 14:00)
[2]vlak 2900: 460.063 + 460.064
vlak 3411: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 2863: 460.063 + 460.064
[3]vlak 2972: 460.061 + 460.062
vlak 2972: 460.061 + 460.062
[4]vlak 1609: 471.025
vlak 3416: 814.190, pozn: Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína
vlak 1613: 471.025
[5]vlak 3401: 471.024
vlak 3409: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 1606: 471.024
[6]vlak 3404: 471.058
vlak 1607: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 1611: 471.058
[7]vlak 1604: 471.057
vlak 3413: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 1608: 471.057
[8]vlak 2833: 471.054
vlak 3407: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 3415: 471.054
[9]vlak 2834: 471.035
vlak 2841: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 3422: 471.055
[10]vlak 2924: 460.027 + 460.028
vlak 2927: 460.027 + 460.028, pozn: Bohumín - Třinec pk 742.366-8
vlak 2930: 460.027 + 460.028, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.366-8
vlak 2937: 460.027 + 460.028, pozn: Louky nad Olší - Třinec pk 742.366-8
vlak 2940: 460.027 + 460.028
vlak 2949: 471.081
[11]vlak 3342: 471.082
vlak 2929: 742.045 př + 460.015 + 460.016, pozn: Přípřež v úseku Louky nad Olší - Třinec
vlak 2932: 460.015 + 460.016, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.366-8
vlak 2935: 742.045 př + 460.015 + 460.016, pozn: Přípřež v úseku Louky nad Olší - Třinec
vlak 2938: 460.015 + 460.016, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.045-8
vlak 2943: 471.083
[12]vlak 2925: 471.080
vlak 2928: 471.080 + 742.045 pk, pozn: Postrk v úseku Třinec - Louky nad Olší
vlak 2931: 471.080 + 742.045 pk, pozn: Postrk v úseku Louky nad Olší - Třinec
vlak 2934: 471.080 + 742.045 pk, pozn: Postrk v úseku Třinec - Louky nad Olší
vlak 2945: 471.080
[13]vlak 2926: 471.083
vlak 2933: 460.061 + 460.062, pozn: Louky nad Olší - Třinec pk 742.366-8
vlak 2936: 460.061 + 460.062, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.366-8
vlak 2939: 471.082
[14]vlak 2900: 460.023 + 460.024
vlak 3411: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 2976: 460.023 + 460.024
[15]vlak 2974: 460.013 + 460.014
vlak 2974: 460.013 + 460.014
[16]vlak 2835: 471.057
vlak 1609: 814.190
vlak 3432: 471.057
[17]vlak 3401: 471.025
vlak 3409: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 1616: 471.025
[18]vlak 2852: 471.024
vlak 1607: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 2845: 471.024
[19]vlak 3402: 471.058
vlak 3413: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 2962: 471.058
[20]vlak 2833: 471.055
vlak 3415: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 2840: 471.055
[21]vlak 1600: 471.035
vlak 2841: 814.190, pozn: Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
vlak 2844: 471.035
[22]vlak 2921: 460.027 + 460.028
vlak 2927: 742.366 př + 460.027 + 460.028, pozn: př Bohumín - Třinec
vlak 2930: 460.027 + 460.028, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.366-8
vlak 2937: 460.027 + 460.028, pozn: Louky nad Olší - Třinec pk 742.366-8
vlak 2940: 460.027 + 460.028, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.366-8
vlak 2949: 471.082
[23]vlak 2971: 471.081
vlak 2929: 460.015 + 460.016, pozn: Louky nad Olší - Třinec pk 742.045-8
vlak 2932: 460.015 + 460.016, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.366-8
vlak 2935: 460.015 + 460.016, pozn: Louky nad Olší - Třinec pk 742.045-8
vlak 2938: 460.015 + 460.016, pozn: Třinec - Bohumín pk 742.045-8
vlak 2943: 471.081
[24]vlak 3344: 471.083
vlak 2931: 471.083 + 742.045 pk, pozn: pk Třinec - Louky nad Olší
vlak 2934: 742.045 př + 471.083, pozn: př Třinec - Louky nad Olší
vlak 2945: 471.083
[25]vlak 2923: 471.080
vlak 2933: 460.013 + 460.014, pozn: Louky nad Olší - Třinec pk 742.366-8
vlak 2936: 460.013 + 460.014, pozn: Třinec - Louky nad Olší pk 742.366-8
vlak 2939: 471.080
[26]vlak 2920: 471.082
vlaky 3342, 2932: 460.027 + 460.028
vlaky 2935, 3377: 471.082
[27]vlak 1612: 471.025
[28]vlak 2937: 471.082
vlak 2957: 471.025
[29]vlak 2900: 460.023 + 460.024
vlak 2839: 460.025 + 460.026