prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - duben 2022
 TS 163, 164 a 361: 163 a 362 PP Děčín

oběh pro
10. 12.:
TS 163 (163)TS 164 (163)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
-------
1. 4.163.089 163.087 [1] 163.064 163.071 163.063 163.074 163.070 1. 4.
so 2. 4.163.087 163.089 - - - - - so 2. 4.
ne 3. 4.162.094
163.087
[2]
163.087
162.094
[3]
- - - - - ne 3. 4.
po 4. 4.163.062 163.087 163.070 163.064 163.071 163.063 163.074 po 4. 4.
út 5. 4.163.089 163.062 163.074 163.070 163.064 163.071 163.063 út 5. 4.
st 6. 4.163.062 163.089 163.063 163.074 163.070 163.064 163.071 st 6. 4.
čt 7. 4.163.089 163.062 163.087 163.063 163.074 163.070 163.064 čt 7. 4.
8. 4.163.062 163.089 163.071 163.087 163.063 163.070 [4] 163.070
163.064
[5]
8. 4.
so 9. 4.163.089 163.062 - - - - - so 9. 4.
ne 10. 4.163.062 163.089 - - - - - ne 10. 4.
po 11. 4.163.089 163.062 163.064 163.071 163.087 163.063 163.070 po 11. 4.
út 12. 4.163.062 163.064 163.074 163.089 163.071 163.087 163.063 [6] út 12. 4.
st 13. 4.163.064 163.062 [7] 163.063 163.074 163.087 163.071 163.089 st 13. 4.
čt 14. 4.163.062 163.064 163.070 163.063 163.074 163.087 163.071 čt 14. 4.
15. 4.163.071 163.062 - - - - - 15. 4.
so 16. 4.163.062 163.071 ! - - - - - so 16. 4.
ne 17. 4.163.071 163.062 - - - - - ne 17. 4.
po 18. 4.163.062 163.071 - - - - - po 18. 4.
út 19. 4.163.071 163.062 163.089 163.070 163.063 163.074 163.087 út 19. 4.
st 20. 4.163.062 163.071 163.087 163.089 163.070 163.063 163.074 st 20. 4.
čt 21. 4.163.071 163.062 [7] 163.074 163.087 163.089
163.063
[8]
163.070 163.063
163.089
[9]
čt 21. 4.
22. 4.163.062 163.071 163.089 163.074 163.087 ! 163.063 163.070 ! 22. 4.
so 23. 4.163.071 163.062 [7] - - - - - so 23. 4.
ne 24. 4.163.062 163.071 - - - - - ne 24. 4.
po 25. 4.163.071 163.062 163.070 163.089 163.074 163.087 163.063 po 25. 4.
út 26. 4.163.062
163.064
[10]
163.071 163.063 163.070 163.089 163.074 163.087 út 26. 4.
st 27. 4.163.062 163.064 [11] 163.087 163.063 ! 163.070 ! 163.089 ! 163.074 ! st 27. 4.
čt 28. 4.163.064 163.062 163.074 163.087 163.063 163.070 163.089 čt 28. 4.
29. 4.163.062 163.064 163.089 163.074 163.087 163.063 163.070 29. 4.
so 30. 4.163.071 163.062 - - - - - so 30. 4.
oběh pro
10. 12.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 163TS 164

[1]vlak 1940: 163.087
[2]vlak 6850: 162.094
vlak 602: 163.087
[3]vlak 1940: 163.087
vlak 6493: 162.094
[4]vlak 6443: vlak 6443: Mělník-Lysá n.L. odřeknut - porucha HV
[5]vlak 6402: 163.070, pozn: Lysá n.L. - Ústí n.L. odřeknut.
vlak 1946: 163.064
[6]vlak 1946: Odklon přes Úpořiny (projetí stůj nákladního vlaku v TP)
[7]vlak 1940: 163.062
[8]vlak 6404: 163.089
vlak 1971: 163.063
[9]vlak 6402: 163.063
vlak 1946: 163.089
[10]vlak 6491: 163.062
vlak 602: 163.064
[11]vlak 6842: 163.064