prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2020
 TS 301: 362 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
11. 12.:
TS 301 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den
-------------
ne 13. 12.- 362.172 362.002 [1] 362.166 362.173 362.163 362.159 362.121 př + 362.167 [2] 362.121 př + 362.042 [3] 362.124 + 242.238 pk
362.024
[4]
362.024 [5] -   ne 13. 12.
po 14. 12.362.039 362.123 362.172 362.167 362.166 362.163 362.159 362.173 362.002 [6]   362.024 ! 362.168   po 14. 12.
út 15. 12.362.174 362.039 ! 362.123 362.172 ! 362.167 ! 362.166 ! 362.163 362.159 362.173 ! 362.002
362.042
[7]
362.124   362.119 út 15. 12.
st 16. 12.  362.174 !   362.123       362.163 ! 362.119 362.173
362.160
[8]
362.042 ! 362.124 !   st 16. 12.
čt 17. 12.        362.123     362.166   362.119 ! 362.160     čt 17. 12.
18. 12.          362.123     362.166 !   362.119 362.160 362.002 18. 12.
so 19. 12.362.002 !   -       362.123         362.119 !   so 19. 12.
ne 20. 12.- 362.161         362.123 !   362.119 362.039 !   -   ne 20. 12.
po 21. 12.362.163 362.170 362.161 ! 362.042 362.174   362.123 362.164   362.119   362.002 362.124 po 21. 12.
út 22. 12.362.024 362.163 362.170 ! 362.161 362.042 362.174   362.159 362.164 !   362.119   362.002 ! út 22. 12.
st 23. 12.  362.024 !   362.170 362.161
362.174
[9]
362.042 !     362.159 !     362.119 362.039 st 23. 12.
čt 24. 12.-   362.119 [10] 362.030 362.170 ! 362.174   362.042 362.168 362.158 362.164 -   čt 24. 12.
25. 12.-                   362.123 -   25. 12.
so 26. 12.    -     362.161 362.170 362.123   362.124     362.164 so 26. 12.
ne 27. 12.-   362.042   362.161 362.174       362.159   -   ne 27. 12.
po 28. 12.362.124
362.124 př + 742.452
[11]
362.167   754.043 př + 362.172
[12]
754.043
362.170
[13]
742.452 př + 362.174
841.002
[14]
362.174 [15] 362.161 [16] 362.030
362.123
[17]
362.030
362.039 př + 362.030
362.030
[18]
362.159   362.124
742.452 př + 362.175
362.175
[19]
po 28. 12.
út 29. 12.362.175 !   362.167 !   362.174 [20] 362.170 ! 362.174 [21] 362.039
754.043 př + 362.039
[22]
362.161 754.043 př + 362.123 [23] 754.043 př + 362.124 + 362.030 pk [24] 362.159 ! 754.043 př + 362.160 [25] út 29. 12.
st 30. 12.362.021 362.175     362.172
362.124
[26]
362.170 362.124
362.172
[27]
362.168 362.039 ! 362.161 362.123   362.159 st 30. 12.
čt 31. 12.362.158 př + 362.159 362.021
362.175
[28]
[29] 362.019 362.167 362.124 362.172 362.170
362.002
[30]
362.168 362.039 362.161   362.042 čt 31. 12.
oběh pro
11. 12.:
-------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den
TS 301

[1]vlak 975: 362.002
[2]vlak 977: 362.121 př + 362.167
[3]vlak 988: 362.121 př + 362.042
[4]vlak 984: 362.124 + 242.238 pk, pozn: Postrk z Brna do HB pro Lv do Jiihlavy
vlak 987: 362.024
[5]vlak 986: 362.024
[6]vlak 970: 362.002
[7]vlak 984: 362.002
vlak 831: 362.042
[8]vlak 973: 362.173
vlak 984: 362.160
[9]vlak 5908: 362.161, pozn: 161 pouze ZR-HB, HB-Kolín 362.174
vlak 5911: 362.174
[10]vlak 975: vlak 975: Vlak veden v celé trase Praha-Brno bez svátečního omezení
[11]vlak 988: 362.124
vlak 981: 362.124 př + 742.452, pozn: 742 452 pouze v úseku Žďár nad Sázavou - Přibyslav z důvodu popadaných stromů do trakčního vedení
[12]vlak 962: -
vlak 979: 754.043 př + 362.172, pozn: Přípřež Přibyslav-Žďár nad Sázavou
[13]vlak 5900: 754.043
vlak 5908: 362.170
[14]vlak 5933: 742.452 př + 362.174, pozn: Neschopnost HV v zastávce Nová Ves u Leštiny, odtud přî´přež do HB
vlak 5909: 841.002, pozn: Čáśav-HB
[15]vlak 5910: 362.174
[16]vlak 977: Na R 977 jela v úseku Kolín - Kutná Hora 814.182
[17]vlak 990: 362.030, pozn: Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod NAD, dále 362.123
vlaky 985, 970: 362.123
[18]vlak 973: 362.030, pozn: Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou NAD
vlak 984: 362.039 př + 362.030, pozn: V úseku Sázava u Žďáru - Přibyslav navíc přípřež 742.452. Přípřežní 362.039 jen do stanice Havlíčkův Brod.
vlaky 987, 831: 362.030
[19]vlak 975: 362.124, pozn: Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou NAD, dále 362.175
vlak 982: 742.452 př + 362.175, pozn: 742 v úseku Žďár nad Sázavou - Přibyslav
vlak 991: 362.175
[20]vlak 5918: 362.174
[21]vlak 5902: 362.174
[22]vlak 964: 362.039
vlak 977: 754.043 př + 362.039, pozn: 754 v úseku Přibyslav - Žďár nad Sázavou
[23]vlak 984: Přípřež Žďár n.S.-Přibyslav
[24]vlak 986: Přípřež v useku Žďár-Přibyslav, postrk na pozici vložené za vlakovou
[25]vlak 975: Přípřež v úseku Havl. Brod - Žďár nad Sázavou
[26]vlak 5901: 362.172
vlak 5908: 362.172, pozn: v Havlíčkově Brodě výměna souprav, do Kolína 362.124
vlak 5911: 362.124
[27]vlak 5903: 362.124
vlak 5910: 362.172
[28]vlak 971: 362.021
vlak 976: 362.175
[29]vlak 989: nejede
[30]vlak 964: 362.170
vlak 980: 362.002