březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2021
 742, 731 a 744 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
11. 12.:
Náměšť (2x 742)Rousínov, Tišnov (742)Kyjov (742)Prostějov, Skalice (744)Modřice, Střelice (731)Brno jih, Modřice (750)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den
--62160--60201/60200
út 1. 6.731.062 [1] 731.062 [2] 742.370 + 742.295 pk
742.370
[3]

240.066 př +

[4]
731.023 383.009
[5]
út 1. 6.
st 2. 6.- 731.062
731.023 př + 731.062
[6]
742.370 + 742.295 pk
750.079
[7]

731.023 př +
[8]
731.023
[9]
731.039 st 2. 6.
čt 3. 6.- 750.079 [10] 750.079 + 742.295 pk
750.163
[11]

230.040 př +

[12]
731.023
[9]
[13] čt 3. 6.
4. 6.750.079 [14] 750.079 [15] 750.163 + 742.295 pk
750.163
[16]
731.023 731.039 4. 6.
so 5. 6.- - 750.163 + 742.095 pk [17] - - 750.079 so 5. 6.
ne 6. 6.- - 750.163 - - - ne 6. 6.
po 7. 6.-
750.163
[18]
750.163
742.436
[19]
750.079 731.023
[9]
731.039 po 7. 6.
út 8. 6.742.436 př + 742.158
742.158 př + 742.436
[20]
363.503 př + 750.163
750.163
[21]
742.436
750.163
[22]
750.079
230.073 př + 750.079
750.079
[23]
731.023
[9]
363.524
[24]
út 8. 6.
st 9. 6.- 750.163
742.158 př + 742.436 + 750.163 pk
[25]
750.163 + 742.295 pk
731.062
[26]
750.079
731.023 př + 750.163
[27]
731.023
[9]
st 9. 6.
čt 10. 6.-
731.062
[28]
731.062 + 742.295 pk

[29]
750.163
230.065 př + 750.163
750.163
[30]
731.023
[9]
[13] čt 10. 6.
11. 6.750.163 [31] 731.062
750.163
[32]

742.436 př + 742.158
[33]
742.334
750.079
[34]
731.023
[9]
230.082
731.062
[35]
11. 6.
so 12. 6.- - 742.158 př + 742.436 - - 731.062 so 12. 6.
ne 13. 6.- - 742.436 př + 742.158 - - - ne 13. 6.
po 14. 6.- 750.079
742.180
[36]
750.163 731.062
[37]
731.023 po 14. 6.
út 15. 6. př + 742.142
742.142 př +
[38]
731.062 př + 750.079
750.079
[39]
742.436 př + 742.158
750.079
[40]
750.163

750.163 př +
[41]
731.062
[37]
[13] út 15. 6.
st 16. 6.- 750.079 [42] 750.079 [43] 750.163 731.062
[37]
731.023
383.009
731.023
[44]
st 16. 6.
čt 17. 6.- 750.079
731.023 př + 750.079

[45]
750.079 [43] 750.163
742.295 př +
[46]
731.062
[37]
[13] čt 17. 6.
18. 6.750.163 [31]
750.079
[47]
750.079 [43] 750.163
742.295 př +
[46]
731.062
[37]
731.023
731.039
[48]
18. 6.
so 19. 6.- - 750.079 + 742.180 pk [49] - - 731.062 so 19. 6.
ne 20. 6.- - 742.295 - - - ne 20. 6.
po 21. 6.- 750.277 742.295

[50]
742.166
742.295 př + 742.166
[51]
731.023
[52]
742.134
731.023
[53]
po 21. 6.
út 22. 6.750.277 [54] 750.277 [55] + 742.079 pk

[56]
742.166 př + 742.295
742.295 př + 742.166
[57]

731.023
[58]
[13] út 22. 6.
st 23. 6.- 750.277
744.120
[59]
744.120
př + 744.120
742.295 př + 742.166 + pk
742.295 př + 742.166
[60]
731.062 731.023 st 23. 6.
čt 24. 6.- 744.112
744.112 př + 731.023
731.023
[61]
744.120 + 742.079 pk
750.079
[62]
750.079
742.295 př + 742.166
[63]
731.062
731.023
[64]
731.023
[65]
čt 24. 6.
25. 6.742.394 731.023
742.107
[66]
750.079 + 742.079 pk
750.079
[67]
742.166 př + 742.295
742.295 př + 742.166
744.112
[68]
750.079
[69]
742.142 25. 6.
so 26. 6.- - 750.079 + 742.079 pk [70] - - 744.112 so 26. 6.
ne 27. 6.- - 750.079 - - - ne 27. 6.
po 28. 6.- 750.079 [71] 750.079 + 742.079 pk
742.394
[72]
742.295
230.070 př + 742.295
742.295
[73]
731.003 744.112 po 28. 6.
út 29. 6.742.394 [74] 731.023 př + 750.079
750.079
[75]
742.394 + 742.079 pk
750.079
[76]
742.295
742.295 př + 742.166
[77]
731.023 [78] [13] út 29. 6.
st 30. 6.- 750.079
742.394 př + 750.079
[79]
750.079 + 742.079 pk [70] 744.112
742.394 př + 744.112
742.295 př + 742.166
[80]
731.023 744.112
383.004
744.112
[81]
st 30. 6.
oběh pro
11. 12.:
--62160--60201/60200datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den
Náměšť (2x 742)Rousínov, Tišnov (742)Kyjov (742)Prostějov, Skalice (744)Modřice, Střelice (731)Brno jih, Modřice (750)

[1]vlaky 82720, 82721: 731.062
[2]vlaky 82131, 82221, 82222, 82223: 731.062
[3]vlak 62160: 742.370 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.370
[4]vlaky 82231, 82232: 742.440
vlak 82320: 240.066 př + 742.440, pozn: Přípřež v úseku Brno Maloměřice - Rájec-Jestřebí
vlak 82325: 742.440
[5]vlak 82813: -, pozn: Nejede
vlak 82814: 383.009
[6]vlaky 82221, 82222: 731.062
vlak 82223: 731.023 př + 731.062, pozn: Přípřež v úseku Blažovice - Brno Maloměřice
[7]vlak 62160: 742.370 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.079
[8]vlaky 82231, 82232, 82320: 742.440
vlak 82325: 731.023 př + 742.440, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[9]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825: 731.023
vlaky 82824, 82726, 82727, 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.023
[10]vlaky 82221, 82222, 82223, 82120, 82121: 750.079
[11]vlak 62160: 750.079 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.163
[12]vlak 82231: 742.440
vlak 82232: 230.040 př + 742.440, pozn: Přípřež v úseku Holubice - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 742.440
[13]vlak 82813: Nejede
[14]vlaky 82720, 82721: 750.079
[15]vlaky 82131, 82221, 82222, 82223: 750.079
[16]vlak 62160: 750.163 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.163
[17]vlak 62160: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
[18]vlaky 82221, 82222, 82223: 742.440
vlaky 82120, 82121: 750.163
[19]vlak 62160: 750.163
vlak 62161: 742.436
[20]vlak 82720: 742.436 př + 742.158
vlak 82721: 742.158 př + 742.436
[21]vlak 82131: 363.503 př + 750.163, pozn: Přípřež v úseku Tišnov - Brno Maloměřice
vlaky 82221, 82222, 82223: 750.163
[22]vlak 62160: 742.436
vlak 62161: 750.163
[23]vlak 82231: 750.079
vlak 82232: 230.073 př + 750.079, pozn: Přípřež v úseku Vyškov n. M. - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 750.079
[24]vlak 82813: -, pozn: Nejede
vlak 82814: 363.524
[25]vlaky 82221, 82222: 750.163
vlak 82223: 742.158 př + 742.436 + 750.163 pk, pozn: V čele vlaku všechny tři lokomotivy (742 158 + 742 436 + 750 163 + vozy)
[26]vlak 62160: 750.163 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 731.062
[27]vlaky 82231, 82232, 82320: 750.079, pozn: Porucha 750 079 v Rájci-Jestřebí, dále 750 163
vlak 82325: 731.023 př + 750.163, pozn: Přípřež v úseku Rájec-Jestřebí - Brno Maloměřice
[28]vlaky 82221, 82222, 82223: 742.440
vlaky 82120, 82121: 731.062
[29]vlak 62160: 731.062 + 742.295 pk, pozn: 742 295 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.440
[30]vlak 82231: 750.163
vlak 82232: 230.065 př + 750.163, pozn: Přípřež v úseku Holubice - Brno Maloměřice
vlaky 82320, 82325: 750.163
[31]vlaky 82720, 82721: 750.163
[32]vlak 82131: 731.062
vlaky 82221, 82222, 82223: 750.163
[33]vlak 62160: 742.440
vlak 62161: 742.436 př + 742.158
[34]vlaky 82231, 82232: 742.334
vlaky 82320, 82325: 750.079
[35]vlak 82811: 230.082
vlak 82812: -, pozn: Nejede
vlaky 82815, 82816: 731.062
[36]vlak 62160: 742.174
vlak 62161: 742.180
[37]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825: 731.062
vlaky 82824, 82726, 82727, 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.062
[38]vlak 82720: 742.174 př + 742.142
vlak 82721: 742.142 př + 742.174
[39]vlak 82131: 731.062 př + 750.079, pozn: Přípřež v úseku Tišnov - Brno Maloměřice
vlaky 82221, 82222, 82223: 750.079
[40]vlak 62160: 742.436 př + 742.158
vlak 62161: 750.079
[41]vlaky 82231, 82232: 750.163
vlak 82320: 742.440, pozn: V úseku Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice přípřež 750 163
vlak 82325: 750.163 př + 742.440
[42]vlaky 82221, 82222, 82223: 750.079
[43]vlaky 62160, 62161: 750.079
[44]vlak 82811: 731.023
vlak 82812: 383.009
vlak 82813: -, pozn: Nejede
vlak 82814: 731.023
[45]vlaky 82221, 82222: 750.079
vlak 82223: 731.023 př + 750.079, pozn: Přípřež v úseku Holubice - Brno Maloměřice
vlaky 82120, 82121: 742.440
[46]vlaky 82231, 82232: 750.163
vlaky 82320, 82325: 742.295 př + 742.174
[47]vlak 82131: 742.440
vlaky 82221, 82222, 82223: 750.079
[48]vlak 82811: 731.023
vlaky 82812, 82815, 82816: 731.039
[49]vlak 62160: 742 180 v Brně Slatině odstupuje
[50]vlak 62160: 742.295
vlak 62161: 742.440
[51]vlaky 82231, 82232: 742.166
vlaky 82320, 82325: 742.295 př + 742.166
[52]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825, 82824, 82726, 82727: 731.023
vlak 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.023
[53]vlaky 82811, 82812: 742.134
vlaky 82813, 82818: 731.023
[54]vlaky 82720, 82721: 750.277
[55]vlaky 82131, 82221, 82222, 82223: 750.277
[56]vlak 62160: 742.440 + 742.079 pk, pozn: 742 079 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.440
[57]vlak 82231: 742.166 př + 742.295
vlaky 82232, 82320, 82325: 742.295 př + 742.166
[58]vlaky 82823, 82822: 742.440
vlak 82726: 731.023
vlaky 82824, 82726, 82727, 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.023
[59]vlak 62160: 742.440
vlak 62161: 744.120
[60]vlak 82231: 744.120
vlak 82232: 742.440 př + 744.120, pozn: Přípřež v úseku Holubice - Brno Maloměřice
vlak 82320: 742.295 př + 742.166 + 742.440 pk, pozn: Postrk v úseku Brno Maloměřice - Adamov
vlak 82325: 742.295 př + 742.166
[61]vlaky 82221, 82222, 82223: 744.112
vlak 82120: 744.112 př + 731.023, pozn: Přípřež v úseku Brno Maloměřice - Kuřim
vlak 82121: 731.023
[62]vlak 62160: 744.120 + 742.079 pk, pozn: 742 079 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.079
[63]vlaky 82231, 82232: 750.079
vlaky 82320, 82325: 742.295 př + 742.166
[64]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825: 731.062
vlaky 82824, 82726, 82727, 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 731.023
[65]vlak 82813: 731.023
vlak 82814: -, pozn: Nejede
[66]vlak 82131: 731.023
vlaky 82221, 82222, 82223: 742.107
[67]vlak 62160: 750.079 + 742.079 pk, pozn: 742 079 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.079
[68]vlak 82231: 742.166 př + 742.295
vlak 82232: 742.295 př + 742.166
vlak 82320: 744.112
[69]vlaky 82823, 82822, 82726, 82825: 750.079
vlaky 82824, 82726, 82727, 82525: -, pozn: Nejede
vlak 82524: 750.079
[70]vlak 62160: 742 079 v Brně Slatině odstupuje
[71]vlaky 82221, 82222, 82223, 82120: 750.079
[72]vlak 62160: 750.079 + 742.079 pk, pozn: 742 079 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 742.394
[73]vlak 82231: 742.295
vlak 82232: 230.070 př + 742.295, pozn: Přípřež v úseku Holubice - Brno Slatina
vlaky 82320, 82325: 742.295
[74]vlak 82720: 742.394
[75]vlak 82131: 731.023 př + 750.079, pozn: Přípřež v úseku Tišnov - Brno Maloměřice
vlaky 82221, 82222, 82223: 750.079
[76]vlak 62160: 742.394 + 742.079 pk, pozn: 742 079 v Brně Slatině odstupuje
vlak 62161: 750.079
[77]vlak 82231: 742.295
vlaky 82320, 82325: 742.295 př + 742.166
[78]vlak 82823: 731.023
[79]vlaky 82221, 82222: 750.079
vlak 82223: 742.394 př + 750.079, pozn: Přípřež v úseku Blažovice - Brno Maloměřice
[80]vlak 82231: 744.112
vlak 82232: 742.394 př + 744.112, pozn: Přípřež v úseku Holubice - Brno Maloměřice
vlak 82320: 742.295 př + 742.166
[81]vlak 82811: 744.112
vlak 82812: 383.004
vlak 82813: -, pozn: Nejede
vlak 82814: 744.112