prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2023
 742, 750, 753 PP Děčín

oběh pro
31. 3.:
DěčínskoLibuňdatum
Šluknov
742.7
Brniště
750
Nový Bor
750,742
JestřebíBoletice
742
adhoc Nymburkpísky
2x 753.6
Mn Libuňadhoc Libuň
86116/8611586121/8612086012/8601386131/8613086107/86106adhoc dřevo/rajky Nbk - Mimoň/Brniště
84151/64200/64201
84161/84152adhoc Libuň - Polsko/zpět
ne 1. 1.- - - -     - -   ne 1. 1.
po 2. 1. [1] 750.061 př + 742.130
742.130 př + 750.061
[2]
[3] [4] 742.225   753.762 př + 753.770 [5] 742.253   po 2. 1.
út 3. 1.742.225 př + 742.130 750.061 [6] -   753.762 př + 753.770 742.253   út 3. 1.
st 4. 1. [1] 742.225 př + 742.130
742.130 př + 742.225
[7]
742.130 [8] [4]   753.615 př + 753.751 742.253   st 4. 1.
čt 5. 1.750.061 [9] 742.225 př + 742.130 [6] -   753.615 př + 753.751 742.253   čt 5. 1.
6. 1.742.726 př + 742.727 742.225 př + 742.130
742.225
[10]
742.225 [11] [4]   753.762 př + 753.770 742.253   6. 1.
so 7. 1.- - - -   - -   so 7. 1.
ne 8. 1.- - - -   - -   ne 8. 1.
po 9. 1.750.061 742.726 př + 742.727 [12] [3] 742.726 př + 742.727
742.726
[13]
742.130   753.762 př + 753.770 742.253   po 9. 1.
út 10. 1.742.726 742.727 př + 742.305 [14] 742.305 [15] - 742.130   753.762 př + 753.770 742.253   út 10. 1.
st 11. 1.742.726 př + 742.727 742.305 př + 742.741 [16] [3] 742.305 [17] 742.130   753.762 př + 753.770 [5] 742.253   st 11. 1.
čt 12. 1.742.305
742.726 př + 742.727
[18]
742.742 př + 742.741 + 753.301 pk
742.741 př + 742.742
[19]
753.301 [20] - 742.130 753.751 př + 753.616 [21] 753.756 př + 753.772 742.253   čt 12. 1.
13. 1.742.726 př + 742.727 742.741 př + 742.742 [22] [3] 742.741 [23] 742.130   753.756 př + 753.772 742.253   13. 1.
so 14. 1.- - - -     - -   so 14. 1.
ne 15. 1.- - - -     - -   ne 15. 1.
po 16. 1.742.726 742.305 př + 750.061 + 753.301 pk [24] [3] 742.305 př + 750.061 + 753.301 pk
750.061 př + 753.301
[25]
742.130 742.216 př + 742.443 [26] 753.762 př + 753.770 742.157   po 16. 1.
út 17. 1. [1] 742.741 př + 742.742 + 742.305 pk [27] [6] - 742.130   753.765 př + 753.751 742.157   út 17. 1.
st 18. 1.742.726 742.741 př + 742.742 [24] 742.742 [28] 742.741
742.742 + 742.741 pk
[29]
742.130   753.765 př + 753.751 742.333   st 18. 1.
čt 19. 1.742.726 [30] 742.742 př + 742.741 [31] [6] - 742.130 753.618 př + 753.758 [32] 753.751 př + 753.765
753.765 př + 753.751
[33]
742.333 [34]   čt 19. 1.
20. 1.742.726 742.741 př + 742.742 + 742.727 pk [35]   742.727 [36] 742.130   753.751 př + 753.765 742.333   20. 1.
so 21. 1.- - - - 742.740   - -   so 21. 1.
ne 22. 1.- - - - 742.740   - -   ne 22. 1.
po 23. 1.750.061
750.061 př + 742.225
[37]
742.741 742.225 [11] [4] 742.305   753.616 př + 753.617 [38] 742.285   po 23. 1.
út 24. 1. [1] 742.741 [6] - 742.305   753.616 př + 753.617 742.200   út 24. 1.
st 25. 1.753.301 742.741 př + 742.742
742.742 př + 742.741
[39]
[3] 742.741 [40] 742.305   753.616 př + 753.617 742.200   st 25. 1.
čt 26. 1.742.741 př + 742.742 [41] 753.301 př + 742.332
742.332 př + 753.301
[42]
742.332 [43] - 742.305   753.762 př + 753.770 [5] 742.200   čt 26. 1.
27. 1.100.000 742.741 př + 742.742 [3] [4] 742.225   753.762 př + 753.770 742.200 742.094 př + 742.170 [44] 27. 1.
so 28. 1.- - - - 742.225   - -   so 28. 1.
ne 29. 1.- - - - 742.305   - -   ne 29. 1.
po 30. 1. [1] 742.741 př + 742.742 + 742.305 pk
742.305 př + 742.741
[45]
[3] 742.742 [46] 742.130 753.615 př + 753.618 [26] 753.762 př + 753.770 [5] 742.443   po 30. 1.
út 31. 1. [1] 742.741 př + 742.742 [6] - 742.305   753.762 př + 753.770 742.443   út 31. 1.
oběh pro
31. 3.:
86116/8611586121/8612086012/8601386131/8613086107/86106adhoc dřevo/rajky Nbk - Mimoň/Brniště
84151/64200/64201
84161/84152adhoc Libuň - Polsko/zpět
datum
Šluknov
742.7
Brniště
750
Nový Bor
750,742
JestřebíBoletice
742
adhoc Nymburkpísky
2x 753.6
Mn Libuňadhoc Libuň
DěčínskoLibuň

[1]vlak 86116: nejede
[2]vlak 86121: 750.061 př + 742.130, pozn: Děčín - Č.Lípa 750.061+742.130, Č.Lípa - Brniště 750.061
vlak 86120: 742.130 př + 750.061, pozn: Brniště - Č.Lípa 750.061, Č.Lípa - Děčín 742.130+750.061
[3]vlak 86012: nejede
[4]vlak 86131: nejede
[5]vlak 64200: 753.762 př + 753.770
[6]vlak 86010: nejede
[7]vlak 86121: 742.225 př + 742.130, pozn: Děčín - Č.Lípa 742.225+130, Č.Lípa - Jablonné 742.225
vlak 86120: 742.130 př + 742.225, pozn: Jablonné - Č.Lípa 742.225, Č,Lípa - Děčín 742.130+225
[8]vlak 86012: 742.130
[9]vlak 86116: vlak 86116: Děčín - Rybniště - Varnsdorf
vlak 86115: Varnsdorf - Rybniště - Děčín
[10]vlak 86121: 742.225 př + 742.130
vlak 86120: 742.225, pozn: loko 742.130 vezla dopoledne prázdné cisterny z ČL do Děčína
[11]vlak 86012: 742.225
[12]vlak 86121: vlak 86121: jen Děčín - Česká Lípa
vlak 86120: výchozí z České Lípy
[13]vlak 86131: 742.726 př + 742.727, pozn: 742.727 obsluha+ nakládka Jestřebí, 742.726 obsluha papíren v Bělé p.B.
vlak 86130: 742.726, pozn: Bělá p.B. papírny - Jestřebí 742.726, Jestřebí - Č.Lípa 742.726+727
[14]vlak 86121: Děčín - Česká Lípa 742.727+305, Česká Lípa - Jablonné 742.727
[15]vlak 86010: 742.305
[16]vlak 86121: vlak 86121: Děčín - Č.Lípa 742.305+741, Č.Lípa - Jablonné 742.741
vlak 86120: Jablonné - Č.Lípa 742.741, Č.Lípa - Děčín 742.305+741
[17]vlak 86131: Česká Lípa - Jestřebí (obsluha pískovny)
[18]vlak 86116: 742.305
vlak 86115: 742.726 př + 742.727, pozn: kromě Mn jely dopoledne i prázdné cisterny z Děčína přes Rumburk do Ebersbachu s 742.726+727 / poté Lv Ebersbach - Rumburk, z Rumburka dřevo do Děčína (přetěž)
[19]vlak 86121: 742.742 př + 742.741 + 753.301 pk, pozn: ložené cisterny Leuna Werke - Česká Lípa, z Č.Lípy do Brniště 742.742+741 jen Lv
vlak 86120: 742.741 př + 742.742, pozn: Brniště - Č.Lípa 742.741+742, Č.Lípa - Děčín 753.301 + 742.741+742
[20]vlak 86010: 753.301
[21]Pn 53355 (Beroun - ) Nymburk - Brniště / Pn 53348 Brniště - Nymburk (- Beroun)
[22]vlak 86121: v úseku Česká Lípa - Jablonné nejede
[23]vlak 86131: 28 vozů Tds do Jestřebí
[24]vlak 86121: jen Děčín - Česká Lípa, dále vlak odřeknut
[25]vlak 86131: 742.305 př + 750.061 + 753.301 pk, pozn: Česká Lípa - Jestřebí
vlak 86130: 750.061 př + 753.301, pozn: Jestřebí - Česká Lípa
[26]Rajky do Brniště a zpět
[27]vlak 86121: PHM Leuna Werke - Česká Lípa, dále z ČL do Jablonného odřeknut; mimo to jel ještě v 9 h z Děčína Pn do Jestřebí s prázdnými vozy Tds na nakládku
[28]vlak 86012: 742.742
[29]vlak 86131: 742.741, pozn: Lv Česká Lípa - Jestřebí
vlak 86130: 742.742 + 742.741 pk, pozn: z Jestřebí 18 lož.vozů Tds
[30]vlak 86116: kromě Mn jely v poledne z Děčína prázdné cisterny do Ebersbachu s 742.130+225
[31]vlak 86121: Česká Lípa - Brniště jen 742.742. Loko 742.741 jela ráno do Jestřebí (obsluha pískovny)
[32]ráno Rajky z Berouna do Brniště, v poledne Lv z Brniště do Jestřebí, odpoledne písky Jestřebí - Rogatec
[33]vlak 84151: 753.751 př + 753.765, pozn: Lv
vlak 64200: 753.765 př + 753.751
[34]vlak 84152: 742.333
[35]vlak 86121: 742.741 př + 742.742 + 742.727 pk
[36]vlak 86131: Česká Lípa - Jestřebí
[37]vlak 86116: 750.061, pozn: Kromě toho jede ještě NEx52960 prázdné cisterny v 8:20 z Děčína východu do Ebersbachu se 742.740+742.727
vlak 86115: 750.061 př + 742.225, pozn: přípřež z Chřibské do DC.
[38]vlak 64200: 753.616 př + 753.617
[39]vlak 86121: 742.741 př + 742.742, pozn: ukončen v České Lípě
vlak 86120: 742.742 př + 742.741, pozn: výchozí z České Lípy
[40]vlak 86131: vlak 86131: Lv Česká Lípa - Srní u ČL
vlak 86130: Srní u ČL - Česká Lípa (6 vozů)
[41]vlak 86116: kromě Mn jely v 11:45 z Děčína prázdné cisterny do Ebersbachu s 742.727+740
[42]vlak 86121: 753.301 př + 742.332, pozn: Děčín - Česká Lípa 753.301+742.332, Česká Lípa - Brniště 753.301
vlak 86120: 742.332 př + 753.301, pozn: Brniště - Česká Lípa 753.301, Česká Lípa - Děčín 742.332+753.301
[43]vlak 86010: 742.332
[44]písek Libuň - Dabrowa Gornica, 1. část s 742.094+170, 2.část s 753.758+765
[45]vlak 86121: 742.741 př + 742.742 + 742.305 pk, pozn: PHM Leuna Werke - Česká Lípa, dále z Č.Lípy do Mimoně 742.741+742.305
vlak 86120: 742.305 př + 742.741
[46]vlak 86131: vlak 86131: Lv Česká Lípa - Jestřebí (obsluha pískovny)
vlak 86130: Návrat z obsluhy pískovny + obsluha Srní u ČL (odvoz 6 vozů)