leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2021
 TS 831 - 839: 841, 814 a 810 OCÚ střed SÚ Česká Třebová

oběh pro
11. 12.:
TS 831 (841)TS 832 (841)TS 833 (841)TS 834 (814)TS 835 (814)TS 836 (814)TS 837 (814)TS 838 (810)TS 839 (810)datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den
12701/12700/12705
/12704/12709/12708
/12713/12712/12717
/12716/12719/12718
/12721/12720/12723
/12722/12725/12724
/12727/12726/12731
/12730/12735/12734
/12739/12738/12741
/12740/12743/12742
/12745/12744/12749
/12748/12755/12754
50743770/12709/3773
/3776/3775/3778
/3777/3780/3779
/3782/3781/3784
/3785/3786/3787
/3788/3789
4763/4768/4765
/4772/4767/4782
/4783/4774/4769
/4784/4787/4776
/4773/4778/4775
/4780
24752/24753/24756
/24741/24740/24743
/24742/24745/24744
/24779/24776/12755
/24783
24754/24759/24760
/24761/24764/24763
/24766/24765/24774
/24775
4765/15318/15323
/15322/5333/15325
/15324/15327/15300
/15301/15330/15333
/15334/15337/4780
15030/15091/15032
/15033/15002/15037
/15040/15005/15004
/15041/15042/15007
/15006/15043/15044
/15045/15046/15009
/15008/15047/15065
/15048/15051/15052
/15011/15012/15055
/15054/15013/15014
/15057/15056/15015
/15016/15059
15001/15034/15035
/15002/15021/15005
/15004/15007/15006
/15009/15008/15025
/15012/15013/15014
/15015/15016/15061
/15058/15063
15313/15312/15321
/4772/4775/15336
/15339/15338
15352/53185312/5317/15351
/5344/1459/1462
/5327/5396
5310/5333/15356
/15353/15337
15372/15317/4768
5122/5121
/5160/25239
25222/25225/25226
/25227/25228/25229
/25232/25231/25234
/25235/25238/25237
/25240/5180/5185
-
po 1. 3.810.630 841.007   814.166 814.031 814.177 ! 814.085             810.617   810.578 810.325 po 1. 3.
út 2. 3.810.630 !   841.007 ! 814.166 !   814.031 ! 814.085 !             810.617 ! 810.325 !   810.578 ! út 2. 3.
st 3. 3.814.031     814.050 810.343                     810.325 810.618 st 3. 3.
čt 4. 3.814.031   841.007 814.050   810.343 814.030 814.137           810.578 810.618 ! 810.617 810.325 čt 4. 3.
5. 3.814.031 841.007 !   814.050 810.343   814.030 ! 814.084 814.137 !       814.075
814.117
[1]
810.578 810.325 ! 810.618 810.617 5. 3.
so 6. 3.814.031 !     814.050 !   810.343 ! 814.117   814.084 !         810.578 ! 810.617 !   - so 6. 3.
ne 7. 3.            814.117             810.245     - ne 7. 3.
po 8. 3.841.015     814.177
810.630
[2]
810.630 [3]   814.050 814.137 814.075       814.085     810.618 810.617 po 8. 3.
út 9. 3.841.015 !     810.630 ! 810.629 810.056 814.050 ! 814.075 !   814.137         810.617 ! 810.325 810.618 ! út 9. 3.
st 10. 3.        810.056 ! 810.629 ! 814.050 810.630     814.137 !         810.578 810.325 ! st 10. 3.
čt 11. 3.810.629
814.031
[4]
  841.015     814.177 814.050   810.630 !             810.617 810.578 čt 11. 3.
12. 3.814.031 ! 841.015 !     814.177 810.629 814.117 [5] 810.618             810.578 ! 810.325 810.617 12. 3.
so 13. 3.      841.007 810.629 ! 814.177 ! 814.117 !   810.618 !           810.617 ! 810.578 - so 13. 3.
ne 14. 3.  841.007 [6]         814.050   841.007 [7]               - ne 14. 3.
po 15. 3.    841.007 !       814.050 ! 814.117                   po 15. 3.
út 16. 3.841.015     814.084 814.177 814.030
810.629
[8]
814.050 814.075 814.117 !             810.578 810.325 út 16. 3.
st 17. 3.814.031     814.084 810.629 ! 814.177 810.056 814.117 814.075 814.050     814.137   810.325 ! 810.618 810.578 st 17. 3.
čt 18. 3.841.015       814.177 ! 810.630   814.075 810.056 [9] 814.137 ! 814.050 !       810.578 ! 810.617 810.618 čt 18. 3.
19. 3.841.015     814.137 810.630 814.177   810.056 814.075 !           810.618 ! 810.578 810.617 19. 3.
so 20. 3.841.015 !     814.137 ! 814.177 ! 810.630 !     810.056 !           810.617 !   - so 20. 3.
ne 21. 3.814.075 841.007 841.015           814.137 814.117           [10] - ne 21. 3.
po 22. 3.814.075 ! 841.015 ! 841.007 !       814.084 814.137 !   814.177 814.117 !         810.578 810.325 po 22. 3.
út 23. 3.841.015       810.630 814.117 814.084 ! 814.031     814.177 !       810.325 !   810.578 ! út 23. 3.
st 24. 3.810.056     814.166 814.117 810.629 814.084   814.031 !         814.050 810.578 810.618 810.325 st 24. 3.
čt 25. 3.841.015     814.166 ! 810.629 814.117 ! 814.084 !             814.050 !   810.578 810.325 čt 25. 3.
26. 3.841.015 !   810.245 814.074   810.629 ! 814.050               810.325 !   810.578 ! 26. 3.
so 27. 3.810.245 [11]   810.245 + 810.630 pk
810.630
841.015
[12]
814.074 ! 810.629
810.630
[13]
810.629 [14] 814.117     814.084             - so 27. 3.
ne 28. 3.810.245 !   841.015 !     810.630 ! 814.117     814.084 !           810.578 - ne 28. 3.
po 29. 3.  841.007 [15] 841.007 + 841.015 pk
841.015
[16]
  810.629 810.617 814.117 !           814.166     810.325 810.578 po 29. 3.
út 30. 3.810.245
814.050
[17]
810.245 [18] 841.007 814.084 810.617
814.177
[19]
810.629 814.117 810.630   814.074         810.578 ! 810.618 810.325 út 30. 3.
st 31. 3.841.007
814.050
[20]
841.007
810.245 + 841.007 pk
[21]
810.245
810.245 + 841.007 pk
[22]
814.084 ! 810.629 814.177 814.117 !   810.056 pk   814.074 !       810.325 !   [23] st 31. 3.
oběh pro
11. 12.:
12701/12700/12705
/12704/12709/12708
/12713/12712/12717
/12716/12719/12718
/12721/12720/12723
/12722/12725/12724
/12727/12726/12731
/12730/12735/12734
/12739/12738/12741
/12740/12743/12742
/12745/12744/12749
/12748/12755/12754
50743770/12709/3773
/3776/3775/3778
/3777/3780/3779
/3782/3781/3784
/3785/3786/3787
/3788/3789
4763/4768/4765
/4772/4767/4782
/4783/4774/4769
/4784/4787/4776
/4773/4778/4775
/4780
24752/24753/24756
/24741/24740/24743
/24742/24745/24744
/24779/24776/12755
/24783
24754/24759/24760
/24761/24764/24763
/24766/24765/24774
/24775
4765/15318/15323
/15322/5333/15325
/15324/15327/15300
/15301/15330/15333
/15334/15337/4780
15030/15091/15032
/15033/15002/15037
/15040/15005/15004
/15041/15042/15007
/15006/15043/15044
/15045/15046/15009
/15008/15047/15065
/15048/15051/15052
/15011/15012/15055
/15054/15013/15014
/15057/15056/15015
/15016/15059
15001/15034/15035
/15002/15021/15005
/15004/15007/15006
/15009/15008/15025
/15012/15013/15014
/15015/15016/15061
/15058/15063
15313/15312/15321
/4772/4775/15336
/15339/15338
15352/53185312/5317/15351
/5344/1459/1462
/5327/5396
5310/5333/15356
/15353/15337
15372/15317/4768
5122/5121
/5160/25239
25222/25225/25226
/25227/25228/25229
/25232/25231/25234
/25235/25238/25237
/25240/5180/5185
-datum
1. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den
TS 831 (841)TS 832 (841)TS 833 (841)TS 834 (814)TS 835 (814)TS 836 (814)TS 837 (814)TS 838 (810)TS 839 (810)

[1]vlak 5331: 814.075
vlak 15301: 814.117
[2]vlak 4765: 814.177
vlak 4769: 810.630
[3]vlak 24755: 810.630
[4]vlak 12715: 810.629
vlak 12722: 814.031
[5]vlak 15327: MOs 15327 zpoždění +45 minut, MOs 15300 jiný MV (nátěr PK)
[6]vlak 15042: 841.007
[7]vlak 5070: 841.007
[8]vlak 24756: 814.030
vlak 24774: 810.629
[9]vlak 15002: Os 15002 střet s autem na přejezdu u Vysokého Mýta město
[10]vlak 25232: Porucha vozidla, NAD
[11]vlak 12708: 810.245
[12]vlak 12709: 810.245 + 810.630 pk
vlak 3773: 810.630
vlak 3775: 841.015
[13]vlak 24756: 810.629
vlak 24744: 810.630
[14]vlak 24759: 810.629
[15]vlak 3775: 841.007
[16]vlak 3775: 841.007 + 841.015 pk
vlak 12717: 841.015
[17]vlak 12714: 810.245
vlak 12735: 814.050
[18]vlak 3787: 810.245
[19]vlak 24754: 810.617
vlaky 24769, 24772, 24773: 814.177
[20]vlak 12714: 841.007
vlak 12718: 814.050
[21]vlak 12702: 841.007
vlak 3775: 810.245 + 841.007 pk
[22]vlaky 3770, 3771: 810.245
vlak 3775: 810.245 + 841.007 pk
[23]vlak 25235: Porucha, odřeknut v úseku Vamberk - Rokytnice v O.h.
vlak 25236: Odřeknut v úseku Rokytnice - Vamberk