TS 202: 242 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice
prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - duben 2018
 TS 202: 242 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
8. 12.:
TS 202 (242)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den
--------------
ne 1. 4.- -   - 242.221 ! - 242.260 ! 242.204 !   - -   242.234 ! - ne 1. 4.
po 2. 4.- -     242.238 - 242.273 242.260 !   - -     - po 2. 4.
út 3. 4.242.260 242.227 242.204 242.268 242.247 242.238 242.229
210.052
[1]
242.273 ! 242.246 242.229 [2] 242.248 242.236 242.209 - út 3. 4.
st 4. 4.242.261 242.260 242.227   242.268 ! 242.247 ! 362.164 210.052 ! 242.204 242.246 ! 242.229 ! 242.248 ! 242.236 - st 4. 4.
čt 5. 4.242.236 242.261 242.260 242.227 ! 242.221 242.268 362.164
210.052
[3]
    242.204 ! 242.246 ! 242.229 ! 242.248 ! - čt 5. 4.
6. 4.242.248 242.236 242.261 242.260 242.229 242.221 362.123
210.023
[4]
- 242.268 242.227 [5] 242.204 242.246 242.227 [6] - 6. 4.
so 7. 4.

[7]
  - - - - 242.214 242.221 - - - 242.229 - 242.238 - so 7. 4.

[7]
ne 8. 4.

[7]
- -   242.260 ! 242.238 - 242.221 242.214 [8]   - - 242.214 [9]   - ne 8. 4.

[7]
po 9. 4.242.253   242.260 242.214       242.221 ! 242.209 242.236 242.238
242.234
[10]
242.227 242.248
242.207
[11]
242.247 po 9. 4.
út 10. 4.242.260 ! 242.234 !   242.236     242.238 !   242.221 ! 242.209 242.214 !   242.227 [12] 242.247 ! út 10. 4.
st 11. 4.242.221     242.261 242.253 !   242.268 242.238 !   242.248 242.236 ! 242.260 242.247 242.207 ! st 11. 4.
čt 12. 4.242.272 242.221 242.238 242.253 242.261 242.236 242.214 242.268 !   242.207   242.209 242.260 242.247 čt 12. 4.
13. 4.242.247
754.062
242.261
[13]
    242.272 ! 242.221 ! 242.238 ! 242.236 ! - 242.268 ! 242.234 242.253 !   242.209
242.248
[14]
  13. 4.
so 14. 4.  - 242.209 ! - 242.234 ! 242.221 ! 242.261 ! - - - - - -   so 14. 4.
ne 15. 4.242.209 ! 754.062 !   - - - 242.261 ! 242.234 ! - - 242.221 - 242.248 !   ne 15. 4.
po 16. 4.  242.247 242.209 ! 242.229   242.221 !   242.227 242.234 !     242.207 242.236   po 16. 4.
út 17. 4.242.204 242.272 242.247           242.227 ! 242.268 242.229 ! 242.221 242.207   út 17. 4.
st 18. 4.  242.204 242.272 242.247 242.260 242.229 362.019
210.052
[15]
  242.261 242.268   242.238 242.221 242.207 [16] st 18. 4.
čt 19. 4.242.246 242.236   242.268 242.204 ! 242.272 ! 242.229 ! 210.052 !   242.261 242.247 ! 242.260 ! 242.253   čt 19. 4.
20. 4.    242.253 ! 242.204 242.236 !     - 242.214 242.238 242.268 ! 242.272 242.227   20. 4.
so 21. 4.  - 242.209 - 242.238 ! 242.236 !   - - - - - -   so 21. 4.
ne 22. 4.242.214 ! 242.272 !   - - - 242.261 242.238 ! - - 242.229 -     ne 22. 4.
po 23. 4.            242.268 př + 362.123
210.023
[17]
242.261 ! 242.221 [18] 242.214
242.238
[19]
242.260   242.272   po 23. 4.
út 24. 4.242.253 242.208 př + 242.236 [20]   242.214 !   242.204 242.261
210.023
[21]
  242.207 242.221
242.229
[22]
  242.260 242.238 242.272 út 24. 4.
st 25. 4.    242.207 ! 242.221 !   242.247
362.001
[23]
242.204
210.023
[24]
  242.261     242.214 242.260 242.238 st 25. 4.
čt 26. 4.  242.234   242.236 242.209 242.246 [25] 362.001
210.023
[26]
242.246 [27] 242.204 242.261   242.221 242.214 242.260 čt 26. 4.
27. 4.    242.204 !   242.234 !     - 242.246   242.261 242.209 ! 242.221   27. 4.
so 28. 4.

[28]
  - 242.221 ! - 242.204 242.209 [29] 242.260 - - - - - - 242.229 so 28. 4.

[28]
ne 29. 4.

[28]
    242.248 - - - 242.221 242.209 - - 242.260 - 242.204   ne 29. 4.

[28]
po 30. 4.

[28]
242.229
242.272
[30]
242.253   242.272 [31] 242.277 242.238 242.247
210.023
[32]
  242.209     242.261 242.214 242.204 po 30. 4.

[28]
oběh pro
8. 12.:
--------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den
TS 202

[1]vlak 973: 242.229
vlak 4051: 210.052
[2]vlak 4602: 242.229
[3]vlak 973: 362.164
vlak 4050: 210.052
[4]vlak 973: 362.123
vlak 4051: 210.023
[5]vlak 4911: 242.227
[6]vlak 4642: 242.227
[7]Výluka Tišnov - Křižanov, nickolejný provoz
[8]vlak 4909: 242.214
[9]vlak 4906: 242.214
[10]vlak 4612: 242.238
vlak 4619: 242.234
[11]vlak 4610: 242.248
vlak 4909: 242.207
[12]vlak 4610: Z Brna hl.n. 242.246
[13]vlak 4641: 242.247
vlak 4927: 754.062, pozn: Pouze v úseku Brno -> Vranovice, Tišnov -> Brno vlak odřeknut
vlak 4926: 754.062
vlak 4934: 242.261
[14]vlak 4610: 242.209
vlak 4914: 242.248
[15]vlak 973: 362.019
vlak 4050: 210.052
[16]vlak 4642: 242.207
[17]vlak 973: 242.268 př + 362.123
vlak 4050: 210.023
[18]vlak 4626: 242.221
[19]vlak 4921: 242.214
vlak 4623: 242.238, pozn: Z důvodu srážky Os 4727 s osobou mimořádně nasazena na úsek Brno hl.n. - Křenovice hor.n.
[20]vlak 8372: Os 8372: Ze žst. Jihlava na př. lokomotiva 242.208-7.
[21]vlak 973: 242.261
vlak 4050: 210.023
[22]vlak 4921: 242.221
vlak 4930: 242.229
[23]vlak 4925: 242.247
vlak 970: 362.001
[24]vlak 973: 242.204
vlak 4050: 210.023
[25]vlak 4627: 242.246
[26]vlak 973: 362.001
vlak 4051: 210.023
[27]vlak 4938: 242.246
[28]Výluka Brno hl.n. - Adamov
[29]vlak 4908: 242.209
[30]vlak 4614: 242.229
vlak 4628: 242.272
[31]vlak 4923: 242.272
[32]vlak 973: 242.247
vlak 4050: 210.023