prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - listopad 2021
 TS 151: 163 OCÚ střed SÚ Hradec Králové

oběh pro
11. 12.:
TS 151 (163)TS 151a (163)datum
1. den2. den3. den4. den1. den
-----
po 1. 11.163.067 163.080 163.234 163.076 111.010 po 1. 11.
út 2. 11.163.076 163.067 163.080 163.234 111.010 út 2. 11.
st 3. 11.163.234 163.076 163.067 163.080   st 3. 11.
čt 4. 11.163.080 163.234 163.076 163.067 163.069 čt 4. 11.
5. 11.163.067 163.080 163.234 163.076 163.069 5. 11.
so 6. 11.- - - - - so 6. 11.
ne 7. 11.    - - - ne 7. 11.
po 8. 11.163.069 [1] 163.067 [2] 714.205 př + 163.076
163.080
[3]
163.234 163.069 [4] po 8. 11.
út 9. 11.163.234 163.069 163.076 163.080 111.010 út 9. 11.
st 10. 11.163.080 163.234 163.069 163.076 111.010 st 10. 11.
čt 11. 11.163.076 ! 163.080 ! 163.234 ! 163.069 ! 111.010 čt 11. 11.
12. 11.        111.010 12. 11.
so 13. 11.- - - - - so 13. 11.
ne 14. 11.    - - - ne 14. 11.
po 15. 11.          po 15. 11.
út 16. 11.163.080 163.069 163.234
[5]
    út 16. 11.
st 17. 11.  163.080 ! - - - st 17. 11.
čt 18. 11.163.067 163.080 163.069 163.234   čt 18. 11.
19. 11.111.010
163.234
[6]
163.067 163.080 163.069 111.010 [7] 19. 11.
so 20. 11.- - - - - so 20. 11.
ne 21. 11.163.234   - - - ne 21. 11.
po 22. 11.163.069 př + 163.067 163.234   163.080   po 22. 11.
út 23. 11.163.076   163.234     út 23. 11.
st 24. 11.163.080 163.076 163.069 163.234 163.067 st 24. 11.
čt 25. 11.163.234 163.080 163.076 163.069   čt 25. 11.
26. 11.163.069 163.234 163.080 163.076   26. 11.
so 27. 11.- - - - - so 27. 11.
ne 28. 11.  163.234 - - - ne 28. 11.
po 29. 11.  163.069 163.234 163.067   po 29. 11.
út 30. 11.163.067
163.080
[8]
163.076 163.069 163.234 163.080 [9] út 30. 11.
oběh pro
11. 12.:
-----datum
1. den2. den3. den4. den1. den
TS 151TS 151a

[1]vlak 5207: 163.069
[2]vlak 5201: žst.Káranice loko KO
[3]vlak 5217: 714.205 př + 163.076, pozn: nejspíše jen do Hradce
vlak 5206: 163.080
[4]vlak 5601: 163.069
[5]vlaky 5200, 5217: -
vlak 5218: 163.234
[6]vlak 5219: 111.010
vlaky 5615, 1831: 163.234
[7]vlak 5614: 111.010
[8]vlak 1794: 163.067
vlak 5226: 163.080
[9]vlak 5601: 163.080