prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2023
 Chebsko a Karlovarsko

oběh pro
9. 12.:
Nex Plzeň (240)záloha Nové Sedlo (210)Nex Most (2x 363.5)záloha Cheb (771)záloha Planá u ML (742)Mn Žluticko (2x 742.7)Mn Chebsko (742)Mn Karlovarsko (742)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
60205/60200záloha Nové Sedlo u Lokte
/87154/87155
/záloha Nové Sedlo u Lokte
60112/
adhoc Lv
/62623
záloha Cheb
---adhoc Lv
/87004/87005
/adhoc Lv
adhoc Lv, HV neobsazené
/adhoc Lv, HV neobsazené
ne 1. 1.- 210.066 [1]   742.419 - - 742.194 ne 1. 1.
po 2. 1.240.008
240.060
[2]
210.066 363.217   742.419 ! 742.742 - 742.194 [3] po 2. 1.
út 3. 1.240.060
363.256
[4]
210.066 363.217
388.013
[5]
  742.419 [6] [7] 742.194 út 3. 1.
st 4. 1.363.256 210.066 388.013   742.419 - - 742.194 st 4. 1.
čt 5. 1.240.021 210.066 388.013 [8]   742.419 742.741 př + 742.742 [7] 742.194 čt 5. 1.
6. 1.363.045 210.066
[9]
363.521 př + 363.510
388.013
[10]
  742.419 [6] - + 742.194 pk

[11]
742.194
[12]
6. 1.
so 7. 1.363.045 ! 742.369   - - - 742.194 ! ! so 7. 1.
ne 8. 1.          - -     ne 8. 1.
po 9. 1.363.045
240.060
[13]
  388.013 [14]   742.419 742.344 - 742.194 742.116 po 9. 1.
út 10. 1.240.060   388.013   742.419 [6] 742.116 [15] 742.194 742.116 út 10. 1.
st 11. 1.240.060   388.013   742.419 - - 742.194 742.116 st 11. 1.
čt 12. 1.240.060 !   388.013 !   742.419     742.116 742.194 čt 12. 1.
13. 1.        742.419   - 742.194 742.116 13. 1.
so 14. 1.    363.015   - - - 742.116 ! 742.194 ! so 14. 1.
ne 15. 1.    363.015 !     - -     ne 15. 1.
po 16. 1.363.015   388.013 771.182 742.419 [16] 742.344 [17] - 742.194 po 16. 1.
út 17. 1.363.015 !   388.013 ! 771.182 ! 742.419   731.028 př + 742.194 út 17. 1.
st 18. 1.        742.419 ! - - ! 742.194 ! st 18. 1.
čt 19. 1.363.045 210.066 388.013 742.419 742.744 př + 742.729 731.015
731.015 + pk
731.015
[18]
742.116 čt 19. 1.
20. 1.363.045 210.066 388.013 742.419 742.729 [19] - 742.116 [20] 20. 1.
so 21. 1.363.045 ! 210.066 ! 388.013 ! ! - - - ! 742.116 ! so 21. 1.
ne 22. 1.240.035 př + 240.023   388.013   - - 742.116 ne 22. 1.
po 23. 1.240.023 př + 240.035 210.066 388.013   [21] 742.744 př + 742.729 - 742.116 po 23. 1.
út 24. 1.240.035 př + 240.023 210.066 ! 363.045   742.729 742.344 [22] 742.116 [23] út 24. 1.
st 25. 1.    363.045 !   ! - - ! 742.116 ! st 25. 1.
čt 26. 1.                  čt 26. 1.
27. 1.363.058   363.045
388.014
[24]
  742.729 - 742.116 27. 1.
so 28. 1.363.058   388.014 [25] 771.182 - - - [26] 742.116 so 28. 1.
ne 29. 1.363.058 !   388.014 771.182 !   - -     ne 29. 1.
po 30. 1.363.506   388.014 771.182 742.744 - 742.419 742.194 po 30. 1.
út 31. 1.363.506 !   388.014 !   !     742.194 ! 742.419 ! út 31. 1.
oběh pro
9. 12.:
60205/60200záloha Nové Sedlo u Lokte
/87154/87155
/záloha Nové Sedlo u Lokte
60112/
adhoc Lv
/62623
záloha Cheb
---adhoc Lv
/87004/87005
/adhoc Lv
adhoc Lv, HV neobsazené
/adhoc Lv, HV neobsazené
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
Nex Plzeň (240)záloha Nové Sedlo (210)Nex Most (2x 363.5)záloha Cheb (771)záloha Planá u ML (742)Mn Žluticko (2x 742.7)Mn Chebsko (742)Mn Karlovarsko (742)

[1]vlak 62622: nejede
[2]vlaky 60205, 60201: 240.008
vlak 60112: 240.060
[3]vlak 87100: do Varů
[4]vlaky 60205, 60200: 240.060
vlaky 60201, 60112: 363.256
[5]vlak 60112: 363.217, pozn: z Chomutova 388.013
vlaky 60111, 62623: 388.013
[6]vlak 86650: nejede
[7]vlak 87300: nejede
[8]vlak 60111: MÚ Stráž - Pernštejn. Končí v Prunéřově.
[9]vlak 99953: 210.066
vlaky 87152, 87153: -, pozn: nejede
[10]vlaky 60112, 60111: 363.521 př + 363.510
vlaky 62623, 62622: 388.013
[11]vlak 87150: 742.300 + 742.194 pk, pozn: postrk do Sedla.
vlak 87080: -, pozn: nejede
vlaky 87150, 87151: 742.300
[12]vlaky 87003, 87002, 87157, 87083, 87084, 87158: -, pozn: nejede
vlak 87153: 742.194
[13]vlaky 60205, 60210: 363.045, pozn: +přípřež 363.515+529
vlak 60201: 240.060
[14]vlak 62623: +363.045 do Mostu
[15]vlak 87300: po 87001 Lv do Chebu, obsluha Aše, poté Lv do KVarů.
vlak 87301: do Chebu, poté Lv do Varů.
[16]plná cisterna do Starého Sedliště jako Mn53346 a Mn 53362 s prázdnými cisternami přes Tachov zpět
[17]vlak 86653: 5 plné Eas z Bochov
[18]vlak 87300: 731.015
vlak 87301: 731.015 + 742.300 pk, pozn: postrk F.Lázně - Cheb
vlak 87200: 731.015
[19]vlak 86650: do Štědré
[20]vlak 87003: do Bečova
vlak 87002: z Bečova a jen do Varů.
[21]Ranní svoz cisteren ze Sedliště. (Planá - Svojšín - Bor - St. Sedliště - Tachov - Planá). Cca v 7 z Plané.
[22]vlak 87301: do Chebu, poté obrat do Hazlova pro vozy, poté pokračuje do Kynšperka.
[23]vlak 87000: 6 Eanos
vlak 87001: Lv
[24]vlak 60112: 363.045
vlak 60111: 388.014
[25]vlak 62623: +731.015 do Mostu.
[26]vlak 87004: Lv