prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2019
 TS 818, 819 a 707: 854 a 714 OCÚ východ SÚ Brno-Horní Heršpice a Brno-Maloměřice

oběh pro
14. 12.:
TS 818 (854)TS 819 (854)TS 707 (714)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den
----------
1. 2.842.019 842.014               714.006
842.005
714.226
[1]
1. 2.
so 2. 2.-   -     - - -   - so 2. 2.
ne 3. 2.  842.014 ! -     - -     - ne 3. 2.
po 4. 2.854.013 854.206 842.014 854.026 854.028 854.024 714.211 854.002 854.222 714.226 po 4. 2.
út 5. 2.842.014 ! 854.013 854.206 ! 854.222 ! 854.026 ! 854.028 ! 854.024 ! 854.201 854.002 714.226 út 5. 2.
st 6. 2.854.206 ! 842.014 ! 854.013 ! 854.002 ! 854.222 ! 854.026 ! 854.028 ! 854.024 ! 854.201 ! 714.226 st 6. 2.
čt 7. 2.854.013 !     854.201 ! 854.002 !         714.226 čt 7. 2.
8. 2.854.218 854.013 854.207 854.024 854.201 854.002 854.222 854.026 854.028 714.226 8. 2.
so 9. 2.-   -   854.026 ! - - - 854.028 ! - so 9. 2.
ne 10. 2.    -   854.026 ! - - 854.002 854.028 ! - ne 10. 2.
po 11. 2.854.207 854.218 854.013 854.026 854.024 854.201 714.210 854.002 854.028 714.226 po 11. 2.
út 12. 2.854.013 ! 854.207 ! 854.218 ! 854.028 ! 854.026 ! 854.024 ! 854.201 ! 714.210 ! 854.002 ! 714.226 út 12. 2.
st 13. 2.854.216 854.030 854.207 ! 854.002 854.028 854.026 854.024 854.201 714.210 ! 714.226 st 13. 2.
čt 14. 2.  854.216 ! 854.030 !   854.002 ! 854.028 ! 854.026 ! 854.024 ! 854.201 ! 714.226
[2]
čt 14. 2.
15. 2.854.030 854.203 842.004 854.201 !   854.002 ! 854.028 854.026 ! 854.024 714.226 15. 2.
so 16. 2.- 854.030 -     - - - 854.024 ! - so 16. 2.
ne 17. 2.854.030 !   -     - -   854.024 ! - ne 17. 2.
po 18. 2.842.004 854.030 854.203 854.207 854.201 854.216 714.211 854.002 854.024 714.226 po 18. 2.
út 19. 2.854.203 ! 842.004 ! 854.030 ! 854.024 ! 854.207 ! 854.201 ! 854.216 ! 714.211 ! 854.002 ! 714.226 út 19. 2.
st 20. 2.854.030 ! 854.203 ! 842.004 ! 854.002 ! 854.024 ! 854.207 ! 854.201 ! 854.216 ! 714.211 ! 714.226 st 20. 2.
čt 21. 2.                  714.226 čt 21. 2.
22. 2.854.203                 714.226 22. 2.
so 23. 2.-   -   854.207 - - -   - so 23. 2.
ne 24. 2.    -   854.207 ! - -     - ne 24. 2.
po 25. 2.  854.216   854.207 !           714.226 po 25. 2.
út 26. 2.        854.203     842.032   714.226 út 26. 2.
st 27. 2.        854.033 854.203     842.032 ! 714.226
714.204
[3]
st 27. 2.
čt 28. 2.  854.030   842.032 !     854.203     714.204
714.226
[4]
čt 28. 2.
oběh pro
14. 12.:
----------datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den
TS 818TS 819TS 707

[1]vlaky 4104, 4141, 4181, 4148: 714.006
vlak 4149: 842.005, pozn: z Brna Slatiny do Slavkova u Brna odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy; ze Slavkova u Brna do Nemotic 842 005
vlak 4154: 842.005
vlaky 4155, 4158: 714.226
[2]vlaky 4104, 4147, 4152: 714.226
vlak 4153: 714.226, pozn: V úseku Blažovice - Nesovice jako Sv4153, v úseku Nesovice - Nemotice odřeknut z důvodu poruchy ZZ v žst.Blažovice
vlak 4182: -, pozn: odřeknut z důvodu poruchy ZZ v žst. Blažovice
[3]vlak 4104: 714.226
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.204
[4]vlak 4104: 714.204, pozn: ve stanici Brno Slatina porucha lokomotivy, Brno Slatina - Brno Maloměřice přípřež 714 028-8
vlaky 4147, 4152, 4153, 4182: 714.226