prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2023
 TS 750 - 755: 750.7 a 754 OŘOD východ PP Brno-Maloměřice

oběh pro
9. 12.:
TS 750 (750.7)TS 751 (754)TS 752 (754)TS 753 (754)TS 754 (754)TS 755 (754)mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
-------------123
čt 1. 6.750.711 750.710 750.709 750.713 754.016 754.018 754.075 754.043
754.012
[1]
754.013 754.067 - - -       čt 1. 6.
2. 6.750.713 750.711 750.710 750.709 754.018 754.016 754.013 754.075 754.012 754.067 - - 754.043       2. 6.
so 3. 6.- 750.713 750.711 750.710 - 754.018 754.013 - 754.075 754.067 754.007 842.015 -       so 3. 6.
ne 4. 6.- 750.709 750.713 750.711 754.018 - 754.013 754.012 754.075 754.067 754.007 842.025 754.043       ne 4. 6.
po 5. 6.754.018 750.710 750.709 750.713 754.016 754.007 754.043 754.013
754.068
[2]
754.012 754.067 - - -       po 5. 6.
út 6. 6.750.711 754.018 750.710 750.709 754.007 754.016 754.012 754.043
754.075
[3]
754.068 754.067 - - -       út 6. 6.
st 7. 6.750.713 750.711 754.018 750.710 754.016 754.007 754.068 754.012 754.075
809.057
[4]
754.067 - - - 754.023 [5]     st 7. 6.
čt 8. 6.750.709 750.713 750.711 750.710 754.007 754.016
754.043
[6]
754.023 754.068 př + 754.075
754.018
[7]
754.012 754.067 - - -       čt 8. 6.
9. 6.750.710 750.709 750.713 750.711 754.043 754.007
754.016
[8]
754.012 754.023
754.075
754.018
[9]
754.018
754.023 + 754.075 pk
[10]
754.067 - - 754.023 [11] 754.047 [12] 754.023 [13]   9. 6.
so 10. 6.- 750.710 750.709 750.713 - 754.043 754.023 [14] - 754.018 754.067 754.007 - - 754.023 [15]     so 10. 6.
ne 11. 6.- 750.711 750.710 750.709 754.043 - 754.012 754.068 754.018 754.067 754.007 - 754.023       ne 11. 6.
po 12. 6.750.709 750.713 750.711 750.710 754.016 754.043
754.007
[16]
754.012 754.018
754.043
[17]
754.068 754.067 - - - 754.075 [18]     po 12. 6.
út 13. 6.750.710 750.709
248.019 př + 750.709
750.709
[19]
750.713 př + 242.204
750.713
[20]
750.711 754.007
754.018
[21]
754.016
754.007
[22]
754.068 754.012
754.016
[23]
754.043 754.067 - - -       út 13. 6.
st 14. 6.750.711 750.710
248.019 př + 750.710
750.710
[24]
750.709 750.713 754.007 754.018
754.043
[25]
754.068 754.043
754.012
[26]
754.016 754.067 - - -       st 14. 6.
čt 15. 6.750.713 750.711 750.710 750.709 754.043
754.068
[27]
754.007
754.043
[28]
754.016 754.068
754.018
[29]
754.012 754.067 - - -       čt 15. 6.
16. 6.750.709 750.713 750.711 750.710 754.043 754.068 754.012 754.016
754.013
[30]
754.018 754.067 - - 754.075       16. 6.
so 17. 6.- 750.709 750.713 750.711 - 754.043 754.012 - 754.013 754.067 754.016 - -       so 17. 6.
ne 18. 6.- 750.711 750.709 750.713 754.043 - 754.012 754.007 754.013 754.067 754.016 - 754.075       ne 18. 6.
po 19. 6.750.713 754.016 750.711 750.709 754.068 754.043
754.018
[31]
754.012 754.013
754.075
[32]
754.007 754.067 - - - 714.210 [33]     po 19. 6.
út 20. 6.750.710 750.713 754.016 750.711 754.018 754.068
754.043
[34]
754.007 754.012
754.068
[35]
754.075 754.067 - - -       út 20. 6.
st 21. 6.750.709 750.710 750.713 750.711 754.043 754.018
754.007
[36]
754.075 754.007
754.013
754.068
[37]
754.068
810.628
754.016
[38]
754.067 - - - 754.023 [39]     st 21. 6.
čt 22. 6.750.711 750.709 750.710 754.023 754.007 754.043 754.016 754.075
754.012
[40]
754.068 754.067 - - -       čt 22. 6.
23. 6.750.713 750.711 750.709 750.710 754.043 754.007
754.023
[41]
754.068 754.016
754.075
[42]
754.012 754.067 - - 754.018       23. 6.
so 24. 6.- 750.713 750.711 750.709 - 754.043 754.018 - 754.075 754.067 754.016 - -       so 24. 6.
ne 25. 6.- 750.710 750.713 750.711 754.043 - 754.068 754.012 754.075
754.007
[43]
754.067 754.016 - 754.018       ne 25. 6.
po 26. 6.750.711 750.709 750.710 750.713 754.023 754.043
754.016
[44]
754.007 754.068
754.018
[45]
754.012 754.067 - - -       po 26. 6.
út 27. 6.750.713 750.711 750.709 750.710 754.016 754.023
754.043
[46]
754.012 754.007
754.068
[47]
754.018 754.067 - - - 754.013 [48]     út 27. 6.
st 28. 6.750.710 750.713 750.711 750.709 754.043 754.016
754.023
[49]
754.018 754.012
754.013
[50]
754.068 754.067 - - -       st 28. 6.
čt 29. 6.750.709 750.710 750.713 [51] 750.711 754.023 754.043 754.068 754.018
754.012
[52]
754.013 754.067 - - -       čt 29. 6.
30. 6.754.016 750.709 750.710 750.713 754.043 754.023 754.013 754.068 754.012 754.067 - - 754.075       30. 6.
oběh pro
9. 12.:
-------------123datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den1. den1. den2. den3. den
TS 750 (750.7)TS 751 (754)TS 752 (754)TS 753 (754)TS 754 (754)TS 755 (754)mimořádný oběh

[1]vlak 4131: 754.043
vlaky 70089, 1771: 754.012
[2]vlak 4131: 754.013
vlak 1771: 754.068
[3]vlak 1760: 754.043
vlak 1771: 754.075
[4]vlak 894: 754.075
vlaky 1774, 1777: 809.057, pozn: Brno-Kyjov 809.057, Kyjov - Veselí nad Moravou 754.023+754.075
[5]Lv 53223 Brno - Kyjov pro soupravu Sp 1774
[6]vlak 4813: 754.016
vlaky 4824, 4846: 754.043
[7]vlak 4131: 754.068 př + 754.075
vlak 1771: 754.018
[8]vlak 4813: 754.007
vlaky 4824, 4847, 4846: 754.016
[9]vlak 1760: 754.023
vlak 1771: 754.075, pozn: porucha HV ve stanici Ostrožská Nová Ves
vlak 893: 754.018
[10]vlaky 894, 882: 754.018
vlak 1774: 754.023 + 754.075 pk, pozn: Ostrožská Nová Ves - Brno hl.n
[11]vlak 1767: 754.023
[12]Lv 52229 Trutnov - Šumperk
[13]Lv 54411 Veselí nad Moravou - Ostrožská Nová Ves pro 1774
[14]vlak 892: 754.023
[15]Lv 98087 (Brno hl.n. - Veselí nad Moravou)
[16]vlak 4813: 754.043
vlak 4824: 754.007
[17]vlak 4131: 754.018
vlak 1771: 754.043
[18]Lv 53711/53716 Brno-Maloměřice - Nesovice a zpět (zkušební jízda)
[19]vlak 4809: 750.709
vlaky 668, 661, 662, 667: 248.019 př + 750.709
vlak 650: 750.709
[20]vlak 651: 750.713 př + 242.204
vlak 666: 750.713
[21]vlak 4817: 754.007
vlak 4816: 754.018
[22]vlak 4813: 754.016
vlak 4824: 754.007
[23]vlak 1760: 754.012
vlak 1771: 754.016
[24]vlak 4809: 750.710
vlaky 668, 661, 662, 667: 248.019 př + 750.710
vlak 650: 750.710
[25]vlak 4813: 754.018
vlaky 4824, 4846: 754.043
[26]vlak 1760: 754.043
vlak 1771: 754.012
[27]vlak 4817: 754.043
vlaky 4816, 4837, 4836: 754.068
[28]vlak 4813: 754.007
vlaky 4824, 4846: 754.043
[29]vlak 1760: 754.068
vlak 1771: 754.018
[30]vlak 1760: 754.016
vlak 1771: 754.013
[31]vlak 4890: 754.043
vlaky 55249, 4846: 754.018
[32]vlak 4131: 754.013
vlak 1771: 754.075
[33]pk4117/4116
[34]vlak 4813: 754.068
vlaky 4824, 4846: 754.043
[35]vlak 1760: 754.012
vlak 1771: 754.068
[36]vlak 4813: 754.018
vlak 4824: 754.007
[37]vlak 1760: 754.007
vlak 1771: 754.013, pozn: porucha HV v žst. Nesovice, 810.628 Kyjov - Staré Město u UH
vlak 893: 754.068
[38]vlak 894: 754.068
vlak 1774: 810.628, pozn: Staré Město u UH - Nesovice, Nesovice - Brno 754.012 + 754.013
vlak 1777: 754.016
[39]Lv54089 Brno - Nesovice.
[40]vlak 1760: 754.075
vlak 1771: 754.012
[41]vlak 4813: 754.007
vlak 4824: 754.023
[42]vlak 1760: 754.016
vlak 1771: 754.075
[43]vlaky 894, 1774: 754.075, pozn: Porucha ve stanici Kyjov.
vlak 1777: 754.007
[44]vlak 4890: 754.043
vlak 55249: 754.016
[45]vlak 4131: 754.068
vlak 1771: 754.018
[46]vlak 4813: 754.023
vlak 4824: 754.043
[47]vlak 1760: 754.007
vlak 1771: 754.068
[48]ZJ Lv 54912/54915 Brno-Maloměřice - Tišnov a zpět
[49]vlak 4813: 754.016
vlak 4824: 754.023
[50]vlak 1760: 754.012
vlak 1771: 754.013
[51]vlak 669: jako R 30669, náhradní souprava v podobě BDsee+Bdmteeo
[52]vlak 1760: 754.018
vlak 70089: 754.012