leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2023
 GWTR: 845.0, 845.4, 818, 841.2 Šumava

oběh pro
9. 12.:
TS 804 (Č. Budějovice (845))TS 801 (Č. Budějovice (818 / 841))TS 802 (Číčenice (818))TS 803 (Č. Budějovice (810))datum
1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den
---------
po 1. 5.              - - po 1. 5.
út 2. 5.                  út 2. 5.
st 3. 5.    [1]     [2]       st 3. 5.
čt 4. 5.              čt 4. 5.
5. 5.              5. 5.
so 6. 5.845.412 + 845.413 pk 841.268
818.002 + 818.012 pk
[3]
818.002 + 818.012 pk
841.268
628.319
[4]
        - - so 6. 5.
ne 7. 5.845.412 + 845.413 pk ! 841.268 + 841.267 pk           - - ne 7. 5.
po 8. 5.845.412 + 845.413 pk !   841.268 + 841.267 pk         - - po 8. 5.
út 9. 5.  841.268 + 841.267 pk !               út 9. 5.
st 10. 5.    841.268 + 841.267 pk !             st 10. 5.
čt 11. 5.628.319   845.412             čt 11. 5.
12. 5.628.319 ! 845.412 !               12. 5.
so 13. 5.628.319 ! 841.268 + 841.267 pk 845.412 !         - - so 13. 5.
ne 14. 5.    841.268 + 841.267 pk         - - ne 14. 5.
po 15. 5.  845.413 [5] 841.268 + 841.267 pk [6]             po 15. 5.
út 16. 5.  841.268 + 841.267 pk ! 845.413 !             út 16. 5.
st 17. 5.  845.413 ! 841.268 + 841.267 pk !             st 17. 5.
čt 18. 5.                816.004 čt 18. 5.
19. 5.                816.004 ! 19. 5.
so 20. 5.              - - so 20. 5.
ne 21. 5.              - - ne 21. 5.
po 22. 5.628.319 845.411 818.017 + 818.003 pk 818.006 818.016       816.004 po 22. 5.
út 23. 5.628.319 ! 818.017 + 818.003 pk ! 845.411 !   818.006 ! 818.016 !     816.004 ! út 23. 5.
st 24. 5.628.319 ! 845.411 ! 818.017 + 818.003 pk !     818.006 ! 818.016 !   816.004 ! st 24. 5.
čt 25. 5.                  čt 25. 5.
26. 5.    845.412             26. 5.
so 27. 5.  845.412 ! 841.263 + 841.267 pk 654.016       - - so 27. 5.
ne 28. 5.  841.263 + 841.267 pk ! 845.412 !   654.016 !     - - ne 28. 5.
po 29. 5.    841.263 + 841.267 pk !     654.016 !       po 29. 5.
út 30. 5.                  út 30. 5.
st 31. 5.    845.412             st 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
---------datum
1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den
TS 804 (Č. Budějovice (845))TS 801 (Č. Budějovice (818 / 841))TS 802 (Číčenice (818))TS 803 (Č. Budějovice (810))

[1]vlak 8107: vlak opožděn cca. 50 min. na odjezdu z ČBo (porucha zab.zař.)
[2]vlak 18025: vlak veden NAD (porucha motorové jednotky)
vlak 18010: vlak veden NAD v úseku Číčenice - Prachatice (porucha motorové jednotky na vlaku 18025)
[3]vlaky 8102, 8145: 841.268, pozn: 841.268 České Budějovice - Zlatá Koruna, 818.012+818.002 pk Zlatá Koruna - Nové Údolí
vlak 8108: 818.002 + 818.012 pk
[4]vlak 8104: 818.002 + 818.012 pk, pozn: 818.002+818.012 pk Nové Údolí - Zlatá Koruna, 841.268 Zlatá Koruna - České Budějovice
vlak 8107: 841.268
vlak 8110: 628.319
[5]vlak 8145: České Budějovice - Polná na Šumavě (NAD Polná na Šumavě - Nová Pec)
[6]vlak 8104: Polná na Šumavě - České Budějovice (NAD Nová Pec - Polná na Šumavě)