december 2019 január 2020 február 2020 marec 2020 apríl 2020 máj 2020 jún 2020 júl 2020 august 2020 september 2020 október 2020 november 2020 december 2020
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - december 2020
 TS 501: 560 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

zapisujte lichá + sudá!

obeh pre
12. 12.:
TS 501 (560)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň
4720/4729
/4756/4732
4711/4712/4721
/4748/4724/4733
/4020/4734
-4709/4008
/4710/4719
ut 1. 12.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 ut 1. 12.
st 2. 12.560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 st 2. 12.
št 3. 12.560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 št 3. 12.
pi 4. 12.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 pi 4. 12.
so 5. 12.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 - 560.007 + 560.008 so 5. 12.
ne 6. 12.560.025 + 560.026
560.007 + 560.008
[1]
560.021 + 560.022 560.023 + 560.024 - ne 6. 12.
po 7. 12.560.025 + 560.026 560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 po 7. 12.
ut 8. 12.560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 560.007 + 560.008
242.261
560.007 + 560.008
[2]
560.027 + 560.028 ut 8. 12.
st 9. 12.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 560.007 + 560.008 st 9. 12.
št 10. 12.560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 št 10. 12.
pi 11. 12.560.025 + 560.026 560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 pi 11. 12.
so 12. 12.560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 - 560.027 + 560.028 so 12. 12.
obeh pre
12. 12.:
4720/4729
/4756/4732
4711/4712/4721
/4748/4724/4733
/4020/4734
-4709/4008
/4710/4719
dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň
TS 501 (560)

[1]vlaky 4716, 4725, 4726: 560.025 + 560.026, pozn: po "EM"
vlak 4736: 560.007 + 560.008
[2]vlaky 4760, 4708: 560.007 + 560.008
vlak 4717: 242.261, pozn: Z Brna hl.n.
vlak 4733: 560.007 + 560.008