prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - listopad 2023
 Kralupsko a Kladensko

oběh pro
9. 12.:
Kaučuk (753.7)Mn Kladno (753.7)Mn Jeneč (742)Pn ocel (2x 753.7)Velvary, Slaný (753.7)Středokluky (3x 753.7)ad-hoc vlakydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
85453/8545285433/85432/85436
-64000/64001-65565/85470
/85471/65566
adhoc letiště
123
st 1. 11.                    st 1. 11.
čt 2. 11.753.753 př + 753.769 [1] 755.002 742.289   742.184 753.753 př + 753.755 [2]         čt 2. 11.
3. 11.  753.754 [3] 753.769 [4] 753.754 + 742.289 pk + 742.184 pk [5] 753.753           3. 11.
so 4. 11.753.755 př + 753.754
753.754 + 753.755 pk
[6]
742.184 [7] - 742.184 + 753.755 pk + 753.754 pk [8] - 753.754 [9]         so 4. 11.
ne 5. 11.  742.184 [10] - - - 753.754 + 753.755 + 742.184 pk + 742.289 pk [11]         ne 5. 11.
po 6. 11.  755.002 742.289 [12] 742.184           po 6. 11.
út 7. 11.742.184 [13] 755.002 [14] 742.289 [15] 755.002 + 753.754 pk + 753.755 pk [16] 742.184 [17] 742.184 + 742.289 + 753.754 pk + 753.755 pk [18]         út 7. 11.
st 8. 11. [19] 755.002 [14] 753.769 755.002 + 753.754 pk + 753.755 pk [16] [20] 753.754 + 753.755 [21]   742.184 + 742.289 [22]     st 8. 11.
čt 9. 11.  755.002 [14] 753.755 [23] 755.002 + 753.753 pk + 753.763 pk [24] 753.754 [25] 753.753 + 753.763 + 753.754 pk + 753.755 pk [26]         čt 9. 11.
10. 11.753.753 + 753.763 [27] 755.002 [14] 753.754 [28] 755.002 + 753.753 pk + 753.763 pk [24] 753.755 [29] 753.754 + 753.763 + 753.769 pk + 753.755 pk [30]         10. 11.
so 11. 11. [31] 755.002 - [12] - 753.755         so 11. 11.
ne 12. 11.753.753 + 753.755 755.002 - - - 753.763         ne 12. 11.
po 13. 11.755.002 [32] 755.002 [14] 753.754 [28] [12] 753.753 [33] 753.754 + 753.763 + 753.755 pk + 753.753 pk [34]         po 13. 11.
út 14. 11.753.754 + 753.763 [35] 755.002 [14] 753.753 [36] 755.002 + 753.754 pk + 753.763 pk [37] 753.755 [29] 753.755 + 753.763 + 753.753 pk + 753.754 pk [38]         út 14. 11.
st 15. 11.753.755 + 753.763 [39] 755.002 [14] 753.753 755.002 + 753.755 pk + 753.763 pk [40] 753.754 753.755 + 753.763 [41]         st 15. 11.
čt 16. 11.  755.002 [14] 753.753 755.002 + 753.755 pk + 753.763 pk [40] 753.754           čt 16. 11.
17. 11.  755.002 - 753.755 + 753.763 + 753.753 pk [42] -           17. 11.
so 18. 11.- 755.002 - [12] - [43]         so 18. 11.
ne 19. 11.  755.002 - - - 742.184 + 742.238 + 753.753 pk + 753.763 pk [44]   742.184 + 742.238 [45]     ne 19. 11.
po 20. 11.  755.002 [14] 742.238 + 753.754 pk + 753.755 pk [46] [12] 742.184 [17] 755.002 + 753.755 + 742.238 pk + 742.184 pk [47]         po 20. 11.
út 21. 11.  755.002 [14] 742.184
742.184 + 742.238 pk
[48]
755.002 + 753.755 pk [49] 742.238 [50] 742.184 + 742.238 + 755.002 pk + 753.755 pk [51]         út 21. 11.
st 22. 11.  755.002 [14] 742.238 [52] 755.002 + 753.753 pk + 742.184 pk [53] 742.184 [17] 742.184 + 742.238 + 753.753 pk [54]         st 22. 11.
čt 23. 11.  755.002 [14] 742.238 [52] 755.002 + 753.753 pk + 742.184 pk [53] 742.184 [17]   742.720 + 742.733 + 742.184 pk + 742.238 pk [55]       čt 23. 11.
24. 11.  755.002 742.184 [12] 742.238           24. 11.
so 25. 11.  755.002 - [12] -           so 25. 11.
ne 26. 11.  755.002 - - - 753.753 + 753.754 + 742.184 pk + 742.238 pk         ne 26. 11.
po 27. 11.  755.002 742.238 [52] [12] 742.184 [17] 753.753 + 753.754 + 742.184 pk + 742.238 pk [56]         po 27. 11.
út 28. 11.  753.769 [57] 742.238 [52] 753.769 + 753.753 pk + 753.754 pk [58] 742.184 [17] 753.753 + 753.754 + 742.184 pk + 742.238 pk [56]         út 28. 11.
st 29. 11.  755.002 742.238 [12] 742.184           st 29. 11.
čt 30. 11.  755.002 [14] 753.755 753.753 + 753.754 + 755.002 pk [59] 753.769 753.753 + 753.754 [60]         čt 30. 11.
oběh pro
9. 12.:
85453/8545285433/85432/85436
-64000/64001-65565/85470
/85471/65566
adhoc letiště
123datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den
Kaučuk (753.7)Mn Kladno (753.7)Mn Jeneč (742)Pn ocel (2x 753.7)Velvary, Slaný (753.7)Středokluky (3x 753.7)ad-hoc vlaky

[1]vlak 85453: 753.753 př + 753.769
[2]vlak 65565: 753.753 př + 753.755
[3]vlak 85433: 753.754
[4]vlak 85468: z Kralup do Středokluk postrk 742.184+289
[5]vlak 64000: 753.754 + 742.289 pk + 742.184 pk
[6]vlak 85453: 753.755 př + 753.754
vlak 85452: 753.754 + 753.755 pk
[7]vlak 85433: 742.184
[8]vlak 64000: 742.184 + 753.755 pk + 753.754 pk
[9]vlak 65565: 753.754
[10]vlak 85435: 742.184
[11]vlak 65566: 753.754 + 753.755 + 742.184 pk + 742.289 pk
[12]vlak 64000: Nejede
[13]vlak 85455: 742.184
[14]vlak 85433: 755.002
[15]vlak 85468: 742.289
[16]vlak 64000: 755.002 + 753.754 pk + 753.755 pk
[17]vlak 85466: 742.184
[18]vlak 65566: 742.184 + 742.289 + 753.754 pk + 753.755 pk
[19]vlak 85453: nejede
[20]vlak 85466: nejede
[21]vlak 65566: 753.754 + 753.755
[22]Lv Kralupy - Libeň
[23]vlak 85468: 753.755
[24]vlak 64000: 755.002 + 753.753 pk + 753.763 pk
[25]vlak 85466: 753.754
[26]vlak 65566: 753.753 + 753.763 + 753.754 pk + 753.755 pk
[27]vlak 85453: 753.753 + 753.763
[28]vlak 85468: 753.754
[29]vlak 85466: 753.755
[30]vlak 65566: 753.754 + 753.763 + 753.769 pk + 753.755 pk
[31]vlak 85453: Nejede
[32]vlak 85455: 755.002
[33]vlak 85466: 753.753
[34]vlak 65566: 753.754 + 753.763 + 753.755 pk + 753.753 pk
[35]vlak 85453: 753.754 + 753.763
[36]vlak 85468: 753.753
[37]vlak 64000: 755.002 + 753.754 pk + 753.763 pk
[38]vlak 65566: 753.755 + 753.763 + 753.753 pk + 753.754 pk
[39]vlak 85453: 753.755 + 753.763
[40]vlak 64000: 755.002 + 753.755 pk + 753.763 pk
[41]vlak 65566: 753.755 + 753.763
[42]vlak 64001: Pn 64000
[43]vlak 65566: Nejede
[44]vlak 65566: 742.184 + 742.238 + 753.753 pk + 753.763 pk
[45]Lv 41334 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou
[46]vlak 85468: 742.238 + 753.754 pk + 753.755 pk
[47]vlak 65566: 755.002 + 753.755 + 742.238 pk + 742.184 pk
[48]vlak 85468: 742.184
vlak 85469: 742.184 + 742.238 pk
[49]vlak 64000: 755.002 + 753.755 pk
[50]vlak 85466: 742.238
[51]vlak 65566: 742.184 + 742.238 + 755.002 pk + 753.755 pk
[52]vlak 85468: 742.238
[53]vlak 64000: 755.002 + 753.753 pk + 742.184 pk
[54]vlak 65566: 742.184 + 742.238 + 753.753 pk
[55]Pn 53629
[56]vlak 65566: 753.753 + 753.754 + 742.184 pk + 742.238 pk
[57]vlak 85433: 753.769
[58]vlak 64000: 753.769 + 753.753 pk + 753.754 pk
[59]vlak 64000: 753.753 + 753.754 + 755.002 pk
[60]vlak 65566: 753.753 + 753.754