srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2015
TS 851 a 852: 810 DKV Praha PP Čerčany

oběh pro
12.12.:
TS 851TS 852TS 859datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
9230/9209pk/9220
9234/9221/9250
/9205/9204/9235
/9238
9031/9203/9202
/9213/9270/9273
/9274
9263/92009211/9268/9271
/9272
9258/9265/9236
/9209/9208/9217
9207/92069031/9030/9035
/9054/9053
út 1.12.810.446 810.501 810.326 810.436 [1] 810.436 [2] 810.608 810.217 810.007
810.487
[3]
út 1.12.
st 2.12.810.608 810.446 810.501 810.326 [4] 810.326 [5] 810.436 810.217 810.487 st 2.12.
čt 3.12.810.436 810.608 810.446 810.501 [6] 810.501 [7] 810.326 810.217 810.487
810.511
[8]
čt 3.12.
4.12.810.326 810.436 [9] 810.608 810.446 [10] 810.446 [11] 810.501 810.217
810.436
[12]
810.511 4.12.
so 5.12.810.501 [13] 810.326
810.501
[14]
810.436 810.608 [15] 810.608 [16] 810.446 810.217 810.511 so 5.12.
ne 6.12.810.326 [17] 810.446
810.326
[18]
810.501 810.436 [1] 810.436 [19] 810.608 810.217 - ne 6.12.
po 7.12.810.608
810.327
[20]
810.446 810.326 810.501 [6] 810.501 [7] 810.436 810.217 810.007 po 7.12.
út 8.12.810.436 810.327 810.446 810.326 [4] 810.326 [5] 810.501 810.217 810.007 út 8.12.
st 9.12.810.501
810.446 + 810.327 pk
810.327
[21]
810.436
810.217
[22]
810.327
810.501
[23]
810.446 [10] 810.446
810.608
[24]
810.326 810.217
810.501
810.587
[25]
810.007 st 9.12.
čt 10.12.810.326 810.327
810.007
[26]
810.217 810.501 810.327 [27] 810.608 810.587 810.007
714.206
814.213 + 814.214 pk
[28]
čt 10.12.
11.12.810.608 810.326
810.587
[29]
810.007 810.217 [30] 810.446
810.326
[31]
810.327
810.217
[32]
810.587 [33]   11.12.
so 12.12.810.217 810.608 810.587 810.007 [34] 810.007 [35] 810.007
810.487
810.326
[36]
810.501   so 12.12.
oběh pro
12.12.:
9230/9209pk/9220
9234/9221/9250
/9205/9204/9235
/9238
9031/9203/9202
/9213/9270/9273
/9274
9263/92009211/9268/9271
/9272
9258/9265/9236
/9209/9208/9217
9207/92069031/9030/9035
/9054/9053
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 851TS 852TS 859

[1]vlak 9200: 810.436
[2]vlak 9276: 810.436
[3]vlak 9031: 810.007
vlaky 9016, 9019, 9022: 810.487
[4]vlak 9200: 810.326
[5]vlak 9276: 810.326
[6]vlak 9200: 810.501
[7]vlak 9276: 810.501
[8]vlak 9031: 810.487
vlaky 9016, 9019, 9022: 810.511
[9]vlak 9248: 810.436
[10]vlak 9200: 810.446
[11]vlak 9276: 810.446
[12]vlaky 9231, 9208: 810.217
vlaky 9020, 9021: 810.436
[13]vlak 9220: 810.501
[14]vlaky 9234, 9204: 810.326
vlaky 9235, 9238: 810.501
[15]vlak 9200: 810.608
[16]vlak 9272: 810.608
[17]vlak 9220: 810.326
[18]vlaky 9232, 9204: 810.446
vlaky 9235, 9238, 9237: 810.326
[19]vlak 9272: 810.436
[20]vlak 9234: 810.608
vlaky 9207, 9249: 810.327
[21]vlaky 9234, 9207: 810.501
vlak 9206: 810.501, pozn: jen do Ledče n.S., Vlastějovice - Čerčany: 810.217
vlak 9247: 810.446 + 810.327 pk
vlaky 9240, 9249: 810.327
[22]vlak 9242: 810.436
vlak 9220: 810.436, pozn: jen do Ledče n.S., dále vlak zrušen (střetnutí s bagrem)
vlaky 9235, 9238, 9239: 810.217
[23]vlaky 9230, 9203, 9202: 810.327
vlak 9211: 810.327, pozn: jen do Vlatějovic, Ledeč n.S. - Havlíčkův Brod: 810.501
vlaky 9270, 9273, 9274: 810.501
[24]vlaky 9243, 9246: 810.446
vlaky 9217, 9276: 810.608
[25]vlaky 9231, 9236: 810.217
vlak 9209: 810.217, pozn: jen do Vlastějovic, Ledeč n.S. - Světlá n.S.: 810.501
vlak 9208: 810.501, pozn: jen do Ledče n.S., Vlastějovice - Samechov: 810327, Samechov - Čerčany: 810.446
vlaky 9020, 9021: 810.587
[26]vlaky 9242, 9241, 9244: 810.327
vlaky 9221, 9239: 810.007
[27]vlak 9276: 810.327
[28]vlak 9031: 810.007
vlak 9016: 714.206
vlaky 9019, 9022: 814.213 + 814.214 pk
[29]vlaky 9242, 9221, 9247: 810.326
vlaky 9248, 9020, 2041: 810.587
[30]vlak 9200: 810.217
[31]vlaky 9243, 9246: 810.446
vlaky 9217, 9276: 810.326
[32]vlaky 9260, 9204: 810.327
vlaky 9213, 9249: 810.217
[33]vlak 9208: 810.587
[34]vlak 9200: 810.007
[35]vlak 9272: 810.007
[36]vlaky 9258, 9236: 810.007
vlaky 9209, 9208: 810.487
vlak 9217: 810.326