prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2023
 Krnovsko a Jesenicko

oběh pro
9. 12.:
Mn Opava (753.7)Mn Krnov (753.7)Mn Javorník (753.7)Mn Zlaté Hory, Jeseník (753.7)Mn Ova - Opa (130)NEx Ova - Opa (130)další oběhy ČDCdatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
Mn 80837/Mn 80838
/Mn 80861/Mn 80860
Mn 80830/Mn 80831Mn 81386/Mn 81387Mn 81305/Mn 81306/Mn 81383
Mn 80013- 21 22
1. 12.753.752
[1]
753.760 + 753.779 + 753.768 pk
753.760 + 753.779
753.767
[2]
753.760 + 753.779
[3]
753.760 + 753.779
[4]
753.768 [5] 130.030 [6]     1. 12.
so 2. 12.        753.760 + 753.779 [7] -     so 2. 12.
ne 3. 12.        753.775 + 753.779 [8] -     ne 3. 12.
po 4. 12.753.752
[1]
753.752
753.752 + 753.775 pk + 753.779 pk
753.767
[9]
753.775 + 753.779
[10]
753.775 + 753.779
[11]
[12] 771.099 [13]     po 4. 12.
út 5. 12. [14] 753.752
[15]
753.775 + 753.779
[16]
753.775 + 753.779
[17]
753.757
[18]
[19]     út 5. 12.
st 6. 12.753.752
[20]
753.775
753.757
753.767
[21]
753.757 + 753.779
[22]
753.757 + 753.779
[23]
753.775
163.047
[24]
163.047 [25] 740.800 [26]   st 6. 12.
čt 7. 12.753.767
[27]
753.757 + 753.779
753.752
[28]
753.757 + 753.779
[29]
753.757 + 753.779
[30]
163.047
130.004
[31]
130.004 [32]     čt 7. 12.
8. 12.753.752
[33]
753.752
753.767
[34]
753.757 + 753.779
[35]
753.757 + 753.779
[36]
130.004
[37]
130.008 [38]     8. 12.
so 9. 12.        753.752 [39] -     so 9. 12.
oběh pro
9. 12.:
Mn 80837/Mn 80838
/Mn 80861/Mn 80860
Mn 80830/Mn 80831Mn 81386/Mn 81387Mn 81305/Mn 81306/Mn 81383
Mn 80013- 21 22datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
Mn Opava (753.7)Mn Krnov (753.7)Mn Javorník (753.7)Mn Zlaté Hory, Jeseník (753.7)Mn Ova - Opa (130)NEx Ova - Opa (130)další oběhy ČDC

[1]vlaky 80811, 80811, 99993: 753.752, pozn: obsluha vlečky MODEL.
vlaky 80837, 80838, 80861, 80860: -, pozn: nejede
vlak 80812: 753.752, pozn: Lv
[2]vlak 80013: 753.760 + 753.779 + 753.768 pk, pozn: 15x Falls.
vlak 80012: 753.760 + 753.779, pozn: Lv
vlaky 80120, 80121, 80126, 80127, 80121, 99991, 80110, 80111: 753.767, pozn: Lv
vlaky 80830, 80831: -, pozn: nejede
vlak 99992: 753.767
[3]vlak 62682: -, pozn: nejede
vlaky 62682, 81386, 81387: 753.760 + 753.779, pozn: Jede jako Pn 52445 (Lipová Lázně jeskyně 11:51 - Lipová Lázně 11:57), 1x Rils [mramor].
vlaky 81330, 81331: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.760 + 753.779, pozn: 1x Rils [mramor], 3x Eas [dřevo].
vlak 62683: -, pozn: nejede
vlaky 60209, 60208: 753.760 + 753.779, pozn: 3x Fals, 1x AB, 1x Zacs, 6x Zacs [UN 1789], 1x Hbbillns.
[4]vlak 62682: 753.760 + 753.779, pozn: 1x Es [drát].
vlaky 62682, 81305, 81306, 81306: -, pozn: nejede
vlak 81383: 753.760 + 753.779, pozn: Jeseník - Řetězárna 1x Es [drát] / Řetězárna - Jeseník Lv.
vlaky 81303, 62683: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.760 + 753.779, pozn: 3x Eas [dřevo], 1x Rils [mramor]
[5]vlak 80013: 15x Falls.
[6]vlak 60208: 2x Hbbillns, 6x Zacs [UN 1789], 1x Zacs, 1x AB, 3x Fals.
vlak 60209: 1x Hbbillns [lepenka], 3x Eas [dřevo], 1x Rils [mramor], 1x Zaes, 1x Hbbillns, 1x Aee, 1 A, 2x Es, 1x Eas, 1x Tds, 4x Es, 3x Zacs, 2x Roos [dřevo], 1x Zaes [UN 1170].
[7]vlak 80013: Lv
[8]vlak 80010: 4x Hbbillns, 1x Zaes [UN 1202], 1x Habbillns, 3x Rils, 1x Es [drát], 1x Eanos [drát], 1x Roos, 4x Uacs, 1x Roos, 1x Es [dvojkolí], 1x Roos, 2x Eas.
[9]vlak 80013: 753.752, pozn: Lv
vlak 80012: 753.752 + 753.775 pk + 753.779 pk, pozn: 2x Eas, 1x Roos, 1x Es [dvojkolí], 1x Roos, 4x Uacs, 1x Roos, 1x Eanos [drát], 1x Es [drát], 3x Rils, 1x Habbillns, 1x Zaes [UN 1202].
vlaky 80120, 80121, 80126, 80127, 80121, 99991: 753.767
vlaky 80110, 80111, 80830, 80831: -, pozn: nejede
vlak 99992: 753.767
[10]vlak 62682: -, pozn: nejede
vlaky 62682, 81386, 81387, 81330, 81331, 62683: 753.775 + 753.779, pozn: 4x Eas [dřevo].
vlak 62683: -, pozn: nejede
vlaky 60209, 60208: 753.775 + 753.779, pozn: Lv
[11]vlak 62682: 753.775 + 753.779, pozn: 1x Zaes [UN 1202], 1x Habbillns, 2x Eas.
vlaky 62682, 81305, 81306, 81306, 81383, 81303, 62683: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.775 + 753.779, pozn: 4x Eas [dřevo].
[12]vlak 80013: nejede
[13]vlak 60208: Lv
vlak 60209: 2x Eas [šrot], 1x Himrrs [lepenka], 4x Eas [dřevo], 1x Eaos, 1x Smmp, 1x Roos [dřevo].
[14]vlak 80811: nejede
neobsazeno
vlak 80837: nejede
[15]vlaky 80013, 80012: -, pozn: nejede
vlaky 80120, 80121, 80126, 80127, 80121, 99991: 753.752
vlaky 80110, 80111: -, pozn: nejede
vlaky 80830, 80831, 99992: 753.752
[16]vlak 62682: -, pozn: nejede
vlaky 62682, 81386, 81387: 753.775 + 753.779, pozn: Lv
vlaky 81330, 81331: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.775 + 753.779, pozn: 1x Es.
vlaky 62683, 60209, 60208: -, pozn: nejede
[17]vlak 62682: 753.775 + 753.779, pozn: 1x Es [drát], 1x Eaos [drát], 2x Rils.
vlaky 62682, 81305, 81306, 81306: -, pozn: nejede
vlak 81383: 753.775 + 753.779, pozn: Jede jako Pn 53879, Jeseník - Řetězárna 1x Es [drát], 1x Eaos [drát] / Řetězárna - Jeseník 1x Es {sune}.
vlaky 81303, 62683: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.775 + 753.779, pozn: 1x Es.
[18]vlak 80013: -, pozn: nejede
vlak 80010: 753.757, pozn: 1x Sgnss [kontejner, UN 1593], 1x Rils, 1x Eas, 7x Uacs.
[19]vlak 60208: nejede
[20]vlaky 80811, 80811, 99993, 80837, 80838: 753.752, pozn: Jede jako Mn 55268 (Opava-Komárov 10:58 - Opava východ 11:01); Lv.
vlaky 80861, 80860: -, pozn: nejede
vlak 80812: 753.752, pozn: Lv
[21]vlak 80013: 753.775, pozn: 1x Roos [dřevo], 1x Es, 6x Eas [dřevo].
vlak 80012: 753.757, pozn: 7x Uacs, 1x Eas, 1x Rils.
vlaky 80120, 80121: 753.767, pozn: 2x Zacs.
vlaky 80126, 80127: -, pozn: nejede
vlaky 80121, 99991: 753.767
vlaky 80110, 80111, 80830, 80831: -, pozn: nejede
vlak 99992: 753.767
[22]vlak 62682: -, pozn: nejede
vlaky 62682, 81386, 81387: 753.757 + 753.779, pozn: Jede jako Pn 54999 (Lipová Lázně jeskyně 12:12 - Lipová Lázně 12:15), 1x Uacs [mramor], 1x Habbillns [mramor].
vlaky 81330, 81331: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Habbillns [mramor], 1x Uacs [mramor].
vlak 62683: -, pozn: nejede
vlaky 60209, 60208: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Res [drát], 1x Es [drát], 1x Bee, 1x Res [Avia MP13].
[23]vlak 62682: 753.757 + 753.779, pozn: Lv
vlaky 62682, 81305, 81306, 81306, 81383, 81303, 62683: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Uacs [mramor], 1x Habbillns [mramor].
[24]vlak 80013: 753.775, pozn: 6x Eas [dřevo], 1x Es, 1x Roos [dřevo].
vlak 80010: 163.047, pozn: 1x Zas [UN 1230], 1x Himrrs, 2x Hbbillns, 9x Eas, 1x Kns.
[25]vlak 60208: 1x Res [Avia MP13], 1x Bee, 1x Es [drát], 1x Res [drát].
vlak 60209: 1x Uacs [mramor], 1x Habbillns [mramor], 6x Uacs, 1x Falls, 1x Bmpz, 1x Aee, 2x Zacs.
[26]Odjezd z Opavy východ [12:56] 2×Res
[27]vlaky 80811, 80811, 99993, 80837, 80838: 753.767, pozn: 1x Sgnss [kontejner].
vlaky 80861, 80860: -, pozn: nejede
vlak 80812: 753.767, pozn: Lv
[28]vlaky 80013, 80012: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Kns, 9x Eas.
vlaky 80120, 80121: 753.752, pozn: Lv
vlaky 80126, 80127: -, pozn: nejede
vlaky 80121, 99991, 80110, 80111: 753.752, pozn: Lv
vlaky 80830, 80831: -, pozn: nejede
vlak 99992: 753.752
[29]vlak 62682: -, pozn: nejede
vlak 62682: 753.757 + 753.779, pozn: Głuchołazy - Jeseník 1x Res [drát], 1x Es [drát], 8x Eas, Jeseník - Lipová Lázně 8x Eas, 1x Es [šrot], 1x Eanos.
vlaky 81386, 81387: -, pozn: nejede
vlaky 81330, 81331, 62683: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Es [šrot], 1x Eanos.
vlak 62683: -, pozn: nejede
vlaky 60209, 60208: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Res [dvojkolí], 4x Eas.
[30]vlak 62682: 753.757 + 753.779, pozn: Głuchołazy - Jeseník 1x Res [drát], 1x Es [drát], 8x Eas, Jeseník - Lipová Lázně 8x Eas.
vlaky 62682, 81305, 81306, 81306: -, pozn: nejede
vlak 81383: 753.757 + 753.779, pozn: Jede jako Pn 52431, Jeseník - Řetězárna 1x Res [drát], 1x Es [drát] / Řetězárna - Jeseník 1x Es [šrot], 1x Eanos {sune}.
vlaky 81303, 62683: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Eanos, 1x Es [šrot].
[31]vlak 80013: 163.047, pozn: Lv
vlak 80010: 130.004, pozn: 1x Zas [UN 1294], 1x Eas.
[32]vlak 60208: 4x Eas, 1x Res [dvojkolí].
vlak 60209: 1x Eas [šrot], 1x Sgnss [kontejner], 1x Hbbillns, 1x Himrrs [lepenka], 5x Hbbillns.
[33]vlaky 80811, 80811, 99993, 80837, 80838: 753.752, pozn: Jede jako Pn 53922 (Opava-Komárov 11:31 - Opava východ 11:34); 1x Zas.
vlaky 80861, 80860: -, pozn: nejede
vlak 80812: 753.752, pozn: Jede jako Lv 80810.
[34]vlaky 80013, 80012: 753.752, pozn: 1x Eas.
vlaky 80120, 80121, 80126, 80127, 80121, 99991, 80110, 80111: 753.767, pozn: 2x Habbillns [desky], 1x Hbbillns [desky].
vlaky 80830, 80831: -, pozn: nejede
vlak 99992: 753.767
[35]vlak 62682: -, pozn: nejede
vlaky 62682, 81386, 81387, 81330, 81331, 62683: 753.757 + 753.779, pozn: 2x Rils [mramor], 2x Eas [dřevo].
vlak 62683: -, pozn: nejede
vlaky 60209, 60208: 753.757 + 753.779, pozn: 1x Habbillns, 1x A, 1x Bee, 4x Uacs, 6x Zacs [UN 1789], 5x Eas.
[36]vlak 62682: 753.757 + 753.779, pozn: 4x Eas, 1x Habbillns.
vlaky 62682, 81305, 81306, 81306, 81383, 81303, 62683: -, pozn: nejede
vlak 62683: 753.757 + 753.779, pozn: 2x Eas [dřevo], 2x Rils [mramor].
[37]vlak 80013: 130.004, pozn: 1x Fals, 1x Eas, 3x Fals, 1x Eaos, 1x Res [Avia MP13], 1x Hillmrrs [desky], 1x Himrrs [desky].
vlak 80010: -, pozn: nejede
[38]vlak 60208: 5x Eas, 6x Zacs [UN 1789], 4x Uacs, 1x Bee, 1x A, 1x Habbillns.
vlak 60209: 2x Hbbillns [lepenka], 1x Zas, 2x Hbbillns, 1x Eas [šrot], 1x Hbbillns, 2x Eas [dřevo], 2x Rils [mramor].
[39]vlak 80013: 1x Hbbillns [desky], 2x Habbillns [desky], 1x Fals, 1x Kns [dvojkolí], 2x Eas [dřevo], 2x Roos [dřevo].