prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2020
 TS 701 - 704: 750.7 a 754 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 7.:
TS 701 (750.7)TS 702 (754)TS 703 (754)TS 704 (754)mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den2. den3. den
654/653/664
/665/652/655
668/661/662
/667/650
4851/1927/4818
/4835/4828/21919
4811/4824651/666/663
/660/669
892/883/888
/887/884/891
/880/895
1760/4145
/4150/1773
1762/1771/893
/858/897
894/881/890
/885/886/889
/882/1774
--123
ne 1. 3.750.709 750.713 750.712 - 754.007 754.075 754.067 754.068 + 754.047 pk
754.068
[1]
754.013 754.019 754.047 [2]       ne 1. 3.
po 2. 3.754.016 750.709
754.047
754.007
[3]
750.713 750.712 750.714 754.013 754.075 754.067 754.068 -         po 2. 3.
út 3. 3.750.710
754.016
[4]
754.016
750.710
[5]
754.007 750.713 750.712
750.712 + 854.222 pk
750.712
[6]
754.068 754.013 754.075 754.067 -   754.019 [7]     út 3. 3.
st 4. 3.

[8]
754.047
754.062
[9]
754.062
754.047
[10]
750.710 754.007 750.713
754.047
750.713
[11]
754.067 754.068
754.068 + 754.016 pk
[12]
754.013 754.075 -   754.019 [7]     st 4. 3.

[8]
čt 5. 3.

[8]
750.712
754.062
750.712
[13]
754.062
750.712
754.062
[14]
754.047
750.714
[15]
750.710 754.007
750.712
754.007
[16]
754.075 754.067 754.068
754.012
[17]
754.013 -   754.016 [18] 714.028 [19]   čt 5. 3.

[8]
6. 3.750.713 750.712 754.062 750.714 750.710 754.013 754.075 754.067 754.012 754.068         6. 3.
so 7. 3.750.711 750.713 - 754.062
814.092
[20]
754.016 754.013 - 754.075 754.067 754.068 754.047 754.018 [21]     so 7. 3.
ne 8. 3.750.714 754.012 754.062 - 750.713 754.013 754.075 754.007 754.067
754.047
[22]
754.068 754.047 [2] 754.019 [21] 854.035 [23] 754.043 [24] ne 8. 3.
po 9. 3.750.713
754.062
[25]
750.714 754.012
754.016
[26]
754.068 750.712 754.047 754.013 754.075 754.007 -         po 9. 3.
út 10. 3.750.709
754.012
750.712
[27]
754.062 750.714 754.016 754.068 754.007 754.047
-
754.012
[28]
754.013
754.067
[29]
754.075 - 754.023 [30]       út 10. 3.
st 11. 3.750.710 750.712 754.062 750.714 754.016 754.075 754.007 754.012
754.013
[31]
754.067 - 754.023 !       st 11. 3.
čt 12. 3.750.713 750.710 750.712
754.016
[32]
754.062 750.714 754.067 754.075 754.007
754.012
[33]
754.013 - 754.047       čt 12. 3.
13. 3.750.712 750.713 750.710 754.016 754.062 754.013 754.067 754.075 754.012 754.068 754.047 !       13. 3.
so 14. 3.750.712 750.711 - 750.710 750.713 754.013 - 754.067 754.075 754.068 754.047       so 14. 3.
ne 15. 3.750.713 750.712 750.710 - 750.711 754.075 754.012 754.067 754.013 754.068 754.047       ne 15. 3.
po 16. 3.750.711 750.713 750.712 750.710 754.016 754.067 754.075 754.012 754.013 - 754.047       po 16. 3.
út 17. 3.754.062 750.711 750.713
754.016
[34]
750.712 750.710
750.710 př + 362.021
750.710
[35]
754.013 754.067 754.075 754.012 - 754.047       út 17. 3.
st 18. 3.750.713 754.062 750.714 754.016 750.712 754.012 754.013 754.019 754.075 - 754.047       st 18. 3.
čt 19. 3.750.711 [36] 750.713 754.062 + 742.320 pk
750.710
[37]
750.714 754.016 754.075 754.012 754.013
754.068
[38]
754.019 - 754.047       čt 19. 3.
20. 3.750.712
750.712 př + 362.163
750.712
[39]
750.711 750.713 750.710 750.714 754.019
754.067
[40]
754.075 754.012 754.068 754.067
754.019
[41]
754.047       20. 3.
so 21. 3.750.714
750.711
[42]
750.712 - 754.016 750.710 754.067 - 754.075 754.012
-
750.713
[43]
754.019 754.047       so 21. 3.
ne 22. 3.750.710 750.711 754.016 - 750.712 754.067
750.713
[44]
754.068 754.075 750.713
754.067
[45]
754.019 754.047       ne 22. 3.
po 23. 3.750.709 750.712 754.043 754.016 750.711 754.075 750.713 754.068
754.013
[46]
754.067 - 754.047       po 23. 3.
út 24. 3.754.007 750.709 750.711 750.710 754.016 754.067 754.075 754.012 754.013 - 754.047       út 24. 3.
st 25. 3.750.713 754.007 750.710 750.711 754.043 př + 750.709
754.043
754.062
[47]
754.013
754.012
[48]
754.067 754.075
754.019
[49]
754.012
754.013
[50]
- 754.047       st 25. 3.
čt 26. 3.750.712 750.713 754.007
754.016
[51]
750.710 750.711 754.012 754.013 754.067
754.075
[52]
754.019 - 754.047       čt 26. 3.
27. 3.750.711 750.712 750.713
754.062
[53]
754.016 750.710 754.019
750.709
[54]
754.012 754.013 754.075 750.709
754.019
[55]
754.047       27. 3.
so 28. 3.754.019 750.711 - 754.062 [56] 750.712
754.047
[57]
750.709 - 754.012 754.013 -         so 28. 3.
ne 29. 3.750.710 750.713 814.073
754.062
[58]
- 750.711 750.709
754.013
[59]
754.067 754.012
750.709
[60]
754.013
750.709
754.012
[61]
- 754.047       ne 29. 3.
po 30. 3.750.712 750.710 754.016
754.019
[62]
754.062 750.713 754.012 754.013 754.067 750.709 - 754.047       po 30. 3.
út 31. 3.750.711 750.712 750.710 754.019 754.062
754.016
[63]
750.709 754.012 754.013 754.067
754.047
[64]
- 754.047 [65]       út 31. 3.
oběh pro
10. 7.:
654/653/664
/665/652/655
668/661/662
/667/650
4851/1927/4818
/4835/4828/21919
4811/4824651/666/663
/660/669
892/883/888
/887/884/891
/880/895
1760/4145
/4150/1773
1762/1771/893
/858/897
894/881/890
/885/886/889
/882/1774
--123datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den2. den3. den
TS 701TS 702TS 703TS 704mimořádný oběh

[1]vlak 1771: 754.068 + 754.047 pk, pozn: postrk z Brna do Veselí nad Moravou (lok.754.047 pro odvoz nesch. 854.218 od Os 4114)
vlaky 893, 858: 754.068
[2]vlak 99999: 754.047
[3]vlak 668: 750.709, pozn: Zpoždění porucha Vozidla zpoždění 35 minut
vlak 661: 754.047
vlaky 662, 667: 754.007
[4]vlak 654: 750.710
vlak 664: 754.016, pozn: z důvodu vyluky Zastavka u Brna - Střelice obrat soupravy 661 na 664
vlaky 665, 652: 754.016
[5]vlak 668: 754.016
vlak 661: 754.016, pozn: z Náměště nad Oslavou výluka, NAD
vlak 662: 750.710, pozn: z Brna do Náměště nad Oslavou výluka - NAD
vlaky 667, 650: 750.710
[6]vlak 651: 750.712
vlak 660: 750.712 + 854.222 pk, pozn: R 660: V úseku Brno - Náměšť n/O. v závěsu se soupravou 854.222 + ABfbrdtn (návoz soupravy pro Os 4839, pro který by jinak souprava chyběla vzhledem k proběhlé denní výluce a změně oběhů)
vlak 669: 750.712
[7]Postrky rychlíků v úseku Žďár n/S. - Křižanov (napěťová výluka)
[8]08:25-15:30 - Výluka Zastávka u Brna - Střelice
[9]vlak 654: 754.047
vlak 653: 754.047, pozn: z Náměště nad Oslavou do Brna výluka - NAD
vlak 664: 754.062, pozn: z Brna do Náměště nad Oslavou výluka - NAD
vlak 665: 754.062
[10]vlak 668: 754.062, pozn: R 662 na postrku z Brna do Náměště nad Oslavou postrk 842.009
vlak 661: 754.062, pozn: z Náměště nad Oslavou do Brna výluka - NAD
vlak 662: 754.062
vlak 667: 754.047
[11]vlak 651: 750.713
vlak 666: 754.047, pozn: z Brna do Náměště nad Oslavou výluka - NAD
vlak 663: 754.047, pozn: z Náměště nad Oslavou do Brna výluka - NAD
vlak 660: 750.713
[12]vlaky 1760, 4150: 754.068
vlak 1773: 754.068 + 754.016 pk
[13]vlak 654: 750.712
vlak 653: 750.712, pozn: z Náměště nad Oslavou do Brna výluka - NAD
vlak 664: 754.062, pozn: z Brna do Náměště nad Oslavou výluka - NAD, z Náměště 754.062 - mezi Bransouze a Luka nad Jihlavou najetí do spadlého stromu, Jihlava příjezd +105 minut
vlak 665: 750.712, pozn: z Jihlavy do Okříšek NAD
vlak 652: 750.712
[14]vlak 668: 754.062
vlak 661: 754.062, pozn: z Náměště nad Oslavou do Brna výluka - NAD
vlak 662: 750.712, pozn: z Brna do Náměště nad Oslavou výluka - NAD, z Náměště do Okříšek 750.712, z Okříšek do Jihlavy NAD
vlaky 667, 650: 754.062
[15]vlak 4851: 754.047
vlak 4828: 750.714
[16]vlak 651: 754.007
vlak 666: 750.712, pozn: z Brna do Náměště nad Oslavou výluka - NAD
vlak 663: 750.712, pozn: z Náměště nad Oslavou do Brna výluka - NAD
vlaky 660, 669: 754.007
[17]vlak 1762: 754.068
vlaky 1771, 893, 858: 754.012
[18]vlak 1: 754.016
Os 4830 - 754.016 + 3x Bdmtee
[19]714.028 - napěťová výluka Šakvice (nezavěšené postrky při rozjezdu Os vlaků)
[20]vlak 1783: 754.062, pozn: Sp 1783 - v úseku Rousínov - Komořany u vyěškova přerušena doprava z důvodu lomu kolejnice; z Kojetína do Frenštátu p.R. náhradní souprava 844.020
vlak 1782: 814.092
[21]Postrky Žďár n Sázavou - Vlkov u Tišnova
[22]vlaky 894, 1774: 754.067
vlak 1777: 754.047
[23]Os vlaky Žďár n Sázavou - Křižanov
[24]Lv Havlíčkův Brod - Čáslav / přípřež R 983 Čáslav - Brno hl.n. (s nesch.lok.362.163)
[25]vlaky 654, 664, 665: 750.713
vlaky 652, 655: 754.062
[26]vlaky 4851, 1927: 754.012
vlaky 4818, 4835, 4828: 754.016
[27]vlaky 654, 653: 750.709
vlaky 664, 665: 754.012
vlaky 652, 655: 750.712
[28]vlaky 1760, 4145: 754.047
vlak 4150: -, pozn: vlak odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy
vlak 1773: 754.012, pozn: 754.012 + 4x B249
[29]vlak 1762: 754.013
vlaky 1771, 893, 858: 754.067
[30]Oprava podvozků
[31]vlak 1762: 754.012, pozn: 754.012 + 4x B249
vlak 1771: 754.013
[32]vlaky 4851, 1927: 750.712
vlaky 4818, 4835: 754.016
[33]vlak 1762: 754.007
vlak 1771: 754.012
[34]vlak 1927: 750.713
vlak 4818: 754.016
[35]vlak 651: 750.710
vlak 666: 750.710 př + 362.021
vlak 660: 750.710
[36]přeprava lokomotivy řady 362
[37]vlaky 4851, 1927: 754.062 + 742.320 pk
vlak 4818: 750.710
[38]vlak 1762: 754.013
vlaky 1771, 893, 858: 754.068
[39]vlak 654: 750.712
vlak 653: 750.712 př + 362.163, pozn: Přetah esa do Brna
vlak 665: 750.712
[40]vlak 892: 754.019
vlak 891: 754.067
[41]vlak 1767: 754.067
vlak 1772: 754.019
[42]vlaky 654, 653: 750.714
vlak 664: 750.714, pozn: na R 664 porucha lokomotivy v Náměšti nad Oslavou, z Náměště nad Oslavou do Jihlavy vlak odřeknut
vlaky 665, 652, 655: 750.711
[43]vlak 894: 754.012, pozn: po vlaku R 894 porucha lokomotivy 754.012, Lv ze Starého Města do Brna s přípřeží 714.204
vlaky 881, 890: -, pozn: náhradní autobusová doprava
vlak 885: 750.713, pozn: loko 750.713 pro R 885 přijela do Starého Města z Brna Lv 52477
vlaky 886, 889: 750.713
[44]vlak 892: 754.067
vlak 891: 750.713
[45]vlak 894: 750.713
vlak 882: 754.067
[46]vlak 1762: 754.068
vlak 1771: 754.013
[47]vlak 651: 754.043 př + 750.709
vlak 666: 754.043
vlaky 660, 669: 754.062
[48]vlak 892: 754.013
vlak 884: 754.013, pozn: R 884 mezi Kunovice - Uherské Hradiště střet s osobou v kolejišti
vlak 891: 754.012, pozn: R 891 ze Starého Města do Uherského Brodu náhradní autobusová doprava (vliv střetu R 884 s osobou), z Uherského Brodu do Luhačovic 754.012
vlak 880: 754.012
[49]vlak 1762: 754.075
vlaky 1771, 858: 754.019
[50]vlak 894: 754.012
vlak 882: 754.012, pozn: R 892 z Luhačovic do Uherského Brodu 754.012, z Uherského Brodu do Starého Města náhradní autobusová doprava (vliv střetu R 884 s osobou)
vlak 1774: 754.013
[51]vlak 4851: 754.007
vlaky 4818, 4835, 4828: 754.016
[52]vlak 1762: 754.067
vlak 1771: 754.075
[53]vlaky 4851, 1927: 750.713
vlak 4818: 754.062
[54]vlak 892: 754.019
vlak 891: 750.709
[55]vlak 1767: 750.709
vlak 1772: 754.019
[56]Pouze do ValMezu.
[57]vlak 651: 750.712
vlak 666: 754.047, pozn: Záchrana za zdechlou 750 712
vlaky 663, 660, 669: 754.047
[58]vlak 3175: 814.073
vlak 1784: 754.062, pozn: jen v úseku Valašské Meziříčí - Brno hl.n.
[59]vlak 892: 750.709
vlaky 883, 888, 887, 884, 891, 880, 895: 754.013
[60]vlak 1771: 754.012
vlaky 893, 858: 750.709
[61]vlak 894: 754.013
vlaky 885, 886, 889, 882: 750.709
vlaky 1774, 1777: 754.012
[62]vlak 4851: 754.016
vlak 4818: 754.019
[63]vlak 651: 754.062
vlak 660: 754.016
[64]vlak 894: 754.067
vlak 881: 754.047
[65]vlak 99999: 754.047 + 4808/4823
4808/4823