prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2021
 TS 302 - 305: 350 OSD Bratislava

oběh pro
11. 12.:
TS 302 (350)TS 303 (350 ETCS)TS 303a (350 ETCS)TS 304 (350 ETCS)TS 305 (350 ETCS)datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den1. den2. den
-1720-706/7051670244/45704/605/764
767/608/717
st 1. 12.350.002 362.018 350.006
350.008
[1]
350.004 361.130
350.001
363.143
[2]
350.017 350.008
350.011
[3]
361.126 st 1. 12.
čt 2. 12.362.018 350.002
362.011
[4]
350.004
361.130
[5]
363.143 350.008
361.129
383.103 př + 362.001
[6]
350.017 361.126 př + 361.110
350.008
[7]
350.011 čt 2. 12.
3. 12.362.011 362.018 363.143 361.130
362.001 př + 361.130
361.130
[8]
383.103
350.019
[9]
350.017 350.011 př + 361.109
350.011
[10]
350.008 3. 12.
so 4. 12.- 362.011 - 363.143 383.105 [11] 350.017 350.008
350.019
[12]
350.011
350.008
[13]
so 4. 12.
ne 5. 12.362.011 [14] 350.013 361.130 363.143 350.011 350.017 350.008 350.019 ne 5. 12.
po 6. 12.350.013 362.011 363.143 361.130 350.011
361.109
[15]
350.017 350.019 350.008 po 6. 12.
út 7. 12.362.011
350.002
[16]
350.013
362.011
[17]
361.130
350.008
[18]
363.143 361.109
350.018
350.004
[19]
350.017 350.008
350.011
[3]
350.019
361.127 př + 350.019
[20]
út 7. 12.
st 8. 12.362.011 350.002 363.143 350.008
362.009
[21]
350.011
383.109
350.011
[22]
350.017 350.019 př + 362.002
350.019
[23]
350.004 st 8. 12.
čt 9. 12.350.002 362.011
361.106 př + 362.011
[24]
362.009 363.143 350.011
350.011 př + 361.126
[25]
350.017 350.004 350.019
350.015
[26]
čt 9. 12.
10. 12.362.011 350.002
362.001
[27]
363.143 362.009
350.015
[28]
350.011 350.017 350.015
350.019
[29]
350.004 10. 12.
so 11. 12.- 362.011 - 363.143 383.105 [11] 350.017 350.004 př + 350.016
350.004
361.001
[30]
350.019 so 11. 12.
oběh pro
11. 12.:
-1720-706/7051670244/45704/605/764
767/608/717
datum
1. den2. den1. den2. den1. den1. den1. den2. den
TS 302 (350)TS 303 (350 ETCS)TS 303a (350 ETCS)TS 304 (350 ETCS)TS 305 (350 ETCS)

[1]vlaky 3460, 706: 350.006
vlaky 707, 714, 715: 350.008
[2]vlak 700: 361.130
vlaky 709, 716: 350.001
vlak 719: 363.143
[3]vlak 702: 350.008
vlaky 605, 764: 350.011
[4]vlak 1720: 350.002
vlaky 1725, 1726, 801: 362.011
[5]vlaky 3460, 706: 350.004
vlaky 707, 714, 715: 361.130
[6]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716: 361.129
vlak 719: 383.103 př + 362.001, pozn: Preprava
[7]vlak 702: 361.126 př + 361.110, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.008
[8]vlak 1732: 361.130
vlak 15711: 362.001 př + 361.130, pozn: Príprah len po Púchov
vlak 79131: 361.130
[9]vlak 700: 383.103
vlaky 709, 716: 350.019
[10]vlak 702: 350.011 př + 361.109, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.011
[11]vlak 16702: 383.105
[12]vlak 704: 350.008
vlaky 605, 764: 350.019
[13]vlaky 767, 608: 350.011
vlak 717: 350.008
[14]vlak 1727: 362.011
[15]vlaky 700, 709, 716: 350.011
vlak 719: 361.109
[16]vlak 800: 362.011
vlaky 1733, 1738, 1727: 350.002
[17]vlak 1720: 350.013
vlaky 1725, 1726, 801: 362.011
[18]vlaky 3460, 706, 707, 714: 361.130
vlak 715: 350.008
[19]vlak 700: 361.109
vlaky 709, 716: 350.018
vlak 719: 350.004
[20]vlaky 767, 608: 350.019
vlak 717: 361.127 př + 350.019, pozn: Príprah
[21]vlak 1732: 350.008
vlaky 711, 3437: 362.009
[22]vlak 700: 350.011
vlaky 709, 716: 383.109
vlak 719: 350.011
[23]vlak 702: 350.019 př + 362.002, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.019
[24]vlaky 1720, 1725, 1726: 362.011
vlak 801: 361.106 př + 362.011, pozn: Príprah
[25]vlaky 700, 709, 716: 350.011
vlak 719: 350.011 př + 361.126, pozn: Preprava
[26]vlaky 767, 608: 350.019
vlak 717: 350.015
[27]vlak 1720: 350.002
vlaky 1725, 1726: 362.001
[28]vlak 1732: 362.009
vlaky 15711, 79131: 350.015
[29]vlak 702: 350.015
vlaky 605, 764: 350.019
[30]vlak 704: 350.004 př + 350.016, pozn: Preprava
vlak 605: 350.004
vlak 764: 361.001, pozn: Náhrada za neschopnú 350.004 pred odchodom z Košíc