srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - srpen 2015
TS 860: 814 DKV Česká Třebová PP Hradec Králové

oběh pro
12.12.:
TS 860datum
1. den2. den3. den4. den5. den
-5508/5515/55165502/55075501/5504/5509
/5512/5517/5532
5505/5506/5511/5514/5519
so 1.8.-         so 1.8.
ne 2.8.  -       ne 2.8.
po 3.8.          po 3.8.
út 4.8.          út 4.8.
st 5.8.          st 5.8.
čt 6.8.          čt 6.8.
7.8.          7.8.
so 8.8.-         so 8.8.
ne 9.8.  -       ne 9.8.
po 10.8.          po 10.8.
út 11.8.          út 11.8.
st 12.8.814.151
814.049
[1]
814.006 814.055 814.041 814.150 st 12.8.
čt 13.8.814.180 814.181 814.006 814.055 814.041 čt 13.8.
14.8.814.041 814.180 814.181
814.150
[2]
814.006 814.055 14.8.
so 15.8.- 814.041
814.041 + 814.180 pk
[3]
843.004 + 814.180 pk
843.004
[4]
814.150
814.150 + 814.180 pk
843.004
[5]
814.006 so 15.8.
ne 16.8.843.004
814.055
[6]
- 814.041
814.049
[7]
843.004
843.004 + 814.180 pk
[8]
814.150 ne 16.8.
po 17.8.814.007 814.038 814.180 814.049 814.055 po 17.8.
út 18.8.814.181 814.007 814.038 814.180 814.049 út 18.8.
st 19.8.814.053 [9] 810.597
814.053
[10]
814.007 814.038 814.180 st 19.8.
čt 20.8.814.025 814.181 814.053 814.007 814.038 čt 20.8.
21.8.814.054 814.025       21.8.
so 22.8.- 814.054
814.054 + 814.025 pk
[11]
843.012 + 814.025 pk
843.014 + 843.018 pk
[12]
814.181
843.014
[13]
814.053 so 22.8.
ne 23.8.  -       ne 23.8.
po 24.8.814.054 814.024
814.019
[14]
814.025 814.007 814.149 + 814.151 pk
814.149
[15]
po 24.8.
út 25.8.814.181 814.024 814.019 814.025 814.007 út 25.8.
st 26.8.814.149 814.181 814.150 814.019 814.025 st 26.8.
čt 27.8.814.055
814.024
[16]
  814.181 814.150 814.019 čt 27.8.
28.8.          28.8.
so 29.8.- 814.038
814.038 + 814.024 pk
814.038
[17]
843.005 + 843.014 pk
843.012 + 843.010 pk
[18]
814.055 [19] 814.181 so 29.8.
ne 30.8.814.012 - 814.038 843.012 814.055 ne 30.8.
po 31.8.814.054 814.151 814.024 814.038 814.006 po 31.8.
oběh pro
12.12.:
-5508/5515/55165502/55075501/5504/5509
/5512/5517/5532
5505/5506/5511/5514/5519
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 860

[1]vlak 5500: 814.151
vlak 5506: 814.049
[2]vlaky 5502, 5513: 814.181
vlak 5516: 814.150
[3]vlak 5508: 814.041
vlak 5515: 814.041 + 814.180 pk
[4]vlak 5502: 843.004 + 814.180 pk
vlak 5507: 843.004
[5]vlak 5501: 814.150
vlak 5509: 814.150 + 814.180 pk
vlak 5512: 843.004
[6]vlak 5502: 843.004
vlak 5508: 814.055
[7]vlak 5501: 814.041
vlak 5504: 814.049
[8]vlak 5512: 843.004
vlak 5517: 843.004 + 814.180 pk
[9]vlak 5506: 814.053 + 814.053 jen do Stanice Hořice v Podkrkonoší a ze stanice Hoříce v Podkrkonoší 814.181
814.053 jen do Stanice Hořice v Podkrkonoší a ze stanice Hoříce v Podkrkonoší 814.181
[10]vlak 5510: 810.597
vlak 5530: 814.053
[11]vlak 5508: 814.054
vlak 5515: 814.054 + 814.025 pk, pozn: 814.025 postrk do Jičína a z Jičína 814.054
[12]vlak 5502: 843.012 + 814.025 pk, pozn: 843.004 vložený vůz
vlak 5507: 843.014 + 843.018 pk
[13]vlak 5501: 814.181
vlak 5512: 843.014
[14]vlak 5510: 814.024
vlak 5530: 814.019
[15]vlak 5552: 814.149 + 814.151 pk
vlak 5503: 814.149
[16]vlak 5505: 814.055
vlak 5506: 814.024
[17]vlak 5508: 814.038
vlak 5515: 814.038 + 814.024 pk
vlak 5516: 814.038
[18]vlak 5502: 843.005 + 843.014 pk, pozn: 843.014 1. postrkové HV, 814.024 2. postrkové HV
vlak 5507: 843.012 + 843.010 pk
[19]ze stanice Jičín 1. Vlakové HV 814.024, 814.055 2. HV