prosinec 2019 leden 2020 únor 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 312 - 317: 362 OSD Bratislava

oběh pro
25. 2.:
TS 312 (362)TS 313 (362)TS 314 (362)TS 315 (362)TS 316 (362)TS 317 (362)datum
1. den1. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den1. den2. den
530/1723
/1724/843
830/835
/840/847
1861/831/836
/815/5746
5741/7302/832
/813/814/4635
801/7303/810
/839/7395/816
2070/1863/811
/812/845/7337
800/1874
/1875/4939
4902/1876/2016
/3049/2056/2041
1850/1865/1879
5291/850
/1851/5090
2640/2009/3813pk
/2614/2623/2626
/2641
2607/2610/2617
/2622/2029př/2036
2601/2606/2613
/2618/2625/2630
st 1. 1.- 362.003 362.027 362.017 362.011 362.006 363.147 - - - - -   st 1. 1.
čt 2. 1.- 362.003 362.017 362.027 363.147 362.011 362.006   - - - -   čt 2. 1.
3. 1.- 362.003 362.027 362.017
362.006
[1]
362.015 363.147 362.011 362.006 [2] - - - -   3. 1.
so 4. 1.- 362.003 362.006 362.027 362.010 362.015 363.147 362.011 ! - - - -   so 4. 1.
ne 5. 1.- 362.003
362.027
[3]
362.004 362.006 362.015 363.147 [4] 363.147
362.017
[5]
- - - - -   ne 5. 1.
po 6. 1.240.089 362.027 362.005
362.019
[6]
362.004 363.147 362.017 362.015     -   -   po 6. 1.
út 7. 1.240.089
240.030
[7]
362.027 362.006 362.019 350.012
362.015
[8]
363.147 350.005
362.017
[9]
            út 7. 1.
st 8. 1.240.030 362.027 362.011 362.006 350.008
362.019
[10]
362.015 350.012
363.147
[11]
240.098   240.115       st 8. 1.
čt 9. 1.240.030 362.027 362.005 362.011 350.005
362.006
[12]
362.019 350.008
362.015
[13]
363.147 240.115 ! 240.068       čt 9. 1.
10. 1.240.030 362.027 363.147 362.005 350.003
362.011
[14]
362.006 362.019 362.015 240.068 ! 240.115       10. 1.
so 11. 1.- 362.027 362.015 363.147 362.005 362.011 350.003
362.006 př + 240.089
362.006
[15]
362.019 ! - - - -   so 11. 1.
ne 12. 1.240.030 362.027 362.016 362.015 362.011 362.006 [16] 362.006
362.005
[17]
-   -   -   ne 12. 1.
po 13. 1.240.030 362.027 362.015 362.016
362.017
[18]
350.006
362.005
[19]
362.011 350.016
362.006
[20]
    240.145       po 13. 1.
út 14. 1.240.030
240.127
240.030
[21]
362.027
362.019
[22]
362.005 362.015 350.005
362.017
[23]
362.006 350.006
362.011
[24]
240.068 240.145 ! 240.115       út 14. 1.
st 15. 1.240.030
240.127
[25]
362.019 362.017 362.005
362.002
[26]
350.016
362.015
[27]
362.027 350.005
362.006
[28]
362.011 240.115 ! 240.145       st 15. 1.
čt 16. 1.240.127 362.019 362.011 362.017 350.018
362.002
[29]
362.015 350.012
362.027
[30]
362.006 [2]   240.132       čt 16. 1.
17. 1.240.127 362.019 362.016
362.006
[31]
362.011 350.003
362.017
[32]
240.068 350.018
362.015
[33]
362.027 ! 240.132 ! 240.145       17. 1.
so 18. 1.- 362.019 362.027 362.006 362.011 362.017 350.003
240.068
[34]
362.015 ! - - - - 240.084 so 18. 1.
ne 19. 1.240.127 362.019 362.006 362.027 362.017 240.068 [35] 240.068
362.009
[36]
-   -   - 240.084 ! ne 19. 1.
po 20. 1.240.127 362.019
240.076
[37]
362.027 362.006 350.012
362.009
[38]
362.017 350.013
240.068
[39]
    240.132   240.084 ! 240.089 po 20. 1.
út 21. 1.240.127 240.076
362.015
362.006
[40]
362.015
240.076
[41]
362.027
240.078
[42]
350.018
362.006
362.015
[43]
362.019
362.027
[44]
350.012
362.017
[45]
240.068 240.132 ! 240.103 240.115 240.089 240.142 út 21. 1.
st 22. 1.240.127
240.084
[46]
362.006 240.068 -
362.012
362.014
[47]
350.013
240.075
[48]
362.015 350.018
362.027
[49]
362.017 240.103 ! 240.132 př + 240.076 240.115 ! 240.142 ! 240.089 ! st 22. 1.
čt 23. 1.240.084 362.006
240.132
[50]
362.017 240.068
362.015
[51]
350.012
362.014
[52]
362.012 350.013
362.015
[53]
362.027 ! 362.021 240.103 240.115 ! 240.089 ! 240.142 ! čt 23. 1.
24. 1.240.084 240.132 362.014 362.017 350.020
362.015
[54]
362.006 350.012
362.012
[55]
240.075 240.103 ! 240.127       24. 1.
so 25. 1.- 240.132
240.075
[56]
362.015 362.014 362.017 362.027 350.020
362.006
[57]
362.012 ! - - - - 240.142 so 25. 1.
ne 26. 1.240.084 240.078 362.014 362.015 362.027 362.006 [58] 362.006
362.016
[59]
- 240.089 - 240.119 - 240.142 ! ne 26. 1.
po 27. 1.240.084 240.078
240.142
[60]
362.027 362.014 350.020
362.016
[61]
362.015 350.013
362.006
[62]
362.012   240.098 240.119 !     po 27. 1.
út 28. 1.240.084 240.142
240.098
362.006
[63]
362.016 362.027 350.012
362.014
[52]
362.012 350.018
362.015
[33]
362.006 [2]   240.089 240.119 !     út 28. 1.
st 29. 1.240.084 362.006 362.014 362.016 350.016
362.027
[64]
362.017 350.012
362.012
[55]
362.015 240.089 240.098 240.119 240.115 240.068 st 29. 1.
čt 30. 1.240.084 362.006 362.015 362.014
240.030
[65]
362.010
362.016
[66]
240.001
240.098
[67]
350.016
362.017
[68]
240.142   240.089 240.119 ! 240.068 ! 240.115 ! čt 30. 1.
31. 1.240.084 362.006 240.088 362.015 350.012
240.030
[69]
362.016 350.003
240.098
[70]
362.017 ! 240.089 !   240.119 ! 240.115 ! 240.068 ! 31. 1.
oběh pro
25. 2.:
530/1723
/1724/843
830/835
/840/847
1861/831/836
/815/5746
5741/7302/832
/813/814/4635
801/7303/810
/839/7395/816
2070/1863/811
/812/845/7337
800/1874
/1875/4939
4902/1876/2016
/3049/2056/2041
1850/1865/1879
5291/850
/1851/5090
2640/2009/3813pk
/2614/2623/2626
/2641
2607/2610/2617
/2622/2029př/2036
2601/2606/2613
/2618/2625/2630
datum
1. den1. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den1. den1. den2. den
TS 312TS 313TS 314TS 315TS 316TS 317

[1]vlak 7302: 362.017
vlak 813: 362.006
[2]vlak 1876: 362.006
[3]vlak 830: 362.003
vlak 847: 362.027
[4]vlak 812: 363.147
[5]vlak 17870: 363.147
vlak 4635: 362.017
[6]vlaky 831, 836: 362.005
vlak 815: 362.019
[7]vlaky 530, 1723, 1724: 240.089
vlak 843: 240.030
[8]vlak 801: 350.012
vlak 810: 362.015
[9]vlak 800: 350.005, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.017
[10]vlak 801: 350.008
vlak 810: 362.019
[11]vlak 800: 350.012, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 363.147
[12]vlak 801: 350.005
vlak 810: 362.006
[13]vlak 800: 350.008, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.015
[14]vlak 801: 350.003, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.011
[15]vlak 800: 350.003
vlak 1874: 362.006 př + 240.089, pozn: Preprava
vlak 4635: 362.006
[16]vlak 811: 362.006
[17]vlak 17870: 362.006
vlak 4635: 362.005
[18]vlak 832: 362.016
vlak 813: 362.017
[19]vlak 801: 350.006, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlaky 7303, 816: 362.005
[20]vlak 800: 350.016, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.006
[21]vlak 530: 240.030
vlaky 1723, 1724: 240.127
vlak 843: 240.030
[22]vlaky 835, 840: 362.027
vlak 847: 362.019
[23]vlak 801: 350.005, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.017
[24]vlak 800: 350.006, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.011
[25]vlak 530: 240.030
vlak 843: 240.127
[26]vlak 7302: 362.005
vlak 4635: 362.002
[27]vlak 801: 350.016, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.015
[28]vlak 800: 350.005, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.006
[29]vlak 801: 350.018, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.002
[30]vlak 800: 350.012, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.027
[31]vlak 831: 362.016
vlak 815: 362.006
[32]vlak 801: 350.003, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.017
[33]vlak 800: 350.018, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.015
[34]vlak 800: 350.003, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 240.068
[35]vlak 811: 240.068
[36]vlak 17870: 240.068
vlak 4635: 362.009
[37]vlak 830: 362.019
vlaky 835, 847: 240.076
[38]vlak 801: 350.012, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.009
[39]vlak 800: 350.013, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 240.068
[40]vlak 830: 240.076
vlaky 835, 840: 362.015
vlak 847: 362.006
[41]vlak 1861: 362.015
vlak 836: 240.076
[42]vlak 832: 362.027
vlak 814: 240.078
[43]vlak 801: 350.018, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.006
vlak 816: 362.015
[44]vlak 811: 362.019, pozn: Nehoda v Žarnovici na 811
vlaky 812, 845: 362.027
[45]vlak 800: 350.012, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.017
[46]vlak 530: 240.127
vlak 1724: 240.084
[47]vlak 7302: -, pozn: Zvolen - Banská Bystrica odrieknutý !
vlak 832: 362.012
vlak 4635: 362.014
[48]vlak 801: 350.013, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlaky 810, 816: 240.075
[49]vlak 800: 350.018, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.027
[50]vlak 830: 362.006
vlaky 835, 840, 847: 240.132
[51]vlak 832: 240.068
vlak 4635: 362.015
[52]vlak 801: 350.012, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.014
[53]vlak 800: 350.013, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.015
[54]vlak 801: 350.020, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.015
[55]vlak 800: 350.012, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.012
[56]vlak 830: 240.132
vlaky 835, 840, 847: 240.075
[57]vlak 800: 350.020, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1874, 4635: 362.006
[58]vlak 812: 362.006
[59]vlak 17870: 362.006
vlak 4635: 362.016
[60]vlak 830: 240.078
vlak 847: 240.142
[61]vlak 801: 350.020, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 362.016
[62]vlak 800: 350.013, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.006
[63]vlak 830: 240.142
vlaky 835, 840: 240.098
vlak 847: 362.006
[64]vlak 801: 350.016, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 839: 362.027
[65]vlak 832: 362.014
vlak 813: 240.030
[66]vlak 801: 362.010, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 839: 362.016
[67]vlak 811: 240.001
vlak 845: 240.098
[68]vlak 800: 350.016, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 362.017
[69]vlak 801: 350.012, pozn: Bratislava - Nové Zámky
vlak 810: 240.030
[70]vlak 800: 350.003, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlak 1874: 240.098