prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2023
 Praha a okolí

oběh pro
8. 12.:
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Uhříněves (111, 363)záloha Praha, Mělník a další oběhydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
85014/8501185001/8500085003/8500285179/85178
/85105/85106
85122/8512385120/85120
/85121/85121
85128/8512985024Mal-Lib/85024Lib-Ruz
/85025Ruz-Lib/85025Lib-Mal
85111/851128511085101/8510285103/85104záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
čt 1. 6.742.166 742.734 [1] [2] 742.722 [3] 742.734 [4] [5] [6] 742.722
742.731
[7]
  742.136 122.027
122.035
[8]
123.003
[9]
    742.289 [10]   čt 1. 6.
2. 6.742.166 742.734 [1] 363.014
[11]
742.734 [12] 742.083 [13] [5] [6] 742.731 [14] 742.731 [15] 742.136 122.035 130.023         2. 6.
so 3. 6.- - - 111.021 [16] - 742.722   111.021 [17]   - 130.023 -     742.083 [18]   so 3. 6.
ne 4. 6.-   -   -     -   742.136 -           ne 4. 6.
po 5. 6.742.405 742.289 [19] 111.021 [20] 363.013
363.523
[21]
[22] [23] 123.019 742.734
742.722
[24]
[25] [26] 123.025 př + 111.021
122.035
[27]
363.523 [28] 111.026       po 5. 6.
út 6. 6.742.405 742.289 [29] [30] 742.734 742.289 [31] 742.722 [32] [33] 742.722 [34] 742.722
[35]
[36] 111.021
130.017
[37]
363.516 př + 363.517         út 6. 6.
st 7. 6.742.405 742.722
[38]
130.005 111.021 + 742.083 pk
742.734
[39]
[22] 742.722 [32] [33] 742.083 [40] [25] [26] 111.021 + 742.083 pk
[41]
123.018
[42]
    742.083 [43]   st 7. 6.
čt 8. 6.742.405 742.722 [44] 388.008 [45] 111.021 + 708.009 pk
742.734
[46]
[22] [23] 742.083 708.009 [47] 742.722 [48] [49] 383.006
123.008
[50]
111.021 [51]         čt 8. 6.
9. 6.742.405 742.136 [52] [30] 742.136 [53] 742.068 př + 742.442 742.083 [54] 742.732 [55] 742.083 [40] 742.289 [49] 111.021
163.071
[56]
742.136 [57]         9. 6.
so 10. 6.- - - 742.136 - 742.722 [6] 742.731 [58] - 130.023
130.005
[59]
-         so 10. 6.
ne 11. 6.- 742.083 -   - [5] [6] - [60] 363.035 př + 742.136 -           ne 11. 6.
po 12. 6.742.405 742.349 111.021 742.068 [61] 742.068 [62] [5] [6] 742.068 [63] [64] [26] 363.018 123.011         po 12. 6.
út 13. 6.742.405 742.349 [65] 742.068 [66] 742.068 [61] 742.083 [67] 742.349 [68] [6] 742.442 [69] [64] [26] 163.035
111.021
[70]
363.507 př + 363.520
363.010
[71]
        út 13. 6.
st 14. 6.742.405 [72] 742.083 [73] 742.068 708.009 [74] 742.083 [54] [6] 742.349 708.009 [75] [49] [76]         st 14. 6.
čt 15. 6.742.405 [77] [72] 363.507
742.068
[78]
742.068 [79] [80] [5] [6] 742.068 [81] [64] [26] 111.021
363.504 př + 363.508
[82]
111.013     742.136 [83]   čt 15. 6.
16. 6.742.731 + 742.747 pk [84] [72] [2] 742.405 [85] [80] [5] 742.068
111.021
[86]
742.083
742.405
[87]
[64] 742.136 363.010 363.504 př + 363.508         16. 6.
so 17. 6.- - -   - 742.405   [88]   - 111.018 -     742.083 [89]   so 17. 6.
ne 18. 6.-   -   -     -   742.136 -   742.747 př + 111.018 + 742.083 pk [90] 742.734 + 742.731 pk [91]     ne 18. 6.
po 19. 6.742.068 [92] 742.068 [93] 742.747 [66] 742.405 [94] [80] 742.747 [95] 742.747 [96] 742.405 [97] 742.083 [98] [26] 742.747 [99] 122.003 742.369 př + 742.083 + 111.021 pk [100] 742.731 př + 742.734 [91] 111.018 [101] 742.081 [102] po 19. 6.
út 20. 6.742.068 [103] 742.068 [104] 742.083 [105] 742.405 [85]   742.747 [106] 363.074 742.405
742.747
[107]
  [26] 122.032       742.381 [108]   út 20. 6.
st 21. 6.742.068 [103] 742.068 [104]   742.362   742.747 [106] 363.074 742.747 [109]   [26] 130.005           st 21. 6.
čt 22. 6.742.068 [103] 742.068
363.065
[110]
  742.747 [53]       742.747 [109]   [26] 388.015 [111]           čt 22. 6.
23. 6.742.068 [103] 742.068 [112]   742.747 [113]   742.720 [114]   742.747 [109]   742.136 130.009 [115]   111.018 př + 742.369 + 742.720 pk [116] 742.731 + 742.734 pk [117] 742.720 [118]   23. 6.
so 24. 6.- - - 363.015 [119] - 742.747 [120]       -   -     111.018 [121] 363.015 [122] so 24. 6.
ne 25. 6.- 742.747 -   -     -   742.136 -           ne 25. 6.
po 26. 6.742.166 742.747 [123]   742.747 [79]     742.732 708.009     111.018           po 26. 6.
út 27. 6.742.747 [124] 742.747 [123]   742.369       742.721
742.349
[125]
    123.001           út 27. 6.
st 28. 6.742.747 [124] 742.747 [123]   742.349 [126]     742.349 [127] 742.405 [128]   111.018 [129] 111.018 [130]         st 28. 6.
čt 29. 6.742.747 [124] 742.349 [65]   742.349 [126]     708.009 742.747 [109] 742.405 [131] 742.136 363.514 př + 363.524
742.405
[132]
          čt 29. 6.
30. 6.742.747 742.349 [133]   742.349 [126]       742.349 [127]   742.136 111.018           30. 6.
oběh pro
8. 12.:
85014/8501185001/8500085003/8500285179/85178
/85105/85106
85122/8512385120/85120
/85121/85121
85128/8512985024Mal-Lib/85024Lib-Ruz
/85025Ruz-Lib/85025Lib-Mal
85111/851128511085101/8510285103/85104záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Uhříněves (111, 363)záloha Praha, Mělník a další oběhy

[1]vlak 85000: 742.734
[2]vlak 85003: nejede
[3]vlak 85105: 742.722
[4]vlak 85122: 742.734
[5]vlak 85120: nejede
[6]vlak 85128: nejede
[7]vlak 85024: 742.722
vlak 85024: 742.731
[8]vlak 85101: 122.027
vlak 85102: 122.035
[9]vlak 85103: 123.003
vlak 85104: -, pozn: nejede
[10]Mn 85158 (Libeň 11:30 - Vršovice)
[11]vlak 85003: 363.014
vlak 85002: -, pozn: nejede
[12]vlak 85105: 742.734
[13]vlak 85122: Pouze do Malešic
[14]vlak 85024: 742.731
[15]vlak 85111: Pouze do Malešic
[16]vlak 85179: 111.021
[17]vlak 85022: Pouze na Libeň
[18]Mn 85138 Libeň - Vršovice
[19]vlak 85001: Do Čelákovic
[20]vlak 85003: Pouze do Běchovic
[21]vlak 85179: 363.013
vlak 85178: 363.523
vlaky 85105, 85106: -, pozn: Nejede
[22]vlak 85122: Nejede
[23]vlak 85120: Nejede
[24]vlak 85024: 742.734, pozn: Malešice - Libeň
vlak 85024: 742.722, pozn: Libeň - Ruzyně
[25]vlak 85111: Nejede
[26]vlak 85109: Nejede
[27]vlak 85101: 123.025 př + 111.021
vlak 85102: 122.035
[28]vlak 85104: 363.523
[29]vlak 85000: Z Čelákovic
[30]vlak 85003: Nejede
[31]vlak 85122: 742.289
[32]vlak 85120: 742.722
[33]vlak 85128: Nejede
[34]vlak 85024: Pouze do Libně
[35]vlak 85111: -, pozn: Nejede
vlak 85112: 742.722, pozn: Výchozí ze Zahradního Města
[36]vlak 85109: Nejel
[37]vlak 85101: 111.021
vlak 85102: 130.017
[38]vlak 85001: 742.722
vlak 85000: -, pozn: Nejede
[39]vlak 85179: 111.021 + 742.083 pk
vlak 85105: 742.734
[40]vlak 85024: 742.083
[41]vlak 85101: -, pozn: Nejede
vlak 85102: 111.021 + 742.083 pk, pozn: Běchovice - Libeň
[42]vlak 85103: -, pozn: Nejede
vlak 85104: 123.018
[43]Mn 85139 Vršovice - Libeň
[44]vlak 85000: 742.722
[45]vlak 85002: Lv 52740 Nymburk předjízdné n. - Praha-Běchovice // Mn 85002 Praha-Běchovice - Praha-Libeň
[46]vlak 85179: 111.021 + 708.009 pk
vlak 85105: 742.734, pozn: Pouze do Malešic
[47]vlak 85024: 708.009
[48]vlak 85111: 742.722
[49]vlak 85110: Nejede
[50]vlak 85101: 383.006
vlak 85102: 123.008
[51]vlak 85104: 111.021
[52]vlak 85000: 742.136
[53]vlak 85105: Pouze do Malešic
[54]vlak 85120: 742.083
[55]vlak 85128: Pouze do Vršovic
[56]vlak 85101: 111.021
vlak 85102: 163.071
[57]vlak 85103: 742.136
[58]vlak 85113: nejede
[59]vlak 85101: 130.023
vlak 85102: 130.005
[60]vlak 85113: Nejede
[61]vlak 85105: 742.068
[62]vlak 85122: 742.068
[63]vlak 85024: 742.068
[64]vlak 85111: nejede
[65]vlak 85000: 742.349
[66]vlak 85003: Praha-Libeň - Úvaly
vlak 85002: Úvaly - Praha-Libeň
[67]vlak 85122: ukončen na Zahradním Městě
[68]vlak 85120: 742.349
[69]vlak 85024: 742.442
[70]vlak 85101: 163.035
vlak 85102: 111.021
[71]vlak 85103: 363.507 př + 363.520
vlak 85104: 363.010
[72]vlak 85000: nejede
[73]vlak 85003: Český Brod - Praha-Libeň
[74]vlak 85122: 708.009
[75]vlak 85111: pouze do Krče
[76]vlak 85101: nejede
[77]vlak 85011: Odklon přes Kralupy
[78]vlak 85003: 363.507, pozn: Praha-Libeň - Český Brod
vlak 85002: 742.068, pozn: Běchovice - Libeň
[79]vlak 85105: Pouze do Hostivaře
[80]vlak 85122: nejede
[81]vlak 85024: Pouze Malešice - Libeň
[82]vlak 85101: 111.021
vlak 85102: 363.504 př + 363.508
[83]V 7:30 z Benešova do Čerčan (odjezd 8:00) do Uhlířských Janovic a zpátky
[84]vlak 85014: Trasováno až na Mělník z důvodu výměny HV na Z1 Mělník. Zpátky na 85011 už 742.747
[85]vlak 85105: 742.405
[86]vlak 85128: 742.068, pozn: Pouze Libeň - Vršovice
vlak 85129: 111.021, pozn: Vršovice - Libeň
[87]vlak 85024: 742.083
vlak 85024: 742.405
[88]vlak 85022: nejede
[89]Mn 85139 (Zahradní Město - Libeň)
[90]11.018 Z1 PLi, 742.083 T5 PLi, 742.747 Z4 Pli
[91]734 Z1 Mek, 731 Z2 Mek
[92]vlak 85014: Denní i noční Z2 85012/011 a 85000/001
[93]vlak 85000: noční Z2, přes den 85012/011
[94]vlak 85179: Z1 Malešice
[95]vlak 85120: Denní turnusové obsazení (PLi Z3) odpovídá, výkonově loko dělá 85003, výkony do Běchovic, Úval a Českého Brodu nejsou v samostatném turnusovém dnu lokomotivy a obsluhují se ad hoc Z2, Z3, Z4, T5 PLi nebo Z Mal.
[96]vlak 85128: 742.747
[97]vlak 85024: noční Z3, denní Z Male
[98]vlak 85111: Libeň - Krč
vlak 85112: Krč - Libeň
[99]vlak 85101: V rámci noční Z4 Pli - 85101 do PUhř/ 73400 do Pli
[100]083 T5, 021 Z1, 369 Z4
[101]62205 Vlaková do Č Třebové přes Sadskou - Nymburk - Hradec - Týniště - Choceň
[102]Záloha Uhříněves
[103]vlak 85014: 742.068
[104]vlak 85000: 742.068
[105]vlak 85003: Praha-Libeň - Úvaly
[106]vlak 85120: 742.747
[107]vlak 85024: 742.405
vlak 85025: 742.747
[108]Pn 62320 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou
[109]vlak 85024: 742.747
[110]vlak 85001: 742.068, pozn: Praha-Libeň - Mstětice
vlak 85000: 363.065
[111]vlak 85102: Uhříněves - Libeň
[112]vlak 85000: Mstětice - Praha-Libeň
[113]vlak 85105: Libeň - Hostivař - Libeň
[114]vlak 85120: V rámci T5 PLi. Libeň - Dobřichovice - Libeň. 53726, 85121, 85128
[115]vlak 85101: Libeň - Uhříněves
[116]369 Z4, 720 T5, 018 Z1
[117]734 Z1 Mek, 731 Z1 Mek
[118]Mn 53726 Praha-Libeň - Dobřichovice
[119]vlak 85179: 363.015
[120]vlak 85120: Praha-Libeň - Praha-Radotín
[121]55206 Horní Počernice - Libeň
[122]Nex 60106
[123]vlak 85001: 742.747
[124]vlak 85014: 742.747
[125]vlak 85024: 742.721
vlak 85024: 742.349
[126]vlak 85105: 742.349
[127]vlak 85024: 742.349
[128]vlak 85111: Pouze do Krče
[129]vlak 85102: 111.018
[130]vlak 85103: 111.018
[131]vlak 85112: 742.405
[132]vlak 85101: 363.514 př + 363.524
vlak 85102: 742.405
[133]vlak 85000: výchozí z Horních Počernic