únor 2024 březen 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuální nasazení
 ČD Cargo: Plzeňsko a Strakonicko

oběh pro
4. 3.:
České Budějovice (240)Žihle, Bor (742.7)Domažlice (742)Rokycany (2x742.7)Písek, Netolice (743)Temelín (708)Strakonice (742)datum
1. den2. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
60122/6012162650/6265187600/8760187800/87801
/87701/87700
87851/87861jede PP/87862jede PP
/87870/87871/87851
/87850
88529/88530
/88815/88814
88810/88880/88881
/88810/88811
88750/88751/88753
st 28. 2.393.001 240.048
240.048 + 708.007
[1]
[2] 742.437
742.437 + 742.736 pk + 742.738 pk
[3]
742.397 + 742.441 [4] 743.009 [5] 708.701
[6]
742.420 [7] st 28. 2.
čt 29. 2.240.094 + 742.033
240.094
[8]
240.048 + 742.737 nč + 743.006
240.048 + 230.036 nč + 230.079 nč + 708.703
[9]
742.736 + 742.738 [10] 742.437
742.437 + 742.736 pk + 742.738 pk
[11]
742.397 + 742.441
[12]
- 708.701 708.703
[13]
čt 29. 2.
1. 3.240.094 [14] 240.048
240.048 + 742.420
[15]
742.735 [16] 742.437 [17] 742.737
[18]
743.006
[19]
743.006
[20]
[21] 1. 3.
so 2. 3.- - - - - - - - so 2. 3.
ne 3. 3.240.048 - - 742.437 - - - - ne 3. 3.
po 4. 3.240.048 240.094 + 742.420
230.065
[22]
742.397 [23] 742.437
742.437 + 742.736 pk + 742.738 pk
[24]
742.737
[25]
743.006
[26]
743.009
[27]
[28] po 4. 3.
út 5. 3.  230.065 !   742.437 !   - 743.009 ! út 5. 3.
st 6. 3.                st 6. 3.
oběh pro
4. 3.:
60122/6012162650/6265187600/8760187800/87801
/87701/87700
87851/87861jede PP/87862jede PP
/87870/87871/87851
/87850
88529/88530
/88815/88814
88810/88880/88881
/88810/88811
88750/88751/88753
datum
1. den2. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
České Budějovice (240)Žihle, Bor (742.7)Domažlice (742)Rokycany (2x742.7)Písek, Netolice (743)Temelín (708)Strakonice (742)

[1]vlak 62650: 240.048
vlak 62651: 240.048 + 708.007 nč, pozn: 708 z Protivína
[2]vlak 87600: nejede
[3]vlaky 87800, 87801, 87701: 742.437
vlak 87700: 742.437 + 742.736 pk + 742.738 pk, pozn: Lv, pk do Nýřan
[4]vlak 87862: Lv
[5]vlak 88815: do Dívčic, z Protivína Lv
[6]vlaky 88810, 88880, 88881: 708.701
vlak 88810: -, pozn: nejede
vlak 88811: 708.701
[7]vlak 88750: Sušice - Kolinec Lv
[8]vlak 60122: 240.094 + 742.033 nč
vlak 60121: 240.094
[9]vlak 62650: 240.048 + 742.737 nč + 743.006 nč, pozn: 743 do Protivína
vlak 62651: 240.048 + 230.036 nč + 230.079 nč + 708.703 nč, pozn: 708 ze Strakonic
[10]vlak 87710: Lv do Stříbra
[11]vlaky 87811, 87810: -, pozn: nejede
vlak 87701: 742.437
vlak 87700: 742.437 + 742.736 pk + 742.738 pk, pozn: pk do Nýřan
[12]vlaky 87851, 87863, 87864: 742.397 + 742.441
vlaky 87870, 87871, 87851: -, pozn: nejede
vlak 87850: 742.397 + 742.441, pozn: Lv
[13]vlaky 88701, 88700: 708.703
vlaky 88702, 88703: -, pozn: nejede
[14]vlak 60121: Lv
[15]vlak 62650: 240.048
vlak 62651: 240.048 + 742.420 nč, pozn: 742 ze Strakonic
[16]vlak 87600: Lv Třemošná - Kaznějov
vlak 87601: Lv do Plzně
[17]vlak 87800: Lv do Klenčí
vlak 87801: do Trhanova Lv, dál se zátěží
[18]vlak 87851: 742.737
vlaky 87861, 87862: -, pozn: nejede
vlaky 87870, 87871, 87851, 87850: 742.737
[19]vlaky 88529, 88530: -, pozn: nejede
vlak 88815: 743.006, pozn: Temelín - Protivín
vlak 88814: -, pozn: nejede
[20]vlak 88810: -, pozn: nejede
vlaky 88880, 88881: 743.006
vlaky 88810, 88811: -, pozn: nejede
[21]vlak 88754: nejede
[22]vlak 62650: 240.094 + 742.420 nč, pozn: 742 do Strakonic
vlak 62651: 230.065
[23]vlak 87600: do Kaznějova
[24]vlaky 87800, 87801, 87701: 742.437
vlak 87700: 742.437 + 742.736 pk + 742.738 pk, pozn: pk do Nýřan
[25]vlak 87851: 742.737
vlaky 87861, 87862: -, pozn: nejede
vlaky 87870, 87871, 87851, 87850: 742.737, pozn: Kařízek - Holoubkov Lv, dál se zátěží
[26]vlaky 88529, 88530: 743.006, pozn: do Písku
vlaky 88815, 88814: -, pozn: nejede
[27]vlaky 88810, 88880, 88881: 743.009
vlak 88810: -, pozn: nejede
vlak 88811: 743.009
[28]vlak 88750: nejede