prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2019
 TS 162 a 163: 163 + 961 OCÚ střed SÚ Děčín

oběh pro
14. 12.:
TS 162 (163 + 961)TS 163 (163 + 961)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den
6850pk/783/792pk
/789/786pk
785/790pk/791
/784pk/6968
----
1. 3.162.039
163.065
[1]
163.073 + 961.009 !   163.077 + 961.010 ! 163.094 ! 163.061 + 961.006 ! 1. 3.
so 2. 3.163.073 + 961.009 163.065
163.072
[2]
    163.077 + 961.010 ! 163.094 ! so 2. 3.
ne 3. 3.163.079 + 961.007 163.073 + 961.009 !       163.077 + 961.010 ne 3. 3.
po 4. 3.

[3]
163.073
163.072
163.073
[4]
163.079 + 961.007 [5] 163.077
163.097
163.094
[6]
163.094 [7] 163.061
163.094
163.072
[8]
163.097
163.061
[9]
po 4. 3.

[3]
út 5. 3.163.079 + 961.007 163.073 163.061 163.077 163.094 163.097 út 5. 3.
st 6. 3.163.065 163.079 + 961.007   163.061 ! 163.077 ! 163.094 ! st 6. 3.
čt 7. 3.163.079 + 961.007 163.065 !     163.061 ! 163.077 ! čt 7. 3.
8. 3.163.065 [10] 163.079 + 961.007 !       163.061 ! 8. 3.
so 9. 3.163.079 + 961.008 163.070         so 9. 3.
ne 10. 3.

[11]
163.077 + 961.007 163.079 + 961.008 !         ne 10. 3.

[11]
po 11. 3.163.079 + 961.008 163.077 + 961.007 !         po 11. 3.
út 12. 3.163.077 + 961.007 [12] 163.079 + 961.008 !     163.061 + 961.010 163.097 + 961.009 út 12. 3.
st 13. 3.163.097 + 961.008 163.077 + 961.007 !       163.061 + 961.010 ! st 13. 3.
čt 14. 3.163.077 + 961.007 163.097 + 961.008 !       163.073 + 961.011 čt 14. 3.
15. 3.163.079 + 961.008 163.077 + 961.007 163.073 + 961.011 163.061 + 961.010 163.065 + 961.009 163.094 15. 3.
so 16. 3.163.077 + 961.007 163.079 + 961.008 ! 163.094 163.073 + 961.011 ! 163.061 + 961.010 ! 163.065 + 961.009 ! so 16. 3.
ne 17. 3.163.097 + 961.008 163.077 + 961.007   163.094 ! 163.073 + 961.011 ! 163.061 + 961.010 ! ne 17. 3.
po 18. 3.163.077 + 961.007 163.097 + 961.008 !     163.094 ! 163.073 + 961.011 ! po 18. 3.
út 19. 3.163.097 + 961.008 163.077 + 961.007 163.073 + 961.011
163.072
163.073 + 961.011
[13]
163.061 + 961.010 163.065 + 961.009
163.073 + 961.011
163.065 + 961.009
[14]
163.094 + 961.013 út 19. 3.
st 20. 3.163.077 + 961.007 163.097 + 961.008 !   163.073 + 961.011 ! 163.061 + 961.010 !   st 20. 3.
čt 21. 3.163.097 + 961.008 163.077 163.065   163.073 + 961.011 ! 163.061 + 961.010 čt 21. 3.
22. 3.163.077 + 961.007 163.097 + 961.008 ! 163.079 163.065 + 961.009 163.094 + 961.013 163.073 + 961.011 22. 3.
so 23. 3.163.097 + 961.008 163.077 + 961.007 ! 163.061 + 961.010 [15] 163.079 ! 163.065 + 961.009 ! 163.094 + 961.010 [16] so 23. 3.
ne 24. 3.163.077 + 961.007 163.097 + 961.008   163.061 + 961.010 ! 163.079 ! 163.065 + 961.009 ! ne 24. 3.
po 25. 3.163.065 [17] 163.077 + 961.007 163.073 + 961.011 163.094 + 961.013 163.061 163.079 po 25. 3.
út 26. 3.163.077 + 961.007 163.065
163.062
163.065
[18]
  163.073 + 961.011 ! 163.094 + 961.013 ! 163.061 ! út 26. 3.
st 27. 3.163.065 + 961.013 163.077 + 961.007 !     163.073 + 961.011 !   st 27. 3.
čt 28. 3.163.097 163.065 + 961.013 ! 163.094 163.061 163.079 163.073 čt 28. 3.
29. 3.163.065 + 961.013 163.097 ! 163.077 + 961.006 163.094 ! 163.061 ! 163.079 ! 29. 3.
so 30. 3.163.097 + 961.006 163.065 + 961.013 !     163.094 ! 163.061 ! so 30. 3.
ne 31. 3.  163.097 + 961.006 !       163.094 ! ne 31. 3.
oběh pro
14. 12.:
6850pk/783/792pk
/789/786pk
785/790pk/791
/784pk/6968
----datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den
TS 162 (163 + 961)TS 163 (163 + 961)

[1]vlak 792: 162.039
vlak 789: 163.065, pozn: namísto Bfhpvee řazeno Bdmtee
[2]vlaky 785, 790: 163.065, pozn: v Sebuzíně porucha lokomotivy, ze Sebuzína na přípřeži 163.072, odjezd se zpožděním 118 minut
vlak 791: 163.072, pozn: bez řídícího vozu
[3]12:20 až 17 hod. provoz v úseku Sebuzín - Velké Žernoseky zastaven, pád VN na TV
[4]vlak 792: 163.073, pozn: namísto Bfhpvee řazeno Bdtee
vlaky 789, 786: 163.072, pozn: Kolín - Nymburk odřeknut
vlaky 795, 780: 163.073, pozn: Kolín - Poděbrady odřeknut
[5]vlak 790: NAD Polepy - Ústí n/L
vlak 791: NAD Ústí n/L - Polepy, z Polep +130', z Lysé do Kolína odřeknut
vlak 784: Kolín - Lysá z důvodu obratu soupravy odřeknut
[6]vlaky 6424, 6411: 163.077, pozn: z Ústí n/L 163.077, ta uvázla na trati mezi Sebuzínem a Velkými Žernosekami. Z Hoštky náhradní souprava se 163.097 (a +60')
vlak 6412: 163.097, pozn: Z Lysé +25', NAD Litoměřice - Ústí n/L
vlaky 6415, 6416: 163.094
[7]vlak 6413: Ústí n/L - Sebuzín, Sebuzín - Hoštka NAD
[8]vlak 6408: 163.061
vlaky 6455, 6456: -, pozn: NAD
vlak 6457: 163.094, pozn: Ústí n/L - Sebuzín, Sebuzín - Litoměřice NAD, Litoměřice - Štětí 163.097
vlak 6417: 163.072
[9]vlaky 6409, 6410: 163.097, pozn: Lysá nad Labem - Hoštka, Hoštka - Ústí NAD
vlak 6962: 163.061
[10]vlak 792: namísto Bfhpvee řazeno Bdtee
[11]napěťová výluka v úseku Sebuzín - Velké Žernoseky, provoz s přípřeží 754.061
[12]vlak 783: namísto Bdtee řazeno Bdmtee
[13]vlak 6412: 163.073 + 961.011
vlaky 6415, 6416: 163.072, pozn: v úseku Lysá - Mělník, v úseku Mělník - Ústí 163.073 + 961.011
vlak 6955: 163.073 + 961.011
[14]vlak 6458: 163.065 + 961.009
vlak 6417: 163.073 + 961.011, pozn: v úseku Ústí - Mělník, Mělník - Lysá 163.065 + 961.009
vlak 6418: 163.065 + 961.009
[15]vlak 6412: 163.061 + 961.010
[16]vlak 6969: 163.094 + 961.010
[17]vlak 792: namísto Bfhpvee řazeno Bdmtee
[18]vlak 1689: 163.065
vlak 785: 163.062, pozn: souprava 3x B
vlak 791: 163.065