prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 353 a 354: 362 + 80-30 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
11. 8.:
TS 353 (362 + 80-30)TS 354 (362)TS 314 (362 ZSSK)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den1. den
830/4927pk/4930
/4933pk/4936/4939pk
/4942/4945pk/4948
/833Bv-Ho/4296pk
4201/4230pk/4233
/4214pk/4217/4220pk
/4223/4236pk
1651/4200pk/4203
/4206pk/4209/4212pk
/4215/4232pk
4231/4204pk/4253
/4254pk/4207/4210pk
/4213/4218pk/4221
/4221/3891pk
4202pk/4205/4208pk
/4211/4216pk/4219
/4222pk
záloha Olomouc hl.n.
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
826/99899/831
1. 7.

[1]
362.080 + 80-30 024 ! 362.082 + 80-30 027 ! 640.006 !   362.027 + 80-30 032 !       362.011 1. 7.

[1]
so 2. 7.

[1]
        640.006 [2]       362.166 so 2. 7.

[1]
ne 3. 7.

[1] [3]
362.080 + 80-30 024 362.027 + 80-30 032   814.003 + 814.076 pk [4] 814.203 + 814.204 pk [5]     362.039 362.011 [6] ne 3. 7.

[1] [3]
po 4. 7.

[3]
640.004 814.003 + 814.076 pk
362.080 + 80-30 024
[7]
814.118 + 814.092 pk [8] 362.082 + 80-30 027
814.028 + 814.091 pk
[9]
362.082 + 80-30 027 [10]       362.002 [11] po 4. 7.

[3]
út 5. 7.

[3]
362.082 + 80-30 027 ! 362.027 + 80-30 032 362.080 + 80-30 024 !   814.118 + 814.092 pk         út 5. 7.

[3]
st 6. 7.

[3]
814.118 + 814.092 pk !   362.027 + 80-30 032 !           362.030
362.163
[12]
st 6. 7.

[3]
čt 7. 7.

[3]
362.082 + 80-30 027
640.007
362.070 + 80-30 027
[13]
      362.080 + 80-30 024     362.172 362.163 čt 7. 7.

[3]
8. 7.

[3]
362.080 + 80-30 024 362.070 + 80-30 027 814.252 + 814.251 pk     714.023     362.163 8. 7.

[3]
so 9. 7.

[3]
362.027 + 80-30 032 362.080 + 80-30 024 ! 814.204 + 814.203 pk [14] 814.204 + 814.203 pk [15] 814.203 + 814.204 pk [16]       362.123 so 9. 7.

[3]
ne 10. 7.

[3]
814.203 + 814.204 pk ! 362.070 + 80-30 027   362.082 + 80-30 032 814.204 + 814.203 pk !         ne 10. 7.

[3]
po 11. 7.

[3]
      362.070 + 80-30 027
362.080 + 80-30 024
[17]
        362.011 po 11. 7.

[3]
út 12. 7.

[3]
640.006 362.080 + 80-30 024 814.203 + 814.204 pk [18] 814.203 + 814.204 pk
362.082 + 80-30 032
[19]
814.203 + 814.204 pk [20]       362.011 út 12. 7.

[3]
st 13. 7.

[3]
814.203 + 814.204 pk ! 640.006 ! 362.080 + 80-30 024 !   362.082 + 80-30 032 !       362.030 [21] st 13. 7.

[3]
čt 14. 7.

[3]
  814.203 + 814.204 pk [22]     814.203 + 814.204 pk [23]       362.123 [24] čt 14. 7.

[3]
15. 7.

[3] [25]
814.203 + 814.204 pk !     362.054 + 80-30 021 362.080 + 80-30 024       362.001 [26] 15. 7.

[3] [25]
so 16. 7.

[25]
242.253
362.080 + 80-30 024
[27]
362.162 + 80-30 027
362.082 + 80-30 032
362.054 + 80-30 021
[28]
362.082 + 80-30 032 [29] 362.082 + 80-30 032
362.054 + 80-30 021
362.162 + 80-30 027
[30]
362.082 + 80-30 032
362.162 + 80-30 027
[31]
    362.039 362.124 [32] so 16. 7.

[25]
ne 17. 7.

[25]
  362.080 + 80-30 024 ! 362.082 + 80-30 032 !   362.054 + 80-30 021     362.039   ne 17. 7.

[25]
po 18. 7.

[25]
362.054 + 80-30 021 !                 po 18. 7.

[25]
út 19. 7.

[25]
        650.006       362.002 út 19. 7.

[25]
st 20. 7.

[25]
650.006 ! 362.082 [33]     362.082 [34]       362.163 st 20. 7.

[25]
čt 21. 7.

[25]
362.054 362.080 [35] 362.082 ! 362.080
[36]
362.080 [37]       362.002 [38] čt 21. 7.

[25]
22. 7.

[25]
362.082 + 80-30 032 362.054 !     !       362.002 ! 22. 7.

[25]
so 23. 7.

[25]
650.005 [39] 650.005 [40] 650.005 [41] 650.005 [22]       362.167 [42] so 23. 7.

[25]
ne 24. 7.

[25]
  ! 650.005 !   362.080       362.169
362.119 př + 362.161
[43]
ne 24. 7.

[25]
po 25. 7.

[25]
    362.165 + 80-30 032 650.006 362.054 + 80-30 021       362.119 po 25. 7.

[25]
út 26. 7.

[25]
362.054 + 80-30 021   362.162 + 80-30 027 362.165 + 80-30 032 650.006         út 26. 7.

[25]
st 27. 7.

[25]
650.006 !     362.162 + 80-30 027 ! 362.165 + 80-30 032 !         st 27. 7.

[25]
čt 28. 7.

[25]
                362.001 [26] čt 28. 7.

[25]
29. 7.

[25]
362.165 + 80-30 032                 29. 7.

[25]
so 30. 7.

[25]
                  so 30. 7.

[25]
ne 31. 7.

[25]
  650.006 [44] 650.006 [45] 650.006 [46] 650.006 [47]         ne 31. 7.

[25]
oběh pro
11. 8.:
830/4927pk/4930
/4933pk/4936/4939pk
/4942/4945pk/4948
/833Bv-Ho/4296pk
4201/4230pk/4233
/4214pk/4217/4220pk
/4223/4236pk
1651/4200pk/4203
/4206pk/4209/4212pk
/4215/4232pk
4231/4204pk/4253
/4254pk/4207/4210pk
/4213/4218pk/4221
/4221/3891pk
4202pk/4205/4208pk
/4211/4216pk/4219
/4222pk
záloha Olomouc hl.n.
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
826/99899/831
datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den1. den
TS 353TS 354TS 314

[1]NAD SMuUH - Hulín, Hulín - Přerov náhradní souprava
[2]vlak 4203: Pouze v úseku Hulín - Přerov.
[3]Napěťová výluka, Staré Město - Přerov motorová souprava
[4]vlak 4204: 814.003 + 814.076 do Starého Městu u UH, dále 362.082 + 80-30 027
[5]vlak 4206: 814.203 + 814.204 do Starého Města u UH, dále 362.027 + 80-29 032
[6]vlak 836: 362.011
[7]vlak 4233: 814.003 + 814.076 pk
vlak 4214: 362.080 + 80-30 024
[8]vlak 4206: V úseku Hulín - Staré Město u UH zavedena NAD, dále 362.080 + 80-30 024
[9]vlak 4207: 362.082 + 80-30 027
vlak 4218: 814.028 + 814.091 pk
[10]vlak 4211: 362.082 + 80-30 027
[11]vlak 826: 362.002
[12]vlak 836: 362.030
vlak 99899: 362.163
[13]vlak 830: 362.082 + 80-30 027
vlak 4927: 640.007
vlak 833: 362.070 + 80-30 027
[14]vlak 1651: 814.204 + 814.203 pk
[15]vlak 4231: 814.204 + 814.203 pk
[16]vlak 4202: 814.203 + 814.204 pk
[17]vlak 4204: 362.070 + 80-30 027
vlak 4213: 362.080 + 80-30 024
[18]vlak 4206: Přerov - Hulín
[19]vlak 4210: 814.203 + 814.204 pk, pozn: Přerov - Hulín
vlak 4221: 362.082 + 80-30 032
[20]vlak 4208: Přerov - Hulín
[21]vlak 826: 362.030
[22]vlak 4214: Přerov - Hulín
[23]vlak 4216: Přerov - Hulín
[24]vlak 826: 362.123
[25]NAD Staré Město u Uherského Hradiště - Hulín, Hulín -Přerov jiná souprava
[26]vlak 826: 362.001
[27]vlak 4629: 242.253
vlak 832: 362.080 + 80-30 024
[28]vlak 4205: 362.162 + 80-30 027
vlak 4208: 362.082 + 80-30 032
vlak 4211: 362.054 + 80-30 021
[29]vlak 4201: 362.082 + 80-30 032
[30]vlaky 4231, 4204: 362.082 + 80-30 032
vlak 4207: 362.054 + 80-30 021
vlak 4210: 362.162 + 80-30 027
[31]vlaky 4202, 4203: 362.082 + 80-30 032
vlaky 4206, 4209: 362.162 + 80-30 027
[32]vlak 836: 362.124
[33]vlak 4201: 362.082
[34]vlak 4202: 362.082
[35]vlak 4201: 362.080
[36]vlak 4221: 362.080
vlak 3891: -, pozn: Srážka s osobou v kolejišti
[37]vlak 4222: 362.080
[38]vlak 831: 362.002
[39]vlak 4211: Hulín Přerov
[40]vlak 4201: Hulín Přerov
[41]vlak 4215: Hulín Přerov
[42]vlak 836: 362.167
[43]vlak 836: 362.169
vlak 835: 362.119 př + 362.161
[44]vlak 4221: Z Hulína
[45]vlak 4220: Po Hulín
[46]vlak 4232: Po Hulín
[47]vlak 4222: Po Hulín