prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2020
 TS 304: 362 + 961 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
12. 12.:
TS 304 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
4634/4661pk4205/4208pk/4211
/4218pk/4221/1652pk
1651/4200pk/4201
4233/4204pk/4207
/4210pk/4215/4220pk
/4223/4238pk
4202pk/4203/4206pk
/4209/4214pk/4219
/4222pk/4688/4676
so 1. 8.362.082 + 961.022 !         so 1. 8.
ne 2. 8.362.023 [1] 362.082 + 961.022 362.027 + 961.024 362.087 + 961.026 362.080 + 961.028 ne 2. 8.
po 3. 8.362.080 + 961.028 362.023 [2] 362.027 + 961.024 362.087 + 961.026 362.082 + 961.022 po 3. 8.
út 4. 8.362.082 + 961.022 362.080 + 961.028 362.023 + 961.027 362.027 + 961.024 362.087 + 961.026 út 4. 8.
st 5. 8.362.087 + 961.026 ! 362.082 + 961.023 362.080 + 961.028 362.023 + 961.027 ! 362.027 + 961.024 st 5. 8.
čt 6. 8.362.162 [3]   362.082 + 961.023 ! 362.080 + 961.028 !   čt 6. 8.
7. 8.  362.162 ! 362.087 + 961.022     7. 8.
so 8. 8.362.080 + 961.028     362.087 + 961.022 362.082 + 961.023 so 8. 8.
ne 9. 8.362.082 + 961.023 ! 362.080 + 961.028 !     362.087 + 961.022 ! ne 9. 8.
po 10. 8.362.087 + 961.022     362.027 + 961.026   po 10. 8.
út 11. 8.  362.087 + 961.022 !     362.027 + 961.026 út 11. 8.
st 12. 8.362.027 + 961.026         st 12. 8.
čt 13. 8.  362.027 + 961.026 !     čt 13. 8.
14. 8.  362.082 [4] 362.027 + 961.026 362.070 961.022 + 362.087 pk 14. 8.
so 15. 8.362.087 + 961.022 !   362.082 ! 362.027 + 961.026 ! 362.070 ! so 15. 8.
ne 16. 8.362.070         ne 16. 8.
po 17. 8.362.027 362.070 + 961.024 362.162 362.082 + 961.023 362.087 po 17. 8.
út 18. 8.362.087 + 961.022 362.027 ! 362.070 + 961.024 ! 362.162 ! 362.082 + 961.023 út 18. 8.
st 19. 8.362.082 + 961.023 ! 362.087 + 961.022 ! 362.027   362.162 [5] st 19. 8.
čt 20. 8.362.162 !     362.027 !   čt 20. 8.
pá 21. 8.          pá 21. 8.
so 22. 8.          so 22. 8.
ne 23. 8.362.080       362.082 + 961.025 ne 23. 8.
po 24. 8.362.082 + 961.025 362.080 !   362.070 + 961.024   po 24. 8.
út 25. 8.362.027 + 961.026 362.082 + 961.025 ! 362.087 + 961.022   362.070 + 961.024 ! út 25. 8.
st 26. 8.362.070 + 961.024 362.027 + 961.026 362.082 + 961.025 362.080 + 961.022 362.162 + 961.027 st 26. 8.
čt 27. 8.362.162 + 961.027 ! 362.070 + 961.024 ! 362.027 + 961.026 ! 362.082 + 961.025 362.080 + 961.022 čt 27. 8.
28. 8.362.080 + 961.022 !       362.082 + 961.025 28. 8.
so 29. 8.  362.023 + 961.022
460.019 + 460.020
[6]
362.162 + 961.027 362.070 + 961.024   so 29. 8.
ne 30. 8.    362.162 + 961.027 362.027 + 961.022 362.070 + 961.024 ne 30. 8.
po 31. 8.362.070 + 961.024     362.162 + 961.027 ! 362.027 + 961.022 ! po 31. 8.
oběh pro
12. 12.:
4634/4661pk4205/4208pk/4211
/4218pk/4221/1652pk
1651/4200pk/4201
4233/4204pk/4207
/4210pk/4215/4220pk
/4223/4238pk
4202pk/4203/4206pk
/4209/4214pk/4219
/4222pk/4688/4676
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 304 (362)

[1]vlak 4661: Bez sysla
[2]vlak 4201: Bez sysla
[3]vlak 4931: 362.162
[4]vlak 4220: 3Bdmtee
[5]vlak 4202: bez Sysla
[6]vlaky 4218, 4221: 362.023 + 961.022, pozn: Porucha HV v žst. Nedakonice
vlak 1652: 460.019 + 460.020