prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 861 - 866, 891: 844, 843, 814 a 810 PP Děčín a SS Liberec

oběh pro
5. 10.:
TS 861 (844)TS 862 (844)TS 863 (844)TS 864 (844)TS 891 (843 + 80-29)TS 865 (814)TS 866 (810)datum
1. den1. den1. den1. den2. den1. den1. den1. den2. den
1963/6650/6655
/6654/6659/6658
/6663/6662/6667
/6668
6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
/6684
6651/6670/6671
/6672/6673/6674
/6675/6664
6603/6602/6609
/6608/6615/6614
/6627
6624/6605/6604
/6611/6610/6617
/6616
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6622/6623
/6626/6625
26044/26051/26050
/26053/26052/26057
/26056/26059/26058
/26063/26060/26067
/26064/26071/26068
/26073/26072/26077
/26076/26081/26078
/26085/26080/26045
6682/6685
30. 9.814.017 844.026 809.345
[1]
814.008
814.164
[2]
814.016
814.008 + 814.016 pk
814.016
[3]
843.006 + 80-29 010 810.297 [4] 809.209
810.297
[5]
810.371
809.209
[6]
30. 9.
so 1. 10.844.027 844.026 810.371 [7] 814.017 + 814.164 pk
814.017
[8]
814.016 843.006 + 80-29 010 - 809.345 810.297
810.371
[9]
so 1. 10.
ne 2. 10.844.027
814.017
[10]
844.026
814.008
[11]
844.026
814.016
[12]
814.016
844.027
[13]
814.017
844.026
[14]
843.006 + 80-29 010 - 810.371 809.345 ne 2. 10.
po 3. 10.814.016 814.008
742.070
814.017
814.017 + 810.371 pk
814.017
[15]
814.017
814.008
[16]
844.026 844.027
843.006 + 80-29 010
814.162
844.027
[17]
843.006 + 80-29 010
844.027
843.006 + 80-29 010
[18]
809.209
810.297
[19]
810.371
[20]
809.345 po 3. 10.
út 4. 10.814.008
814.017
[21]
814.017
844.025
[22]
814.016 844.027
843.007 + 80-29 007
844.027
[23]
844.026 [24] 843.006 + 80-29 010
844.026
843.006 + 80-29 010
[25]
810.297 809.345 ! út 4. 10.
st 5. 10.814.017 ! 844.025 ! 814.016 ! 844.026 ! 844.027 ! 843.006 + 80-29 010 ! 810.297 ! 809.345 ! st 5. 10.
čt 6. 10.814.017 ! 844.025 ! 814.016 ! 844.027 ! 844.026 ! 843.006 + 80-29 010 ! 810.297 ! 809.345 !   čt 6. 10.
7. 10.            810.297 !     7. 10.
oběh pro
5. 10.:
1963/6650/6655
/6654/6659/6658
/6663/6662/6667
/6668
6683/6653/6652
/6657/6656/6661
/6660/6665/6666
/6684
6651/6670/6671
/6672/6673/6674
/6675/6664
6603/6602/6609
/6608/6615/6614
/6627
6624/6605/6604
/6611/6610/6617
/6616
6600/6607pk/6606
/6613pk/6612/6619pk
6622/6623
/6626/6625
26044/26051/26050
/26053/26052/26057
/26056/26059/26058
/26063/26060/26067
/26064/26071/26068
/26073/26072/26077
/26076/26081/26078
/26085/26080/26045
6682/6685datum
1. den1. den1. den1. den2. den1. den1. den1. den2. den
TS 861TS 862TS 863TS 864TS 891TS 865TS 866

[1]vlaky 6651, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6664: 809.345
vlak 6667: -, pozn: bez pk
[2]vlaky 6603, 6602: 814.008
vlak 6609: 814.008, pozn: porucha MJ, Karlov p.J. - Liberec odřeknut
vlak 6608: 814.164, pozn: z Liberce zpoždění 30 minut
vlaky 6615, 6614, 6627, 6628: 814.164
[3]vlaky 6605, 6604: 814.016
vlak 6611: 814.016, pozn: v Karlově p.J. dobrání 814.008 od Os 6609
vlak 6610: 814.008 + 814.016 pk
vlaky 6617, 6616: 814.016
[4]vlak 6625: po vlaku Os 6625 Lv z České Lípy do Rybniště
[5]vlaky 26044, 26051, 26050, 26053, 26052, 26057, 26056, 26059: 809.209
vlak 26058: 809.209, pozn: porucha MV v Rybništi, odřeknut, MV potom Sv do Děčína
vlaky 26063, 26060, 26067, 26064, 26071, 26068, 26073, 26068, 26073, 26077: -, pozn: NAD
vlaky 26076, 26081, 26078, 26085, 26080, 26045: 810.297
[6]vlaky 6682, 6685, 6669: 810.371
vlak 6668: 809.209
[7]vlak 1958: 810.371
[8]vlak 6603: 814.017 + 814.164 pk
vlaky 6602, 6609, 6608, 6615, 6614, 6627, 6628: 814.017
[9]vlaky 26001, 26000, 26003, 26026, 26029, 26030, 26005, 26006, 6669: 810.297
vlak 6668: 810.371
[10]vlaky 1960, 6651, 6650, 6655, 6654, 6659, 6658, 6663, 6664, 6667: 844.027
vlak 6668: 814.017
[11]vlak 6653: 844.026
vlaky 6652, 6657, 6656, 6661, 6660, 6665, 6666, 6684: 814.008
[12]vlaky 1956, 1957, 1958, 1959: 844.026
vlak 6668: 814.016
[13]vlaky 6603, 6602, 6609, 6608, 6615, 6614: 814.016
vlak 6627: 844.027
[14]vlaky 6621, 6624, 6605, 6604, 6611, 6610: 814.017
vlaky 6617, 6616: 844.026
[15]vlaky 6683, 6653: 814.008
vlaky 6652, 6657: 742.070, pozn: souprava cyklovlaku - objednaná posila
vlaky 6656, 6661, 6660, 6665: 814.017
vlak 6666: 814.017 + 810.371 pk, pozn: 810.371 jen Rybniště - Rumburk (neschopná od vlaku 26080)
vlak 6684: 814.017
[16]vlaky 6651, 6670, 6671: 814.017
vlaky 6672, 6673, 6674, 6675, 6664: 814.008
[17]vlak 6624: 844.027
vlak 6605: 843.006 + 80-29 010, pozn: Horní Police - Stružnice NAD, ze Stružnice do Karlova p.J. 843.006 + 80-29 010, z Karlova p.J. do Liberce 814.162
vlak 6604: 814.162, pozn: Liberec - Karlov p.J. 814.62, Karlov p. J. - Jablonné 843.006 + 80-29 010, Jablonné - Děčín 844.027
vlak 6611: 844.027
[18]vlak 6600: 843.006 + 80-29 010, pozn: 843.006 Liberec - Stružnice, Stružnice - H. Police NAD, H. Police - Děčín 844.027?
vlak 6607: 844.027, pozn: Děčín - Jablonné 844.027, Jablonné - Liberec 843.006 + 80-29 010
vlak 6606: 843.006 + 80-29 010
[19]vlak 6626: 809.209, pozn: dopravní závada v ŽST Stružnice, provoz přerušen
vlak 6625: 810.297
[20]vlaky 26044, 26051, 26050, 26053, 26052, 26057, 26056, 26059, 26058, 26063, 26060, 26067, 26064, 26071, 26068, 26073, 26068, 26073, 26072, 26077, 26076, 26081, 26078, 26085: 810.371
vlak 26080: 810.371, pozn: v Rybništi porucha MV, vlak nahrazen NAD
vlak 26045: -, pozn: nahrazen NAD
[21]vlaky 1963, 6650, 6655: 814.008
vlaky 6654, 6659: 814.017
[22]vlaky 6683, 6653: 814.017
vlaky 6652, 6657, 6656, 6665, 6666: 844.025
[23]vlak 6603: 844.027, pozn: Děčín - Jablonné 844.027, Jablonné - Liberec 843.006 + 80-29 010
vlak 6602: 844.027
vlak 6609: 843.007 + 80-29 007
vlak 6627: 844.027
[24]vlak 6624: 844.026
[25]vlak 6600: 843.006 + 80-29 010, pozn: Liberec - Jablonné 843.006 + 80-29 010, Jablonné - Děčín 844.027
vlak 6606: 844.026
vlaky 6612, 6619: 843.006 + 80-29 010