září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - září 2015
TS 201, 202, 204 a 205: 242 a 263 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
12.12.:
TS 202TS 205TS 201TS 204datum
1. den2. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
-4612/4613/4622
/4623/4630/4637
/4665
-------
út 1.9.                  út 1.9.
st 2.9.                  st 2.9.
čt 3.9.263.001 242.229 242.274
242.261
[1]
242.253 242.204 242.268 242.252 242.242 242.240 čt 3.9.
4.9.242.229 263.001 242.261
814.237 + 814.838 pk
242.261
[2]
242.214 242.253 242.204 242.268 242.242 242.240 4.9.
so 5.9.- 242.229 242.261 - - - - - 242.240 so 5.9.
ne 6.9.242.229 - - 242.214 ! - - - 242.240 ! - ne 6.9.
po 7.9.362.001
242.238
263.001 + 242.238 pk
[3]
242.229 242.274 242.235 242.253 [4] 242.253
242.214
[5]
242.204
363.002
[6]
242.240 242.242 po 7.9.
út 8.9.242.229 ! 242.238 ! 242.274 ! 363.002 ! 242.235 ! 242.253 ! 242.214 ! 242.242 ! 242.240 ! út 8.9.
st 9.9.263.001 242.209 242.253 242.217 242.214 242.235 242.274 242.240 242.242 st 9.9.
čt 10.9.242.209 ! 263.001 !   242.274 ! 242.217 ! 242.214 ! 242.235 ! 242.242 ! 242.240 ! čt 10.9.
11.9.263.001 ! 242.209 !   242.235 ! 242.274 ! 242.217 ! 242.214 ! 242.240
242.242
[7]
242.240 [8] 11.9.
so 12.9.-     - - - - - 242.242 ! so 12.9.
ne 13.9.  - -   - - - 242.242 ! - ne 13.9.
po 14.9.242.229 242.243 362.162
242.240
242.264
[9]
242.261
242.274
841.008 + 841.005 pk
841.008
[10]
242.235
242.261
[11]
242.274
841.005 + 841.008 pk
[12]
242.217 814.239 + 814.240 pk
242.240
[13]
242.264 [14] po 14.9.
út 15.9.263.001 242.229 242.228 242.217 ! 242.274 242.261 [15] 362.175 242.240 242.264 út 15.9.
st 16.9.242.238
242.229
[16]
263.001 242.217 242.204
242.274
[17]
242.204 [18] 242.274 [19] 242.228 242.264 242.240 st 16.9.
čt 17.9.263.001 242.229 242.217
242.268
242.217
242.268
[20]
242.274
242.204
841.009 + 841.014 pk
841.009
242.204
[21]
242.274 [22] 242.204
841.014 + 841.009 pk
[23]
242.228
242.217
[24]
242.240 362.070 čt 17.9.
18.9.242.229
242.253
242.229
[25]
263.001 242.268 242.204
242.274
841.010 + 841.005 pk
242.235
[26]
242.204 [27] 242.274
841.005 + 841.010 pk
[28]
242.261
242.236
[29]
242.240 814.239 + 814.240 pk 18.9.
so 19.9.- 242.229 242.268 - - - - - 242.240 pk so 19.9.
ne 20.9.242.229 - - 242.235 ! - - -   - ne 20.9.
po 21.9.242.243 242.229 814.237 + 814.238 pk 242.274 [30] 242.235 [31] 242.204 [32] 242.236
242.214
[33]
242.242 242.240 po 21.9.
út 22.9.242.229 ! 242.243 !   242.214 ! 242.274 ! 242.235 ! 242.204 ! 242.240 ! 242.242 ! út 22.9.
st 23.9.263.001 242.229 242.236   242.204 [31] 242.274 [34] 242.214 242.240 242.242 st 23.9.
čt 24.9.242.229 263.001 242.236 242.274 242.235 242.204 242.209
242.228
[35]
242.242
242.240
[36]
242.240
242.242
[37]
čt 24.9.
25.9.263.001 242.272
242.229
[38]
242.236 242.228 242.274 242.235 242.204 242.240 242.242 25.9.
so 26.9.- 242.246 242.236 - - - - - 242.242 so 26.9.
ne 27.9.242.272 - - - - - - 242.242 ! - ne 27.9.
po 28.9.242.253 - - 242.228 - - -   - po 28.9.
út 29.9.263.001 242.253 242.278 242.243 242.228 242.274 242.235 814.230 + 814.229 pk
242.246
[39]
242.240 út 29.9.
st 30.9.242.253 263.001 242.209 242.235 242.243 242.228 242.274 242.246
242.240
[40]
242.240
242.246
[41]
st 30.9.
oběh pro
12.12.:
-4612/4613/4622
/4623/4630/4637
/4665
-------datum
1. den2. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 202TS 205TS 201TS 204

[1]vlaky 4925, 4652: 242.274
vlaky 4943, 4940, 4947: 242.261
[2]vlak 4922: 242.261, pozn: Vranovice - Brno hl.n., Brno Kr. Pole - Tišnov 814.237 + 814.238
vlak 4925: 814.237 + 814.838 pk, pozn: Tišnov - Brno Kr. Pole, Brno hl.n. - Hrušovany u Brna 242.261
vlak 4652: 242.261
[3]vlaky 4600, 4905: 362.001
vlaky 4910, 4911: 242.238
vlak 4916: 263.001 + 242.238 pk
[4]vlak 8358: 242.253
[5]vlak 8342: 242.253
vlaky 8347, 8354, 8357: 242.214
[6]vlak 973: 242.204
vlak 974: 363.002
[7]vlak 4929 postrk: 242.240
vlak 4965 postrk: 242.242
[8]vlak 4923: 242.240
[9]vlaky 4922, 4925, 4652: 362.162
vlaky 4943, 4940: 242.240
vlak 4947: 242.264
[10]vlak 8355: 242.261
vlak 14872: 242.274
vlak 8367: 841.008 + 841.005 pk, pozn: Havlíčkův Brod - Jihlava
vlak 8372: 841.008, pozn: Jihlava - Havlíčkův Brod
[11]vlak 8345: 242.235, pozn: Čáslav - Jihlava
vlak 8358: 242.261, pozn: Jihlava - Havlíčkův Brod
[12]vlak 8342: 242.274
vlak 8347: 242.274, pozn: Havlíčkův Brod - Jihlava
vlak 8354: 242.274, pozn: Jihlava - Havlíčkův Brod
vlak 8357: -, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8366: 841.005 + 841.008 pk, pozn: Jihlava - Havl. Brod
[13]vlaky 4962, 4929 postrk, 4924, 4965 postrk: 814.239 + 814.240 pk
vlaky 4966, 4943 postrk, 4972, 4969 postrk, 4940, 4973 postrk, 4980, 4633 postrk: 242.240
[14]vlak 10970: 242.264
[15]z Jihlavy
[16]vlaky 4600, 4905: 242.238
vlaky 4910, 4911: 242.229
[17]vlak 8355: 242.204, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 14872: 242.274, pozn: Jihlava - Havl. Brod
[18]vlak 8358: 242.204
vlak 8345: Čáslav - Jihlava
vlak 8358: Jihlava - Havl. Brod
[19]vlak 8357: 242.274
vlak 8342: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8347: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8354: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8357: Havl. Brod - Jihlava
[20]vlaky 4922, 4925, 4652: 242.217
vlak 4943: 242.268
vlak 4940: 242.217
vlak 4947: 242.268
[21]vlak 8355: 242.274, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 14872: 242.204, pozn: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8367: 841.009 + 841.014 pk, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8372: 841.009, pozn: Jihlava - Havl. Brod
vlak 5932: 242.204, pozn: Havl. Brod - Jihlava
[22]vlak 14869: 242.274
vlak 8345: Čáslav - Jihlava
vlak 8358: Jihlava - Havl. Brod
[23]vlak 8342: 242.204, pozn: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8347: 242.204, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8354: 242.204, pozn: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8357: 242.204, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8366: 841.014 + 841.009 pk, pozn: Jihlava - Havl. Brod
[24]vlak 973: 242.228
vlak 974: 242.217
[25]vlaky 4920, 4931, 4926: 242.229
vlaky 4939, 4934: 242.253
vlaky 4604, 4915: 242.229
[26]vlak 8355: 242.204
vlak 14872: 242.274
vlak 8367: 841.010 + 841.005 pk, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8372: 242.235, pozn: Jihlava - Havl. Brod
[27]vlak 8358: 242.204
vlak 8345: Čáslav - Jihlava
vlak 8358: z Jihlavy
[28]vlak 8342: 242.274, pozn: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8347: 242.274, pozn: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8354: 242.274, pozn: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8357: 242.274
vlak 8366: 841.005 + 841.010 pk, pozn: Jihlava - Havl. Brod
[29]vlak 973: 242.261
vlak 974: 242.236
[30]Havl. Brod - Jihlava
vlak 8372: Jihlava - Havl. Brod
[31]Čáslav - Jihlava
[32]vlak 8342: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8347: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8354: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8357: Havl. Brod - Jihlava
vlak 8366: Jihlava - Havl. Brod
[33]vlak 973: 242.236
vlak 974: 242.214
[34]vlak 8342: Jihlava - Havl. Brod
vlak 8347: Havl. Brod - Jihlava
[35]vlak 973: 242.209
vlak 974: 242.228
[36]vlaky 4921 postrk, 4929 postrk, 4924: 242.242
vlaky 4966, 4940, 4973 postrk: 242.240
[37]vlaky 4923 postrk, 4961 postrk: 242.240
vlaky 4968, 4635 postrk: 242.242
[38]vlaky 4981, 4950, 4603, 4620: 242.272
vlaky 4941, 4936, 4627: 242.229
[39]vlaky 4921 postrk, 4962, 4929 postrk, 4924, 4965 postrk: 814.230 + 814.229 pk
vlaky 4966, 4943 postrk, 4972, 4969 postrk, 4940: 242.246
[40]vlaky 4921 postrk, 4962, 4929 postrk, 4924, 4965 postrk: 242.246
vlaky 4966, 4943 postrk, 4969 postrk, 4940, 4973 postrk: 242.240
[41]vlaky 4923 postrk, 4964, 4961 postrk: 242.240
vlaky 4968, 4967 postrk, 4974, 4947 postrk, 4978: 242.246