leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2023
 TS 671: 640.1 OŘOD střed PP Hradec Králové

oběh pro
9. 12.:
TS 671 (640.1)TS 871 (844)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
------
čt 1. 6.640.110 640.112   640.109 844.031 814.126 čt 1. 6.
2. 6.640.109 640.110 ! 640.112   844.030 844.031 ! 2. 6.
so 3. 6.640.109 !     640.112 844.030   so 3. 6.
ne 4. 6.640.109 [1] 640.109 [2] 640.110 640.112 814.126 844.030 ne 4. 6.
po 5. 6.640.109 640.112 80-29 223 př + 854.204
640.111
[3]
  844.030 814.126 po 5. 6.
út 6. 6.640.109   640.112 640.111 814.126 844.030 út 6. 6.
st 7. 6.640.111 640.109 640.110 640.112 844.030 814.126
814.180
[4]
st 7. 6.
čt 8. 6.640.112 640.110   640.109 + 640.111
640.111
[5]
814.180 844.030 čt 8. 6.
9. 6.640.111 640.112 ! 640.109 640.110 844.030 ! 814.180 ! 9. 6.
so 10. 6.640.111
640.112
[6]
640.108
640.111
[7]
80-30 020 + 162.014 pk
843.018
[8]
640.109 844.030 814.180 so 10. 6.
ne 11. 6.640.112 640.111 80-30 019 + 162.077 pk 640.109 ! 814.126 844.030 ne 11. 6.
po 12. 6.640.111 [9] 640.109 + 640.111 [10]     844.030 814.126 po 12. 6.
út 13. 6.640.110 640.111 ! 640.109 640.112 814.097 844.030 út 13. 6.
st 14. 6.640.108 640.110 ! 640.111 640.109 844.030 ! 814.097 ! st 14. 6.
čt 15. 6.640.109
640.112
[11]
640.108   640.111 814.105 [12] 814.105
844.030
[13]
čt 15. 6.
16. 6.640.109 640.112 ! 640.108 640.110 814.105
844.030
[14]
814.048 16. 6.
so 17. 6.640.109     640.108 814.048 ! 844.030 ! so 17. 6.
ne 18. 6.  640.109 !   640.110 814.126 844.030 ne 18. 6.
po 19. 6.640.112 640.110 640.109 640.108 844.030 814.126 po 19. 6.
út 20. 6.640.108 640.112 640.110 ! 640.111 814.126 ! 844.030 ! út 20. 6.
st 21. 6.640.111 640.108 ! 640.112 !       st 21. 6.
čt 22. 6.640.109 640.111 ! 640.110 640.112     čt 22. 6.
23. 6.640.112 640.109 !   640.110 !     23. 6.
so 24. 6.640.112 !           so 24. 6.
ne 25. 6.        844.030 844.031 ne 25. 6.
po 26. 6.640.110       844.031 ! 844.030 ! po 26. 6.
út 27. 6.  640.110         út 27. 6.
st 28. 6.640.109 640.108 640.110 640.111 844.030 844.031 st 28. 6.
čt 29. 6.640.111 ! 640.109 640.108 640.110 844.031 844.030 čt 29. 6.
30. 6.640.112   640.109 ! 640.108 ! 844.030 844.031 30. 6.
oběh pro
9. 12.:
------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 671 (640.1)TS 871 (844)

[1]vlak 6249: 640.109
[2]vlak 6244: 640.109
[3]vlak 1468: 80-29 223 př + 854.204
vlak 6276: 640.111
[4]vlak 5332: 814.126
vlak 5329: 814.180
[5]vlak 1479: 640.109 + 640.111
vlak 1482: 640.111
[6]vlak 6273: 640.111
vlak 6233: 640.112
[7]vlak 6223: 640.108
vlak 6231: 640.111
[8]vlaky 5030, 5003, 5006: 80-30 020 + 162.014 pk
vlaky 5957, 5952: 843.018
[9]vlak 6228: 640.111
[10]vlak 6243: 640.109 + 640.111
[11]vlak 1468: 640.109
vlak 6242: 640.112
[12]vlak 1457: 814.105
[13]vlak 5315: 814.105
vlak 1458: 844.030
[14]vlak 1452: 814.105
vlak 5324: 844.030