prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 162 a 165: 163 OCÚ střed SÚ Děčín

oběh pro
26. 10.:
TS 162 (163)TS 165 (163)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den
--------
st 1. 1.163.063 163.078 163.071 - - - - - st 1. 1.
čt 2. 1.163.071 163.063 163.078 163.064 163.062 163.087 163.070 163.074 čt 2. 1.
3. 1.163.078 163.071 163.063 163.074 163.064 -
163.072
[1]
163.087 163.070 3. 1.
so 4. 1.163.062 [2] 163.078 163.071 - - - - - so 4. 1.
ne 5. 1.163.071 163.062 163.078 - - - - - ne 5. 1.
po 6. 1.163.078 163.071 163.062 163.070 163.074 163.064 163.072 163.087 po 6. 1.
út 7. 1.163.087 163.078 163.071 163.063 163.070 163.074 163.064 163.072 út 7. 1.
st 8. 1.163.062 163.087 163.078 163.072 163.063 163.070 163.074 163.064 st 8. 1.
čt 9. 1.163.071 163.062 163.087 163.064 163.072 163.063 163.070 163.074 čt 9. 1.
10. 1.163.087
162.013
[3]
163.071 163.062 163.074 163.064 163.072 163.063 163.070 10. 1.
so 11. 1.163.070 162.013 163.071 - - - - - so 11. 1.
ne 12. 1.163.062 163.070 162.013 - - - - - ne 12. 1.
po 13. 1.163.071 163.062 163.070 163.087 163.074 163.064 163.072 163.063 po 13. 1.
út 14. 1.163.063 163.071 163.062 163.070 163.087 163.074 163.064 163.072 út 14. 1.
st 15. 1.162.053 163.063 163.071 163.072 [4] 163.070 163.087 163.074 163.064 st 15. 1.
čt 16. 1.163.062 162.053 163.063 163.064 [5] 163.072 163.070 163.087 163.074 čt 16. 1.
17. 1.163.063 163.062 162.053 163.071 163.064 163.070 163.072 163.087 17. 1.
so 18. 1.163.087 163.063 163.062 - - - - - so 18. 1.
ne 19. 1.163.062 163.087 163.063 - - - - - ne 19. 1.
po 20. 1.163.078
163.087
[6]
163.062 163.087
163.078
[7]
163.074 163.071 163.064 163.070 163.072 po 20. 1.
út 21. 1.162.054 163.087 163.062 163.072 163.074 163.071 163.064 163.070 út 21. 1.
st 22. 1.163.063 162.054 163.087 163.070 163.072 163.074
163.064
[8]
163.071 163.064
163.074
[9]
st 22. 1.
čt 23. 1.163.062 163.063 162.054 163.078 163.070 163.072 163.064 163.071 čt 23. 1.
24. 1.163.087 163.062 163.063 163.071 163.078 163.070 163.072 163.064 24. 1.
so 25. 1.163.063 163.087 163.062 - - - - - so 25. 1.
ne 26. 1.163.062 163.063 163.087 - - - - - ne 26. 1.
po 27. 1.163.087 163.062 163.063 163.064 163.071 163.078 163.070 163.072 po 27. 1.
út 28. 1.163.063 163.087 163.062 163.072 163.064 163.071 163.078 163.070 út 28. 1.
st 29. 1.162.054 163.063 163.087 163.062
163.078
[10]
163.072 163.064 163.071 163.078
163.062
[11]
st 29. 1.
čt 30. 1.163.087 162.054 163.063 163.070 163.078 163.072 163.064 163.071 čt 30. 1.
31. 1.163.063 163.087 162.054 163.071 163.070 163.078 163.072 163.064 31. 1.
oběh pro
26. 10.:
--------datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 162TS 165

[1]vlak 6402: -, pozn: vlak 6402 odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy
vlak 1971: 163.072
[2]v úseku Poděbrady - Kostomlaty přípřež 753.615 z důvodu poškozeného TV v Nymburce, odklon přes seřaďovací nádraží
[3]vlak 783: 163.087
vlak 789: 162.013
[4]vlak 1948: 163.072
[5]vlak 6941: 163.064
[6]vlaky 6420, 786: 163.078
vlak 795: 163.087, pozn: v úseku Sebuzín - Kolín, v úseku Ústí n/L - Sebuzín 163.073 + 961
vlak 780: 163.087
[7]vlak 1940: 163.087
vlak 784: 163.087, pozn: v úseku Kolín - Sebuzín, v úseku Sebuzín - Ústí nad Labem 163.073 + 961
vlak 29784: 163.078
[8]vlak 6402: 163.074
vlak 1971: 163.064
[9]vlak 6404: 163.064
vlak 1946: 163.074
[10]vlak 6942: 163.062
vlak 1948: 163.078
[11]vlak 6404: 163.078
vlak 1946: 163.062