prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - červenec 2017
 TS 202: 242 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
9. 12.:
TS 202 (242)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den
-------------
so 1. 7.      - -     - - - -     so 1. 7.
ne 2. 7.242.278 242.261 242.235 - - 242.204 242.227 - - - 242.217 242.246 362.169 ne 2. 7.
po 3. 7.210.023
242.246
[1]
  242.261 ! 242.235 !     242.278 242.227 !       242.217 !   po 3. 7.
út 4. 7.242.209 242.278 242.247 242.204 242.243 242.261 242.235 362.033   242.227 242.217 242.238 362.163 út 4. 7.
st 5. 7.242.260 242.209 ! 242.278 ! - - 242.243 ! 242.261 ! - - - 242.227 ! 242.217 ! 242.238 ! st 5. 7.
čt 6. 7.  242.260 ! 242.209 ! - - 242.204 ! 242.243 ! - - -   242.227 ! 242.217 ! čt 6. 7.
7. 7.    242.260 ! 242.209 ! 242.278 ! 242.261 242.204 ! 242.238   242.235 ! 362.033 !   242.227 ! 7. 7.
so 8. 7.    242.247 - - 242.227 242.209 - - - - 242.246 242.217 so 8. 7.
ne 9. 7.242.272 242.223 242.227 - - 242.247 242.209 - - - 242.235 242.217 242.246 ! ne 9. 7.
po 10. 7.362.121 242.278     242.223 242.227 242.247 ! 242.261   242.246 242.238 ! 242.204 242.217 ! po 10. 7.
út 11. 7.  242.235 242.278 !   242.209 242.223 ! 242.227 ! 242.247 ! 242.261 !   242.246 !   242.204 ! út 11. 7.
st 12. 7.  242.278 242.235 !     242.209 242.223 ! 242.227 242.247 ! 242.261 !   242.246 !   st 12. 7.
čt 13. 7.242.217   242.278 242.235 !   242.261 242.209 ! 242.223 ! 242.227 !       242.246 ! čt 13. 7.
14. 7.242.246 242.217 !   242.278 ! 242.235 !   242.261 ! 242.209 !   242.223   242.204   14. 7.
so 15. 7.754.059 242.246 ! 242.217 ! - -     - - - -   242.204 ! so 15. 7.
ne 16. 7.  754.059 ! 242.246 ! - - 242.278 !   - - -   242.223 !   ne 16. 7.
po 17. 7.    754.059 ! 242.235                 242.223 ! po 17. 7.
út 18. 7.242.243 242.209 242.204
242.243
[2]
242.235 242.217 242.227 242.246 362.112   242.272 242.278 242.223   út 18. 7.
st 19. 7.  242.242 242.209 ! 242.204 ! 242.235 ! 242.217 ! 242.227 ! 242.246 ! 362.112 ! 242.261 242.272 ! 242.278 242.223 ! st 19. 7.
čt 20. 7.242.227 242.242   242.261 242.204 242.235 242.217 ! 362.056 242.246 ! 362.112 !   242.272 ! 242.278 ! čt 20. 7.
21. 7.  242.227 242.242 !   242.261 ! 242.204 ! 242.235 ! 242.217 !   242.246 ! 362.056   242.272 ! 21. 7.
so 22. 7.242.243 242.217 242.235 - - 242.261 ! 242.204 ! - - - - 362.056 !   so 22. 7.
ne 23. 7.242.217 242.243 242.204 - - 242.235 242.223 - - - 242.247 242.209 362.056 ! ne 23. 7.
po 24. 7.362.019 242.260 242.235 242.223 242.243 242.204 242.217 362.165   242.247 242.278 242.227 242.272 po 24. 7.
út 25. 7.242.272 242.209 242.260 242.235 242.223 242.243 242.204 362.030 362.165 ! 242.247 362.161 242.278 242.227 út 25. 7.
st 26. 7.242.235 242.272 242.278 242.260 242.209 242.223 242.243 242.204 362.030 ! 242.217 242.247 242.227 362.161 st 26. 7.
čt 27. 7.  242.235 ! 242.272 ! 242.278 ! 242.260 ! 242.209 ! 242.223 ! 242.243 ! 242.204 ! 362.030 ! 242.217 ! 242.247 ! 242.227 ! čt 27. 7.
28. 7.    242.235 242.272 ! 242.278 ! 242.260 ! 242.209 ! 242.223 ! 242.243 ! 242.247 242.204 242.217 !   28. 7.
so 29. 7.754.012 754.019 754.059 - - 754.023 242.260 ! - - - - 242.204 ! 242.217 ! so 29. 7.
ne 30. 7.754.019 754.043   - - 754.012 242.217 - - -   242.247 242.204 ! ne 30. 7.
po 31. 7.242.247 754.019 ! 242.227   754.059 ! 242.235 ! 754.012 ! 242.217 !           po 31. 7.
oběh pro
9. 12.:
-------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den
TS 202 (242)

[1]vlak 11521: 210.023
vlak 11550: 242.246
[2]vlak 11534: 242.204
vlak 11533: 242.243