prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 861 - 868: 844, 814 a 810 OCÚ střed SÚ Děčín

U vlaků pravidelně rozdělených na více úseků (např. DC - BnP a HP-Lbc) NEVYPISOVAT úsek do poznámky

oběh pro
30. 9.:
TS 861 (844)TS 862 (844)TS 863 (844)TS 864 (844)TS 865 (844)TS 866 (814)TS 867 (810)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den
---------
st 1. 1.844.026
814.008 + 810.668 pk
[1]
844.025
814.016
[2]
844.025 [3] 844.028 844.029 814.017 814.098 - - st 1. 1.
čt 2. 1.814.008 844.025
814.016
[4]
810.668 844.028 844.029 814.098 814.017 810.233   čt 2. 1.
3. 1.814.008 814.016
844.025
[5]
810.668 844.025
844.028
[6]
844.029 814.017 814.098 810.233
814.016
[7]
  3. 1.
so 4. 1.814.098 844.025 810.233 844.028 844.027 814.016 814.017 -   so 4. 1.
ne 5. 1.844.027 844.025 810.233 844.028 844.029 814.017 814.016 - - ne 5. 1.
po 6. 1.814.008 844.025 810.668 844.027 844.029 814.016 814.017 814.098   po 6. 1.
út 7. 1.814.008
844.028
[8]
844.025 810.668 844.027 844.029 814.017 814.016 814.098   út 7. 1.
st 8. 1.844.028
814.008
844.028
[9]
844.025 810.668
810.181
[10]
844.027 844.029 814.016 814.017 814.098   st 8. 1.
čt 9. 1.844.028 844.025 810.181
810.233
[11]
844.027 844.029 814.017 814.016 814.098   čt 9. 1.
10. 1.814.008 844.025 810.233
810.181
[12]
844.028 844.029 814.016 814.017 814.098   10. 1.
so 11. 1.814.008 844.025
814.017
844.025
[13]
810.668 844.028 844.029 814.098 814.016 -   so 11. 1.
ne 12. 1.814.008 [14] 844.025 810.668 844.028 844.029 814.016 814.098 - - ne 12. 1.
po 13. 1.814.017 844.025 810.375 844.028 844.029 814.098 814.016 814.008   po 13. 1.
út 14. 1.814.017 844.025 810.375 844.028 844.029 814.016 814.098 814.008   út 14. 1.
st 15. 1.844.027
810.181
814.008
[15]
844.025 810.375 844.028 844.029
844.027
[16]
814.098 814.016 814.008
814.017
[17]
  st 15. 1.
čt 16. 1.814.008 844.025
814.017
844.027
[18]
810.375 844.028 844.027
844.025
[19]
814.016 814.098 814.017
810.600 + 814.017 pk
814.017
[20]
  čt 16. 1.
17. 1.814.008 844.027
814.017
810.181
[21]
810.375 844.028 844.025 814.098 814.016 814.017
810.668
[22]
  17. 1.
so 18. 1.844.025 810.181
844.027
[23]
810.668 844.028 844.029 814.017 814.098 -   so 18. 1.
ne 19. 1.844.025 [24] 844.027 810.668 844.028 844.029 814.008 814.017 - - ne 19. 1.
po 20. 1.844.025 814.098 810.375 844.028 844.029 814.017 814.008 814.016 [25]   po 20. 1.
út 21. 1.814.016
844.025
814.016
[26]
814.098 810.375 844.028 844.029 814.008 814.017 810.600   út 21. 1.
st 22. 1.814.016
810.375
810.233 + 810.668 pk
[27]
814.098 810.375 [28] 844.025
810.181
[29]
844.029 814.017 814.008 810.600   st 22. 1.
čt 23. 1.810.668 814.098
844.027
[30]
810.233
810.181
[31]
844.029 844.025 814.008 814.017 810.600
814.016
[32]
  čt 23. 1.
24. 1.844.025 844.027
814.016
[33]
810.375 844.029 844.028 814.017 814.008 814.016
814.098
[34]
  24. 1.
so 25. 1.844.025 844.027 810.668 844.028 844.029 814.098 814.017 -   so 25. 1.
ne 26. 1.844.025 844.027 810.668 844.028 844.029 814.017 814.098 - - ne 26. 1.
po 27. 1.844.025 844.027 810.375
814.008
[35]
844.028 844.029 814.098 814.017 814.016   po 27. 1.
út 28. 1.844.025 844.027 814.008 844.028 844.029 814.017 814.098 814.016 810.100 út 28. 1.
st 29. 1.844.025
814.008
[36]
844.027
814.300
[37]
814.008
810.600
[38]
844.028 844.029 814.098 814.017 814.016 810.100 st 29. 1.
čt 30. 1.814.008
844.025
814.008
844.025
[39]
814.300 810.600 844.028 844.029 814.017 814.098 814.016 810.100 čt 30. 1.
31. 1.844.025 814.300 810.600
810.375
810.233
-
[40]
844.028 844.029 814.098 -
-
810.668
[41]
814.016 810.100
810.181
[42]
31. 1.
oběh pro
30. 9.:
---------datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den
TS 861TS 862TS 863TS 864TS 865TS 866TS 867

[1]vlaky 6650, 6654: 844.026
vlak 6668: 814.008 + 810.668 pk
[2]vlak 6653: 844.025
vlaky 6652, 6657: 814.016
[3]vlak 1981: 844.025
[4]vlaky 6653, 6661, 6665: 844.025
vlaky 6666, 6684: 814.016
[5]vlaky 6653, 6652, 6657: 814.016
vlaky 6656, 6661: 844.025
[6]vlaky 6621, 6624, 6605, 6604: 844.025
vlaky 6611, 6610: 844.028
[7]vlaky 6622, 6623, 6626: 810.233
vlak 6625: 814.016
[8]vlaky 6650, 6658, 6667: 814.008
vlak 6668: 844.028
[9]vlak 1963: 844.028
vlaky 6650, 6655, 6654, 6659: 814.008
vlaky 6658, 6663: 844.028
[10]vlak 6670: 810.668
vlak 6673: 810.181
[11]vlaky 6670, 6673: 810.181
vlak 6674: 810.233
[12]vlak 6670: 810.233
vlak 6673: 810.181
[13]vlak 6653: 844.025
vlaky 6652, 6657: 814.017
vlaky 6656, 6661, 6660: 844.025
[14]vlak 6663: 814.008
[15]vlak 6655: 844.027
vlak 6659: 810.181
vlak 6658: 814.008
[16]vlak 6620: 844.029
vlak 6608: 844.027
[17]vlak 6626: 814.008
vlak 6625: 814.017
[18]vlak 6653: 844.025
vlak 6661: 814.017
vlak 6684: 844.027
[19]vlak 6602: 844.027
vlak 6627: 844.025
[20]vlak 6622: 814.017
vlak 6623: 814.017, pozn: jel jen v úseku Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí; dále vlak odřeknut z důvodu poruchy motorové jednotky
vlak 6626: 810.600 + 814.017 pk, pozn: jel jen v úseku Benešov nad Ploučnicí - Děčín hl.n., zpoždění 15 minut
vlak 6625: 814.017
[21]vlak 6653: 844.027
vlak 6661: 814.017
vlaky 6666, 6684: 810.181
[22]vlak 6626: 814.017
vlak 6625: 810.668
[23]vlak 6653: 810.181
vlak 6652: 844.027
[24]vlak 6664: Jedlová - Rumburk odřeknut (porucha MJ)
vlak 6667: Rumburk - Jedlová odřeknut (porucha MJ)
[25]Os 6625 v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa odřeknut z důvodu poruchy motorové jednotky
[26]vlaky 1963, 6650, 6659: 814.016
vlaky 6658, 6663, 6662, 6667: 844.025
vlak 6668: 814.016
[27]vlaky 1963, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663: 814.016
vlak 6662: 814.016, pozn: V Kamenici porucha, Kamenice - Rumburk odřeknuto.
vlak 6667: 810.375
vlak 6668: 810.233 + 810.668 pk
[28]vlak 6664: 810.375
[29]vlaky 6621, 6624, 6605, 6604, 6611, 6610: 844.025
vlak 6617: 810.181, pozn: Poslední kolo do LBC se zálohou z důvodu údržby na 844.025
vlak 6616: 810.181
[30]vlaky 6653, 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665: 814.098
vlaky 6666, 6684: 844.027
[31]vlak 6651: 810.233
vlaky 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6664: 810.181
[32]vlaky 6622, 6623, 6626: 810.600
vlak 6625: 814.016
[33]vlak 6653: 844.027
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661: 814.016
[34]vlaky 6622, 6623, 6626: 814.016
vlak 6625: 814.098
[35]vlaky 6651, 6670, 6671: 810.375
vlaky 6672, 6673, 6674, 6675, 6664: 814.008
[36]vlaky 1963, 6658, 6662, 6667: 844.025
vlak 6668: 814.008
[37]vlaky 6653, 6661: 844.027
vlaky 6660, 6665, 6666: 814.300
[38]vlaky 6651, 6670, 6671, 6672, 6673: 814.008
vlaky 6674, 6675, 6664: 810.600
[39]vlaky 1963, 6650, 6655: 814.008
vlaky 6654, 6659: 844.025
vlaky 6658, 6663: 814.008
vlak 6662: 844.025
[40]vlaky 6651, 6670, 6671: 810.600
vlaky 6672, 6673: 810.375
vlaky 6674, 6675, 6664: 810.233
vlak 6667: -, pozn: Jede jen "pk" (844025)
[41]vlaky 16101, 16102: -, pozn: vlak odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu
vlak 16105: -, pozn: z Teplic do Úpořin 814.098, z Úpořin do Radejčína náhradní autobusová doprava
vlaky 16106, 16109, 16110, 16113, 16114: 810.668
[42]vlak 6685: 810.100
vlak 6669: 810.181