duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2021
 731 a 742 PP Česká Třebová

oběh pro
11. 12.:
Mn Lanškroun (731)Mn Chornice (742)Mn Lipka (742)další výkonydatum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den
-83123/83122/83125
-313233
út 1. 6.- 742.095
742.151
130.037 př + 742.151
[1]
- 742.151 [2] 742.095 [3]   út 1. 6.
st 2. 6. [4] 742.151
[5]
-       st 2. 6.
čt 3. 6.- 742.226 př + 742.336
742.336 př + 742.226
742.226 př + 742.336
[6]
742.095
130.007
[7]
      čt 3. 6.
4. 6.742.252 [8] 742.252
[9]
- 731.048 [10]     4. 6.
so 5. 6.- 742.226 př + 742.336
742.336
[11]
-       so 5. 6.
ne 6. 6.- - -       ne 6. 6.
po 7. 6.742.336 [12] 742.336 [13] 742.252
163.252
742.252
[14]
      po 7. 6.
út 8. 6.- 742.336
363.015 př + 742.336
[15]
-       út 8. 6.
st 9. 6.  742.336
[16]
-       st 9. 6.
čt 10. 6.- 742.151
363.015 př + 742.151
[17]
742.336       čt 10. 6.
11. 6.742.151 [18] 742.151 [19] -       11. 6.
so 12. 6.- 742.151 -       so 12. 6.
ne 13. 6.- - -       ne 13. 6.
po 14. 6.742.151 [18] 742.151 [19] 742.095
130.035
130.020
742.095
[20]
      po 14. 6.
út 15. 6.- 742.151
742.151 př + 742.252
742.252 př + 742.151
[21]
-       út 15. 6.
st 16. 6.130.028
[22]
742.151 -       st 16. 6.
čt 17. 6.- 742.438 př + 742.336
742.336 př + 742.438
742.438 př + 742.336
[23]
742.151       čt 17. 6.
18. 6.742.095 [24] 742.095 [25] -       18. 6.
so 19. 6.- 742.151 -       so 19. 6.
ne 20. 6.- - -       ne 20. 6.
po 21. 6.742.151 [26] 742.151 [27] 742.095       po 21. 6.
út 22. 6.- 742.438 př + 742.336
742.336 př + 742.438
742.438 př + 742.336
[23]
-       út 22. 6.
st 23. 6.742.438 [28] 742.438 [29] -       st 23. 6.
čt 24. 6.- 742.438 742.095       čt 24. 6.
25. 6.742.438 [30] 742.438 [29] -       25. 6.
so 26. 6.- 742.438
130.011 př + 742.438
[31]
-       so 26. 6.
ne 27. 6.- - -       ne 27. 6.
po 28. 6.742.438 [28] 742.438 [32] 742.095       po 28. 6.
út 29. 6.- 742.438 -       út 29. 6.
st 30. 6.742.438 [30] 742.438 [29] -       st 30. 6.
oběh pro
11. 12.:
-83123/83122/83125
-313233datum
1. den1. den1. den1. den2. den3. den
Mn LanškrounMn ChorniceMn Lipkadalší výkony

[1]vlak 83121: 742.095
vlak 83122: 742.151
vlak 83125: 130.037 př + 742.151, pozn: Přípřež v úseku Svitavy - Česká Třebová
[2]Lv Česká Třebová - Svitavy, za nasechopnou 742 095 na Mn 83122
[3]Lv Svitavy - Česká Třebová
[4]vlak 83111: Nejede
[5]vlak 83201: 742.151
vlak 83290: -, pozn: Nejede
vlak 83200: 742.151
[6]vlak 83121: 742.226 př + 742.336
vlak 83122: 742.336 př + 742.226
vlak 83125: 742.226 př + 742.336
[7]vlaky 83037, 83038, 83039: 742.095
vlak 44251: 130.007
vlak 44251: 130.007, pozn: 742 095 stažena do ČT na jiném vlaku
[8]vlak 83110: 742.252
[9]vlak 83201: 742.252
vlak 83290: -, pozn: Nejede
vlak 83200: 742.252
[10]Mim. Mn Česká Třebová - Svitavy / Svitavy - Česká Třebová
[11]vlak 83123: 742.226 př + 742.336
vlak 83122: 742.336
vlak 83125: 742.336, pozn: V úseku Polička-Svitavy
[12]vlak 83110: 742.336
[13]vlak 83200: 742.336
[14]vlaky 83037, 83038, 83039: 742.252
vlak 44251: 163.252
vlak 44251: 163.252, pozn: 742 252 stažena do ČT na jiném vlaku
vlaky 83127, 83128: 742.252
[15]vlaky 83121, 83122: 742.336
vlak 83125: 363.015 př + 742.336, pozn: Přípřež v úseku Svitavy - Česká Třebová
[16]vlak 83201: 742.336
vlak 83290: -, pozn: Nejede
vlak 83200: 742.336
[17]vlaky 83121, 83122: 742.151
vlak 83125: 363.015 př + 742.151, pozn: Přípřež v úseku Svitavy - Česká Třebová
[18]vlak 83110: 742.151
[19]vlak 83200: 742.151
[20]vlaky 83037, 83038, 83039: 742.095
vlak 44251: 130.035
vlak 44251: 130.020
vlaky 83127, 83128: 742.095
[21]vlak 83121: 742.151
vlak 83122: 742.151 př + 742.252
vlak 83125: 742.252 př + 742.151
[22]vlak 83111: -, pozn: Nejede
vlak 83110: 130.028, pozn: Jako Lv Rudoltice v Čechách - Česká Třebová
[23]vlak 83121: 742.438 př + 742.336
vlak 83122: 742.336 př + 742.438
vlak 83125: 742.438 př + 742.336
[24]vlak 83110: 742.095
[25]vlak 83200: 742.095
[26]vlak 83111: 742.151
[27]vlak 83201: 742.151
[28]vlak 83110: 742.438
[29]vlak 83201: 742.438
[30]vlak 83111: 742.438
[31]vlaky 83123, 83122: 742.438
vlak 83125: 130.011 př + 742.438, pozn: Přípřež v úseku Svitavy - Česká Třebová
[32]vlak 83200: 742.438